Nezbudská Lúčka

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Nezbudská Lúčka


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 013 24 Nezbudská Lúčka 130
Primátor/Starosta: Ing. Adriana Vraňanová Kubičková
Prednosta/Zástupca starostu: - / Branislav Horecký
Tel.: 041/569 73 26
Mobil: 0911 491 548
Fax: 041/569 73 26
E-mail:
Web: www.nezbudskalucka.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 420

Rozloha obce/mesta v ha: 900

Prvá písomná zmienka: 1439

Úradné hodiny:

Pondelok: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00, 12:30 - 17:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 12:00Prezentácia:

Obec Nezbudská Lúčka leží na okraji pohoria Malá Fatra. Po prvý krát sa spomína v roku 1439 ako VAPENA LUCSKA a v roku 1511 ako POCCESSIA LWCHA. Vznik obce bol spätý s výrobou vápna na stavebné účely Starého hradu i Strečna, panských, cirkevných, neskôr i meštianskych murovaných objektov v blízkom i vzdialenejšom okolí. Preto sa v roku 1439 uvádza s prívlastkom Vápenná. Aj dnes je v chotári obce názov Za vápenye, kde sa pálilo vápno. S prívlastkom Nezbudská sa obec prvý krát vyskytuje v r. 1702. V r. 1598 mala obec 14 domov, v r. 1720 majer, v r. 1828 26 domov a 221 obyvateľov. Do r. 1942 sa v obci ťažil asfalt. Obyvatelia pracovali v lesoch a pltníčili. V r. 1960 bola obec pričlenená k Varínu do r. 1990 kedy bola odčlenená na základe celoobecného referenda.

Archeologické nálezy dokázali stopy po osídlení človeka v obci už v mladšej dobe železnej – staršej rímskej dobe. V Nezbudskej Lúčke sa nachádzajú zvláštne výrobné objekty zo staršej doby rímskej pri starom ihrisku – zvyšky železnej trosky, prepálenej zeminy i črepy púchovskej kultúry.

Z obdobia slovanského osídlenia nie je v obci známy žiadny archeologický nález, ale je pravdepodobné, že Slovania sa v tomto priestore usadzovali od 8. – 9. storočia. Zo začiatku stredoveku pochádza pravdepodobne malé opevnenie. Z obdobia feudalizmu je známe, že v roku 1397 správca Starého hradu Peter Wangel dal na príkaz kráľa Žigmunda Pavlovi Bolešovi do dedičného richtárstva majetok Lúčku a Rozbehy (Rozbehom). Pavol Boleš okrem slobôd, aké poskytovalo žilinské právo, dostal aj ojedinelú fojtovskú výsadu – slobodne pltničiť na Váhu. Na základe uvedenej listiny sa nedá vysvetliť vznik a vývoj oboch osád pred ich spustením, ktoré sa spomína v roku 1397. Je však pravdepodobné, že Lúčka (Nezbudská) bola podhradskou dedinou Starého hradu už v prvej polovici 13. storočia. Roku 1439 kráľ Albrecht daroval svojej manželke Alžbete viaceré mestá a panstvá v Trenčianskej stolici. Medzi inými to boli strečnianske a starohradské panstvá, pod ktoré spadali aj Vápenná (Nezbudská) Lúčka a ostatné obce.

Pôvodná jednoradová cestná forma bola diktovaná ľavobrežnou líniou Váhu. Drevené domy boli orientované užšou stranou (priečelím) k ceste kopírujúcej breh Váhu. Domy niesli znaky bývania roľníckych rodín, pltníkov, želiarov a sociálne príbuzných skupín obyvateľstva. Obyvatelia sa venovali poľnohospodárstvu, práci s drevom a pltníctvu. Dominantou obce je Starý hrad.Oznam mesta/obce:

Materská škôlka
- msnezbudskalucka.webnode.sk

Služby:

autobus kanalizácia knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škôlka športovisko ubytovanie vlak

Fotogaléria

Nezbudská Lúčka 1 Nezbudská Lúčka 2 Nezbudská Lúčka 3 Nezbudská Lúčka 4 Nezbudská Lúčka 5 Nezbudská Lúčka 6 Nezbudská Lúčka 7 Nezbudská Lúčka 8

Odkazy/linky

Šport v obci
- www.tjpovazan.estranky.sk


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí