Múzeum školstva a pedagogiky

Múzeum školstva a pedagogiky


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Hálova 16, 841 44 Bratislava
Tel.: +421 2 62 41 06 65
Mobil: 0917 693 235
Fax: +421 2 62 41 06 65
E-mail: msap@uips.sk
Web: www.msap.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:
Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

Možnosti športového vyžitia:

Možnosti wellness:

V zariadení sa možno dohovoriť:


Vzdialenosti:

Popis zariadenia:

Vznikom Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave sa nadviazalo na tradície školského múzejníctva, ktoré v druhej polovici 19. storočia položil V. Ľ. Rizner (1849 - 1913) výstavami na škole v Zemianskom Podhradí. Myšlienku založenia Slovenského pedagogického múzea propagoval v roku 1925 neskorší minister školstva Slovenskej republiky Jozef Sivák (1886 - 1959) a učiteľ Peter Straka (1904 - 1980) sa zaslúžil o vznik prvého takéhoto zariadenia - Pedagogického a vlastivedného múzea v Malackách v roku 1928.

Múzeum školstva a pedagogikyMúzeum v Bratislave vzniklo rozhodnutím Kolégia ministra školstva v roku 1970 ako oddelenie Slovenskej pedagogickej knižnice. V súčasnosti je súčasťou Ústavu informácií a prognóz školstva.

Úlohou múzea je múzejnými prostriedkami dokumentovať vývoj školstva a pedagogiky na našom území. V rámci tohto poslania sústredilo múzeum vo svojich fondoch takmer 40 000 zbierkových predmetov zo 16. – 20. storočia. Ide prevažne o zariadenie škôl (inventár tried, kabinetov), učebné pomôcky, učebnice, knihy so školskou a pedagogickou tematikou, listinný materiál (vysvedčenia, indexy, triedne knihy, školské zošity) či fotografie, filmový a iný obrazový materiál.


Oznamy:

STÁLA EXPOZÍCIA

Prvé slovenské gymnázium Revúca. 150 rokov
Pred 150 rokmi, presne 16. septembra 1862, sa slávnostnými Službami Božími v evanjelickom chráme v Revúcej začala písať história prvej slovenskej strednej školy, Slovenského ev. a. v. gymnázia. Múzeum školstva a pedagogiky si toto výročie pripomína výstavou, ktorá má priblížiť nie len dejiny školy, ale aj život jej študentov a profesorov.

Výstava je rozdelená na dve časti. Prvá časť približuje Revúcu v dobe vzniku gymnázia. Návštevníci sa zoznámia s mestom, jeho koloritom, môžu tu vidieť hlavné dominanty – mestskú radnicu či evanjelický kostol. Tieto budovy zároveň symbolizujú úlohu mesta a cirkvi pri zrode gymnázia. Panely stručne predstavujú aj najvýraznejšie osobnosti, ktoré boli so vznikom a budovaním gymnázia späté – či už z radov mešťanostov, alebo z radov cirkvi. Výstava sa venuje i kultúrnemu životu , ktorý v meste pulzoval a bol vo výraznej miere formovaný práve revúckym gymnáziom.
V strede „mesta" stojí rebrinový voz, dopravný prostriedok, ktorý každoročne pred začatím školského roku do Revúcej privážal študentov, naložený všetkým, čo k životu v škole potrebovali.
Druhá časť výstavy nás zavedie už do samotnej školy. Jej atmosféru priblíži náznak školskej triedy z druhej polovice 19. storočia, s drevenými lavicami, stolom pre učiteľa a tabuľou.

Návštevník si môže prezrieť učebné pomôcky a učebnice, z ktorých sa na gymnáziu učilo. Celkový pohľad na prvú budovu gymnázia mu ponúka jej veľkorozmerná maketa. Zvláštna pozornosť je tu venovaná vyučovaniu telocviku, ktorý sa v Revúcej vyučoval ako na jednej z mála škôl v Uhorsku. Školský dvor bol z iniciatívy prof. Zocha a Ormisa vybavený telocvičným zariadením, ktoré názorne sprítomňuje jeho maketa.

Návštevníci výstavy sa popri „veľkých dejinách" školy zoznámia i s každodennými radosťami a starosťami života gymnázia, ktoré boli spracované na základe osobných spomienok a memoárov študentov a profesorov. Dozviete sa napríklad, ako študenti bývali, čo jedávali, ako trávili svoj voľný čas, ale aj to, čo všetko sa učili, aké bolo zadanie prvých slovenských maturít a mnoho iného.
Záver je venovaný reflexii histórie revúckeho gymnázia prostredníctvom publikácií o dejinách školy.
K výstave sú pripravené vzdelávacie programy pre základné i stredné školy.

Múzeum školstva a pedagogiky ponúka aj špeciálny program – premietanie dobových školských filmov.
Každý párny pondelok od 15.00 do 17.00 premietame filmy, ktoré sa nám už podarilo zdigitalizovať. Je možné prísť kedykoľvek v tomto čase, film sa premieta niekoľkokrát za sebou.
Každý nepárny pondelok od 14.30 do 16.00 sa venujeme dokumentácii filmov a premietame ich priamo z filmových kotúčov, aby sme ich mohli zaevidovať. V prípade záujmu je možné prísť a s nami si pozrieť doteraz nepremietnuté filmy z nášho bohatého filmového fondu.

Premietanie 2013

18.3.2013 – Čas

15.4.2013 – Desať minút v cirkuse
29.4.2013 – Nová škola

13.5.2013 – Bojnice
27.5.2013 – Pieniny

10.6.2013 – Devín
24.6.2013 – Kremnica

Fotogaléria