Letanovce

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
letanovce_erb.png


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce
Primátor/Starosta: Slavomír Zahornadský
Prednosta/Zástupca starostu: Mgr. Nikola Zvalená / Mgr. Zuzana Lesňáková
Tel.: 053/429 95 17
Mobil: 0907 922 064, 0917 248 597, 0915 787 883
Fax: -
E-mail:
Web: www.letanovce.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 2276

Rozloha obce/mesta v ha: 2138

Prvá písomná zmienka: 1250

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Štvrtok: 7:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Piatok: 7:00 - 12:30Prezentácia:

Letanovce ležia v západnej časti Hornádskej kotliny prevažne na brehoch potoka Brusník a na severných svahoch Slovenského raja. Nadmorská výška v strede obce je 511 m n. m., v chotári 500 - 1058 m n. m. Severnú časť chotára s jednotvárnym povrchom zaberá Hornádska kotlina z pieskovcovo-ílovcového súvrstvia treťohorného flyšu, južnú s pestrým a silne členitým povrchom Slovenského Rudohoria z druhohorných vápencov. Priemerná ročná teplota je 6 °C, ročný úhrn zrážok okolo 600 - 700 mm. Chotár odvodňuje rieka Hornád s potokmi Brusník a Sihoť. Odlesnená kotlinová pahorkatina má hnedé lesné pôdy, južná časť má smrekové lesy s prímesou buka a jedle. Na vápencových bralách rastie vzácne rastlinstvo chránenej krajinnej oblasti Slovenského Raja, na plošine Glac je Medvedia jaskyňa.

História obce

Je to jedna z veľmi starých obci Spiša. Veď v jej blízkom okolí bolo pomerne husté praveké osídlenie veľké­ho významu. Akiste preto sa Letanovce dostávajú, zdá sa, že už v 12. storočí, medzi obce patriace k hradnému panstvu Spiš. Pozornosť sa na Letanovce obrátila po odchode Tatárov z toho dôvodu, že skaly v ich chotári pomohli zachrániť pred Tatármi značnú časť obyvateľstva Spiša. Preto, keď kráľ Belo IV. dával do poriad­ku pozemkové vlastníctvo na Spiši, daro­val Cirkví, teda konkrétne spišskému pre­poštovi a kostolu sv. Martina na Spiši via­ceré územia, medzi nimi nedostavaný Marcelov hrad (Zelená hora a obce Letanovce a Arnutovce. Stalo sa to 7. októbra 1250. To je aj najstaršia zmien­ka o Letanovciach, ktorá sa zachovala na pergamene a ňou Letanovce vstupujú do histórie. Odvtedy sa Letanovce často spomínajú, obyčajne v súvislosti s majet­kovými transakciami alebo spormi. Tá istá listina bola potvrdená ešte v rokoch 1269, 1278 i 1279.

Prečo bolo treba ťoľkorát prehlásiť kráľovskú listinu z roku 1250 za platnú? Pretože v tomto období sa vytvárali spišské mestá, založené na základe výsad nemeckých hostí. Susedným mestom Letanoviec boli Hrabušice, ktoré po stáročia zazerali na letanovský chotár. Susedmi Letanoviec boli aj kopijnícke obce, ktoré sa tiež dotvárali. V susedstve bolo aj pomerne veľké Štiavnické opátstvo cistercitov. Bohatstvo lesov a chotára by sa každému boli hodili. V roku 1281 nastáva vo vlast­níctve Letanoviec zmena, ktorá potom ostala v platnosti niekoľko storočí. Spišský prepošt Mutimír daroval polovicu dôchodkov z Letanoviec a Arnutoviec Spišskej kapitule. Tak sa o vlastníctvo Letanoviec rozdelili prepošt s kapitulou.

Viac histórie: - www.letanovce.sk/historia-obce
Osobnosti obce: - www.letanovce.sk/osobnostiOznam mesta/obce:

Ako vybaviť?
- www.letanovce.sk/obecny-urad/ako-vybavit

Aktuality z obce
- www.letanovce.sk/aktuality

Zdravotné stredisko
- www.letanovce.sk/zdravotne-stredisko

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica lekáreň pošta reštaurácia škola škôlka športovisko

Fotogaléria

Letanovce 1 Letanovce 2 Letanovce 3 Letanovce 4 Letanovce 5 Letanovce 6 Letanovce 7 Letanovce 8 Letanovce 9

Odkazy/linky

Cestovný ruch
www.letanovce.sk/rokliny-a-kanony

Kalendár podujatí
- www.letanovce.sk/kalendar


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí