Liptovská Lúžna

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Liptovská Lúžna


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 034 72 Liptovská Lúžna 629
Primátor/Starosta: Ing. Albín Husarčík
Prednosta/Zástupca starostu: - / Kamil Weiss
Tel.: 044/430 02 20
Mobil: 0905 217 351
Fax: -
E-mail:
Web: www.liptovskaluzna.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 2758

Rozloha obce/mesta v ha: 5466

Prvá písomná zmienka: 1670

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 17:00
Piatok: 7:00 - 12:30Prezentácia:

Obec patrí k najmladším obciam Liptova.

Bola založená na šoltýskom práve. Pod šoltýstvom - škultéciou (villicatum, advocaliam) sa rozumelo dedičné richtárstvo, tj. správa obce a súdna kompetencia v drobnejších sporoch miestneho obyvateľstva. Šoltýs okrem správnej a súdnej moci dostal pozemok na výstavbu domu, väčšiu výmeru poľnohospodárskej pôdy ako ostatní obyvatelia, mal právo rybolovu a poľovačky, trhové právo, právo výseku mäsa, právo krčmy a mlyna. Povinnosťou šoltýsa bolo priviesť kolonistov a vyberať feudálnu rentu a dane. Šľachtický rod Thökölyovcov z Kežmarku získal sobášom Štefana Thökölyho st. s Katarínou Thurzovou rozsiahle majetky a stal sa aj majiteľom Oravského zámku.

Začiatkom päťdesiatych rokov 17. storočia získal od Illésházyovcov hrad Likavu. Tieto majetky zdedil potom Štefan Thököly mladší. Predákom kolonistov, lokátorom, ktorého poverili osídliť pustú pôdu v Lúžňanskej doline sa stal Juraj Veselovský, pochádzajúci zo šoltýskej rodiny z obce Veselé na Orave. Osadníci pod jeho vedením sa roku 1669 prisťahovali a usadili na lúkach zvaných Lúžna. Štefan Thököly ml. z Kežmarku, hlavný župan Oravskej župy a držiteľ hradu Likava, 5. augusta 1670 na hrade Orava vydal zakladaciu listinu, v ktorej vytýčil chotár novej obce, ustanovil práva a povinnosti šoltýsa a ostatných obyvateľov. Chotár rozdelil na 25 usadlostí (zárembky). Zakladacia listina je napísaná na tenkej koži (t.č. podlepená plátnom), v rozmeroch 52 x 70 cm a nachádza sa v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Postupne do obce prichádzali Potkanovci, Chlepkovci a Svinkovci. Podľa ústneho podania kráľ Béla IV. po Tatárskom plienení tu usadil prvých obyvateľov. Či bolo pôvodne Poľského nie je isté. Tiež , keď 14.11.1370 Karol Róbert potvrdil Ružomberčanom mestské práva a určil chotár, sa v tomto dokumente spomína – kde sa rieka „Lúžna“ vlieva do Revúcej. Tiež v doklade Liptovského múzea sa spomína v roku 1406 procesia „Nová Lúžna“.

História obce: - www.liptovskaluzna.sk/obec/historia/Oznam mesta/obce:

Aktuality
www.liptovskaluzna.sk/aktualne/aktuality/

Lúžňanský hlásnik
www.liptovskaluzna.sk/urad/luznansky-hlasnik/

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie

Fotogaléria

Liptovská Lúžna 1 Liptovská Lúžna 2 Liptovská Lúžna 3 Liptovská Lúžna 4 Liptovská Lúžna 5 Liptovská Lúžna 6 Liptovská Lužná 6 Liptovská Lužná 7 Liptovská Lužná 8 Liptovská Lužná 9

Odkazy/linky

Školy
- www.liptovskaluzna.sk/obec/skoly/

Kultúra
- www.liptovskaluzna.sk/obec/kultura/

Šport
www.liptovskaluzna.sk/obec/sport/

 

 


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí