Múzeá a galérie

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej ĽubovniShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Zámocká 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052/432 24 22
Mobil: 0910 340 050
Fax: 052/432 24 22
E-mail: info@hradlubovna.sk
Web: www.hradlubovna.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka: Celoročná
Otváracie hodiny Po-Pi:

Otváracie hodiny
www.hradlubovna.sk/sk/info-sk
 


Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:
Stará Ľubovňa
Služby:

Možnosti športového vyžitia:

Možnosti wellness:

V zariadení sa možno dohovoriť:


Vzdialenosti:

Popis zariadenia:

Ľubovnianske múzeum (predtým Okresné vlastivedné múzeum) bolo založené v roku 1956. Najskôr sídlilo v Provinčnom dome na námestí sv. Mikuláša a od roku 1966 je jeho sídlom hrad Ľubovňa. Múzeum od svojho vzniku zhromažďuje historické, etnografické, umelecké a prírodovedecké zbierky. Zameriava sa na oblasť Starej Ľubovne.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
SNM - Archeologické múzeum Bratislava

SNM - Archeologické múzeum BratislavaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Žižkova 12, P.O.BOX 13, 811 06 Bratislava
Tel.: 02/59 20 72 45, 59 20 72 18
Mobil: 0904 537506
Fax: -
E-mail:archeolog@snm.sk"> archeolog@snm.sk
Web: www.snm.sk">www.snm.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka: Celoročná
Otváracie hodiny Po-Pi: Utorok - Nedeľa: 10:00 - 17:00 posledný vstup: 16.30
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:
Bratislava
Služby:

Možnosti športového vyžitia:

Možnosti wellness:

V zariadení sa možno dohovoriť:


Vzdialenosti:

Popis zariadenia:
SNM-Archeologické múzeum je špecializované múzejné pracovisko s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na získavanie, evidovanie, reštaurovanie, uchovávanie, prezentovanie a publikovanie archeologických nálezov na území Slovenska od praveku až po vrcholný stredovek. SNM - Archeologické múzeumV bohatom zbierkovom fonde Archeologického múzea sa nachádza množstvo vzácnych nálezov z rôznych oblastí Slovenska od praveku až po novovek, ktoré pochádzajú najmä z vlastných archeologických výskumov. Archeologické múzeum sídli v renesančnej Kamperovej kúrii na Žižkovej ul.12 v Bratislave. Výstavnú činnosť vhodne dopĺňajú aj iné formy kultúrnych aktivít: prednášky a besedy s archeologickou tematikou organizované odbornými pracovníkmi múzea, premietanie videofilmov, vyučovacie hodiny pre všetky typy škôl a odborný výklad pre širokú verejnosť. Múzeum zabezpečuje realizáciu záchranných archeologických výskumov vyvolaných stavebnou činnosťou, zemnými prácami a pod.
Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Banské múzeum v prírode - Banská Štiavnica

Banské múzeum v prírode - Banská ŠtiavnicaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 045/692 07 60, 694 94 22
Mobil: -
Fax: 045/692 07 61
E-mail: sbm@muzeumbs.sk
Web: www.muzeumbs.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka: Celoročná
Otváracie hodiny Po-Pi:

Otváracie hodiny
www.muzeumbs.sk/otvaracie-hodiny


Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:
Banské múzeum v prírode je umiestnené západne od centra mesta cca 1 km v smere na Levice
Služby:
  • Predaj – publikácie
  • Svadobné obrady a hostiny
  • Prenájom priestorovv

Možnosti športového vyžitia:
-
Možnosti wellness:
-
V zariadení sa možno dohovoriť:
-

Vzdialenosti:

Popis zariadenia:

Banské múzeum sa rozkladá v malebnom údolí pod tajchom Klinger na rozhraní mesta a divočiny.

Už 40 rokov poskytuje návštevníkom jedinečný zážitok z prehliadky originálnych banských priestorov. Ako najstaršia a tematicky najrozsiahlejšia banícka expozícia na Slovensku ukazuje vývoj rudného baníctva v stredoeurópskom priestore od stredoveku do konca 20. storočia.

Najvzácnejší exponát
V podzemnej expozícii je to jednoznačne Gápel na konský pohon , ktorý je jediný takýto stroj– motor od banského výťahu, ktorý sa na Slovensku zachoval. Povrchovej expozícii svojím významom jednoznačne kraľuje Kachelmanov vodnostĺpcový ťažný stroj premiestnený zo šachty Lill v Hodruši. Je to pamätník slávnej éry vodnostĺpcových strojov, ktoré v 18. storočí zachránili banskoštiavnické baníctvo od zániku a stáli na čele technického pokroku v celosvetovom meradle.

Čakanie na vstup do podzemnej expozície si môžete spríjemniť prehliadkou povrchovej expozície. Obzvlášť atraktívna je Geologická náučná expozícia, ktorá na malej ploche prezentuje geologický vývoj Slovenska. Na geologickej mape a sedemdesiatich stanovištiach môžete vyhľadať horniny pochádzajúce z vášho rodiska. Sú tu sústredené jedinečné technické banícke pamiatky banskoštiavnického regiónu.

Extra zážitok
Prehliadku podzemia absolvujete vystrojený prilbou, plášťom a lampou, čo je jedinečný zážitok, ktorého fotografie by nemali chýbať v žiadnom fotoalbume cestovateľa.


Oznamy:

Kalendár podujatí
www.muzeumbs.sk/kulturne-a-spolocenske-akcie/kalendar-podujati/

Fotogaléria

Banské múzeum v prírode - Banská Štiavnica Banské múzeum v prírode - Banská Štiavnica Banské múzeum v prírode - Banská Štiavnica Banské múzeum v prírode - Banská Štiavnica Banské múzeum v prírode - Banská Štiavnica Banské múzeum v prírode - Banská Štiavnica Banské múzeum v prírode - Banská Štiavnica Banské múzeum v prírode - Banská Štiavnica Banské múzeum v prírode - Banská Štiavnica
Múzeum Vojtecha Löfflera Košice

Múzeum Vojtecha Löfflera KošiceShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Alžbetina ul. 20, 040 01 Košice
Tel.: 055/622 30 73, 622 32 34
Mobil: 0905 65 65 38
Fax: -
E-mail: lofflermuzeum@gmail.com
Web: www.muzeum.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka: Celoročná
Otváracie hodiny Po-Pi:

Utorok - piatok: 10:00 - 18:00 


Otváracie hodiny cez víkend:

Sobota: 10:00 - 18:00
Nedeľa: 13:00 - 17:00Poloha:
Košice
Služby:

Možnosti športového vyžitia:

Možnosti wellness:

V zariadení sa možno dohovoriť:


Vzdialenosti:

Popis zariadenia:

Múzeum bolo zriadené samosprávou mestskej časti Košice - Staré mesto v roku 1993. Prezentuje dar významného košického sochára Vojtecha Löfflera (1906-1990). Túto stálu expozíciu venoval nebohý Vojtech Löffler so svojou manželkou Klárou mestu. Predstavuje viac ako 2000 exponátov majstrovej jedinečnej zbierky. 

Múzeum Vojtecha LöffleraĎalším nosným programom múzea je príprava a realizácia výstavných projektov zameraných na:
- mapovanie aktuálneho smerovania súčasnej výtvarnej scény s cieľom napomáhať profilácii moderného výtvarného umenia u nás,
- prezentáciu výsledkov mladej, respektíve nastupujúcej generácie výtvarníkov,
- šírenie našich kultúrnych hodnôt v stredoeurópskom regióne.

Aktívna medzinárodná spolupráca pri vzájomnej výmene výstav s galériami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je významným prínosom pre vzájomné spoznávanie sa a pre skvalitňovanie kontaktov medzi mestami tohoto regiónu.

Popri výstavnej činnosti múzeum (viď ukážky z výstavných aktivít v rokoch 1997 - 1998) organizuje prednášky s tematikou výtvarného umenia, besedy, priateľské stretnutia s umelcami, komorné hudobné koncerty a podujatia z oblasti hovoreného slova.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Múzeum Vojtecha Löfflera Košice 1 Múzeum Vojtecha Löfflera Košice 2 Múzeum Vojtecha Löfflera Košice 3 Múzeum Vojtecha Löfflera Košice 4

Synagóga ŠuranyShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Malá č.2
Tel.: 035 / 650 11 64,
Mobil: 0905 925 515
Fax:
E-mail: muzeum.surany@szm.sk
Web: www.surany.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:
Otváracie hodiny Po-Pi:

Pondelok - 9:00 do 12:00
Streda - 9:00 do 16:00
Piatok - 9:00 do 17:00


Otváracie hodiny cez víkend:

V mesiacoch júl – august aj v utorok, v čase 9.00 – 16.00Poloha:

Služby:

Múzeum, výstavy, koncerty....


Možnosti športového vyžitia:

Možnosti wellness:

V zariadení sa možno dohovoriť:


Vzdialenosti:
Podhájska - 15km Nové Zámky - 12km
Popis zariadenia:

Ortodoxná synagóga‌ v‌ Šuranoch‌ (národná‌ kultúrna‌ pamiatka) patrí‌ medzi‌ skvosty‌ synagogálnej‌ architektúry‌ na‌ Slovensku.‌ Šurianska‌ židovská‌ komunita‌ ju‌ postavila‌ v‌ roku‌ 1916.‌ Fasáda‌ od‌ ulice,‌ ako‌ i‌ bočné‌ steny‌ sú‌ bohato‌ zdobené‌ oblúčkovými‌ vlysmi,‌ lizénovými‌ pásmi‌ s‌ bohatou‌ ornamentálnou‌ výzdobou. Na‌ tejto‌ eklektistickej‌ stavbe‌ nájdeme maurské,‌ secesné‌ a‌ byzantské prvky. Železobetónový‌ kazetový‌ strop,‌ pre‌ synagógy ‌ ojedinelý,‌ sa‌ ponáša‌ na‌ renesančné‌ kazetové‌ stropy.‌ V‌ rohoch‌ bohato‌ zdobených‌ stropných kaziet‌ je‌ štuková‌ výzdoba s‌ motívom‌ vajcovky‌ -‌ perlovca. V‌ popredí‌ -‌ na‌ mieste‌ svätostánku‌ je‌ dnes‌ umiestnený‌ monumentálny‌ pamätník‌ obetiam‌ holokaustu. V‌ priebehu‌ 90.‌ rokov‌ 20.‌ storočia‌ sa‌ uskutočnila‌ rekonštrukcia‌ interiéru‌ synagógy‌ a‌ v‌ máji‌ 2005‌ sa‌ sprístupnila‌ verejnosti‌ ako‌ dôstojný‌ kultúrny‌ stánok. Usporadúvajú‌ sa‌ tu‌ muzeálne‌ a‌ galerijné‌ výstavy,‌ koncerty,‌ prednášky‌ a‌ prezentácie.‌

Dňa 21. septembra 2007, v čase tradičného šurianskeho jarmoku bola na poschodí synagógy sprístupnená stála expozícia MESTSKÉHO MÚZEA ŠURANY (MMŠ). Múzeum vzniklo ako súčasť Mestského kultúrneho strediska uznesením mestského zastupiteľstva 6. 9. 2007, s vlastným štatútom. Je zaregistrované na Ministerstve kultúry SR. Cieľom MMŠ je zhromažďovanie, záchrana, ošetrovanie, dokumentácia a prezentácia predmetov, ktoré majú historickú výpovednú hodnotu a sú dokladom vývoja spoločnosti, obzvlášť mesta a najbližšieho okolia. Múzeum zhromažďuje archeologické, historické a etnografické predmety, staré fotografie, písomnosti (archiválie) a staré tlače. Stála expozícia na poschodí synagógy približuje dejiny mesta, ako aj mestských častí Nitriansky Hrádok a Kostolný Sek od praveku po 20. storočie. Vystavené sú archeologické nálezy z lokality Zámeček - Slovenská Trója z Nitr. Hrádku, nálezy z miesta Šurianskeho hradu, kópie mincí z pokladu qvartingov - štvrťdenárov z Kostolného Seku z 15. storočia, signované - značkované tehly zo Šurian, ktoré dokumentujú minimálne 200 ročnú históriu tehliarsta v meste, dokumenty k šurianskemu cukrovaru a histórii mlynárstva. Zaujímavé sú dokumenty a predmety viažuce sa k soche gen. M.R. Štefánika v Šuranoch, k obdobiu existencie slovenského gymnázia v r. 1938-45 a judaiká. Z osobností predstavujeme Michala Matunáka, ThDr. Karola Markoviča a Laca Zrubca.

Z oblasti kultúry je v expozícii zastúpené divadeľníctvo, ktoré ma v Šuranoch 150-ročnú tradíciu, šurianski tamburáši, ako najdlhšie pôsobiace hudobné teleso v Šuranoch. Z oblasti etnografie - národopisu, je v expozícii zastúpená ľudová keramika, košíkarstvo a ľudový odev. Návštevníkov zaujme maketa mesta Šurany, ktorá zachytáva podobu mesta okolo roku 1660 v čase osmansko-tureckej expanzie spolu so Šurianskym hradom. Stála expozícia bola vo februári 2009 reinštalovaná, doplnená novými exponátmi, vymenili sa obrazovo-textové panely za nové, pribudli 2 nové vitríny. Reinštaláciu a doplnenie expozície sme realizovali vďaka finančnej dotácii z grantového systému Ministerstva kultúry SR získanej v roku 2008.


Oznamy:

Krátkodobé výstavy sa usporadúvajú na prízemí. Informácie a fotografie MMŠ, ako aj program výstav nájdete na www.muzeum.sk V múzeu si môžete pozrieť funkčný hodinový stroj - vežové hodiny z roku 1887 zo šurianskeho kostola: www.youtube.com/watch?v=caTvy9OXnyc

Fotogaléria

Múzeum školstva a pedagogiky

Múzeum školstva a pedagogikyShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Hálova 16, 841 44 Bratislava
Tel.: +421 2 62 41 06 65
Mobil: 0917 693 235
Fax: +421 2 62 41 06 65
E-mail: msap@uips.sk
Web: www.msap.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:
Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

Možnosti športového vyžitia:

Možnosti wellness:

V zariadení sa možno dohovoriť:


Vzdialenosti:

Popis zariadenia:

Vznikom Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave sa nadviazalo na tradície školského múzejníctva, ktoré v druhej polovici 19. storočia položil V. Ľ. Rizner (1849 - 1913) výstavami na škole v Zemianskom Podhradí. Myšlienku založenia Slovenského pedagogického múzea propagoval v roku 1925 neskorší minister školstva Slovenskej republiky Jozef Sivák (1886 - 1959) a učiteľ Peter Straka (1904 - 1980) sa zaslúžil o vznik prvého takéhoto zariadenia - Pedagogického a vlastivedného múzea v Malackách v roku 1928.

Múzeum školstva a pedagogikyMúzeum v Bratislave vzniklo rozhodnutím Kolégia ministra školstva v roku 1970 ako oddelenie Slovenskej pedagogickej knižnice. V súčasnosti je súčasťou Ústavu informácií a prognóz školstva.

Úlohou múzea je múzejnými prostriedkami dokumentovať vývoj školstva a pedagogiky na našom území. V rámci tohto poslania sústredilo múzeum vo svojich fondoch takmer 40 000 zbierkových predmetov zo 16. – 20. storočia. Ide prevažne o zariadenie škôl (inventár tried, kabinetov), učebné pomôcky, učebnice, knihy so školskou a pedagogickou tematikou, listinný materiál (vysvedčenia, indexy, triedne knihy, školské zošity) či fotografie, filmový a iný obrazový materiál.


Oznamy:

STÁLA EXPOZÍCIA

Prvé slovenské gymnázium Revúca. 150 rokov
Pred 150 rokmi, presne 16. septembra 1862, sa slávnostnými Službami Božími v evanjelickom chráme v Revúcej začala písať história prvej slovenskej strednej školy, Slovenského ev. a. v. gymnázia. Múzeum školstva a pedagogiky si toto výročie pripomína výstavou, ktorá má priblížiť nie len dejiny školy, ale aj život jej študentov a profesorov.

Výstava je rozdelená na dve časti. Prvá časť približuje Revúcu v dobe vzniku gymnázia. Návštevníci sa zoznámia s mestom, jeho koloritom, môžu tu vidieť hlavné dominanty – mestskú radnicu či evanjelický kostol. Tieto budovy zároveň symbolizujú úlohu mesta a cirkvi pri zrode gymnázia. Panely stručne predstavujú aj najvýraznejšie osobnosti, ktoré boli so vznikom a budovaním gymnázia späté – či už z radov mešťanostov, alebo z radov cirkvi. Výstava sa venuje i kultúrnemu životu , ktorý v meste pulzoval a bol vo výraznej miere formovaný práve revúckym gymnáziom.
V strede „mesta" stojí rebrinový voz, dopravný prostriedok, ktorý každoročne pred začatím školského roku do Revúcej privážal študentov, naložený všetkým, čo k životu v škole potrebovali.
Druhá časť výstavy nás zavedie už do samotnej školy. Jej atmosféru priblíži náznak školskej triedy z druhej polovice 19. storočia, s drevenými lavicami, stolom pre učiteľa a tabuľou.

