Marhaň

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Marhaň


Share |

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 086 45 Marhaň 36
Primátor/Starosta: Jozef Kuziak
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 054/739 32 22
Mobil: 0903 739 322
Fax: 054/778 10 22
E-mail:
Web: www.marhan.ocu.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 951

Rozloha obce/mesta v ha: 1039

Prvá písomná zmienka: 1277

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 15:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 15:30Prezentácia:

Obec Marhaň bola založená na významnej krajinskej ceste, ktorá viedla údolím rieky Tople. Do Marhane ústila spojnica od ďalšej krajinskej cesty vinúca sa údolím rieky Sekčov. V dobových písomných prameňoch sa táto cesta nazývala Marhaňská. Výhodná zemepisná poloha na križovatke dvoch krajinských ciest predurčila sídlisku jeho ďalší vývoj.

V písomnostiach z 13. a 14. stor. sa najčastejšie vyskytuje dedina pod názvom Margonya, čo je maďarizovaný tvar pôvodného slovenského názvu Margoň. V určitých obmenách sa používaliaj tvary ako: Margana, Margala, Marguna a pod.

Prvá písomná zmienka o obci je donácia kráľa Ladislava IV. z r. 1277, v ktorej daroval Marhaň a ďalšie dediny v Šariši šľachticovi Ottovi z Biebersteinu. V 80 tych rokoch 13. stor. však už obec bola vo vlastníctve šľachtica Jaroslava a jeho synov, ktorí postavili v Marhani kúriu a názov obce používali v prídomku. Majiteľmi obce boli len do r. 1299, kedy ju Jaroslavov syn Mikuláš predal za 200 hrivien striebra Petrovi,synovi Juraja z Drienova. K Marhani patrili vtedy aj obce Lascov a Brezov. V prvej polovici 14. stor. vznikli nové dediny Matovce, Giraltovce a Francovce, čím sa vytvorilo marhaňské panstvo. Šľachtici z Drienova boli vlastníkmi uvedeného panstva do pol. 15. stor., kedy táto vymrela. Od pol. 15. do konca 16. stor. postupne panstvo patrilo šľachticom zo Sečoviec, Šemše, Vernerovcom,Bátoriovcom, Šošovcom a Bornemisovcom. Podľa niektorých starších poľských historikov sa v Marhani narodil Štefan Bátori, sedmohradské knieža a neskorší poľský kráľ.

Marhaň leží v južnej časti Nízkych Beskýd v doline Tople. Nadmorská výška v strede obce je 195 m n. m. a v chotári 180-420 m n. m. Mierne zvlnený povrch chotára tvoria flyšové vrstvy, štvrto­horné náplavy Tople a svahové hliny. Nesúvislý les je v severovýchodnej časti (borovica, buk).

Pamiatky
Kaštieľ z 1. tretiny 19. storočia
Kostol evanjelicky klasicistický z rokov 1811 - 21, prestavaný zo starej modlitebne
Kaplnka neoklasicistická z roku 1890.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus knižnica pošta reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa

Fotogaléria

Marhaň 1 Marhaň 2 Marhaň 3 Marhaň 4 Marhaň 5 Marhaň 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za jedno a to isté
mesto/obec. Hlasovať môžete za viac miest a obcí súčasne v priebehu jednej hod.!
HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Fotogaléria miest Fotogaléria obcí