Návštevník si môže prezrieť učebné pomôcky a učebnice, z ktorých sa na gymnáziu učilo. Celkový pohľad na prvú budovu gymnázia mu ponúka jej veľkorozmerná maketa. Zvláštna pozornosť je tu venovaná vyučovaniu telocviku, ktorý sa v Revúcej vyučoval ako na jednej z mála škôl v Uhorsku. Školský dvor bol z iniciatívy prof. Zocha a Ormisa vybavený telocvičným zariadením, ktoré názorne sprítomňuje jeho maketa.

Návštevníci výstavy sa popri „veľkých dejinách" školy zoznámia i s každodennými radosťami a starosťami života gymnázia, ktoré boli spracované na základe osobných spomienok a memoárov študentov a profesorov. Dozviete sa napríklad, ako študenti bývali, čo jedávali, ako trávili svoj voľný čas, ale aj to, čo všetko sa učili, aké bolo zadanie prvých slovenských maturít a mnoho iného.
Záver je venovaný reflexii histórie revúckeho gymnázia prostredníctvom publikácií o dejinách školy.
K výstave sú pripravené vzdelávacie programy pre základné i stredné školy.

Múzeum školstva a pedagogiky ponúka aj špeciálny program – premietanie dobových školských filmov.
Každý párny pondelok od 15.00 do 17.00 premietame filmy, ktoré sa nám už podarilo zdigitalizovať. Je možné prísť kedykoľvek v tomto čase, film sa premieta niekoľkokrát za sebou.
Každý nepárny pondelok od 14.30 do 16.00 sa venujeme dokumentácii filmov a premietame ich priamo z filmových kotúčov, aby sme ich mohli zaevidovať. V prípade záujmu je možné prísť a s nami si pozrieť doteraz nepremietnuté filmy z nášho bohatého filmového fondu.

Premietanie 2013

18.3.2013 – Čas

15.4.2013 – Desať minút v cirkuse
29.4.2013 – Nová škola

13.5.2013 – Bojnice
27.5.2013 – Pieniny

10.6.2013 – Devín
24.6.2013 – Kremnica

Fotogaléria

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej VsiShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053 4464710
Mobil: 0910873046
Fax: 053 4464259
E-mail: gus@stonline.sk
Web: www.gus.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

Pondelok : 8,00 - 16,00 Utorok - Piatok : 8,00 - 17,00 Sobota : 9,00 - 13,00 Nedeľa : 9,00 - 13,00


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:
Vstupné: dospelí: 1 euro deti, študenti, dôchodcovia: 0,50 euro rodinná vstupenka: 2 euro Fotografovanie, filmovanie: 2 euro
Možnosti športového vyžitia:

Možnosti wellness:

V zariadení sa možno dohovoriť:


Vzdialenosti:

Popis zariadenia:
Galéria umelcov Spiša patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne, ale aj na Slovensku a adekvátne má aj najmladšiu umeleckú zbierku, hoci základy zbierkového fondu boli položené ešte pred vznikom samostatnej galérie na pôde vtedajšieho Vlastivedného múzea, dnes Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Základ zbierkového fondu tvorilo okolo päťsto umeleckých diel zo starších zbierok múzea, ale predovšetkým z akvizičnej činnosti pre pripravovanú galériu iba krátko pred jej vznikom. Už táto základná kolekcia obsahovala diela prevažne súčasných výtvarníkov, ktorých so Spišom spájal ich pôvod, alebo na Spiši žijú a tvoria, prípadne v tomto regióne dlhodobo pôsobili. Sídlom galérie sa stala historická budova v centre mesta Spišská Nová Ves na Zimnej ulici 46, rekonštruovaná v rokoch 1979 - 1986. História objektu - pôvodne meštianskeho domu siaha do druhej polovice 16. storočia.
Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Múzeum Spiša v Spišskej Novej VsiShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: 05201 Spišská Nová Ves
Tel.: 00421 53 44 23757
Mobil:
Fax:
E-mail: muzspisa@sisoft.sk
Web: www.muzeumspisa.com

Všeobecné údaje

Prevádzka:
Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:
Vstupné: Dospelí: 2 € /30,13 Sk/ Zľavnené: 1 € /15,06 Sk/ (deti od 3 rokov, študenti, dôchodcovia, ZŤP) Rodinné vstupné: 2,50 € /75,32 Sk/ ( 2 dosp. + max.3 deti) Služby: odborné prednášky, tvorivé dielne (1 €/os) vyučovacie hodiny (cena vstupenky) predaj propagačného materiálu a suvenírov
Možnosti športového vyžitia:

Možnosti wellness:

V zariadení sa možno dohovoriť:


Vzdialenosti:

Popis zariadenia:
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi od roku 1954 sídli v historickej budove bývalej stredovekej radnice. Architektonicky najzaujímavejšia pamiatka mesta je situovaná na severnej strane najdlhšieho šošovkovitého námestia v Európe oproti farskému kostolu s najvyššou vežou na Slovensku. Dnešnú podobu dostala táto budova po prestavbe v roku 1765. Fasádu zdobí rokoková štuková výzdoba šiestich kartuší znázorňujúcich vlastnosti , aké by mal mať mešťanosta. Názvy múzea sa v priebehu existencie menili: 1951 - Okresné vlastivedné múzeum, 1955 - Vlastivedné múzeum, 1971 Vlastivedné múzeum Spiša s galériou, 1984 - Vlastivedné múzeum, 1996 Spišské múzeum v Spišskej Novej Vsi, 1997 - Múzeum Spiša. V priebehu existencie múzea sa menili aj jeho expozície. Súčasná Expozícia prírody a histórie regiónu Spiš bola inštalovaná v roku 1992. Poskytuje návštevníkovi geografické, geologické, paleontologické, botanické a zoologické charakteristiky orografických celkov: Slovenský raj, Spišskogemerské rudohorie, Hornádska kotlina a Levočské vrchy, pričom v každej časti sú prezentované i špecifiká, zvláštnosti a jedinečnosti prírody predstavovaného územia. Históriu regiónu prezentujú exponáty zbierkových fondov z archeológie, baníctva a remesiel.
Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 1 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 2 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 3
SNM - Múzeum Betliar

SNM - Múzeum BetliarShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Kaštieľna 6, 049 21 Betliar
Tel.: 00421 / 58 / 798 31 18, 798 31 97
Mobil:
Fax: 00421 / 58 / 798 31 95
E-mail: muzeum.betliar@stonline.sk
Web: www.snm.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

celoročne


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

bezplatné služby:
Lektorský výklad v maďarskom, nemeckom, anglickom a poľskom jazyku.
platené služby:
Predaj publikácií, suvenírov, pohľadníc a pod.


Možnosti športového vyžitia:

Možnosti wellness:

V zariadení sa možno dohovoriť:

maďarsky, nemecky, anglicky, poľskyVzdialenosti:

Popis zariadenia:

Múzeum Betliar je špecializované umelecko-historické múzeum zamerané na vývoj bytovej kultúry šľachty v 18. a 19. storočí s expozíciou v kaštieli Betliar, stredovekou hradnou expozíciou na Krásnej Hôrke a Mauzóleom v Krásnohorskom Podhradí. Tieto atraktívne expozície sú inštalované v pôvodných historických objektoch a patria medzi najvýznamnejšie pamiatky Slovenska. Vystavené exponáty pochádzajú v prevažnej miere z majetku a zbierok bývalých majiteľov Andrássyovcov .Múzeum v súlade so svojou špecializáciou svoje zbierkové fondy sústavne dopĺňa. Múzeum Betliar sídli v národnej kultúrnej pamiatke – niekdajšom poľovníckom kaštieli Andrássyovcov situovanom v rozsiahlom romantickom parku v Betliari.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

SNM - Múzeum Betliar
Vychodoslovenská galéria

Východoslovenská GalériaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Hlavná 27, 040 01 Košice
Tel.: 00421 / 55 / 622 66 67
Mobil:
Fax: 00421 / 55 / 622 03 40
E-mail: vsg@sg.sk
Web: www.vsg.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

celoročne


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

Možnosti športového vyžitia:

Možnosti wellness:

V zariadení sa možno dohovoriť:

slovensky, maďarsky, anglickyVzdialenosti:

Popis zariadenia:

Východoslovenská galéria vznikla v roku 1951 ako prvá regionálna galéria na Slovensku pod názvom Krajská galéria. Jej hlavným zberateľským programom je dokumentovanie výtvarného života vo východoslovenskom regióne.
V súčasnosti eviduje galéria vyše 6 400 diel. Zbierkový fond, okrem reprezentatívnej zbierky umenia 19. a 20. stor. z východoslovenského regiónu, poskytuje aj prehľad o umení na Slovensku najmä v 20. stor.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria