Nižný Slavkov

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Nižný Slavkov


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 082 75 Nižný Slavkov 102
Primátor/Starosta: Ing. Jozef Kamenický
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 051/459 12 24
Mobil: 0907 971 019, 0918 628 197
Fax: -
E-mail:
Web: www.niznyslavkov.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 870

Rozloha obce/mesta v ha: 2314

Prvá písomná zmienka: 1214

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:00 - 12:00   12:30 - 15:30
Utorok: 7:00 - 12:00   12:30 - 15:30
Streda: 7:00 - 12:00   12:30 - 16:30
Štvrtok: 7:00 - 12:00
Piatok: 7:00 - 12:00   12:30 - 15:00Prezentácia:

Nachádza sa v nadmorskej výške 520 m.n.m. na rozhraní Šarišskej vrchoviny, Bachurne, Braniska a Levočských vrchov, v doline Slavkovského potoka. Názov obce je odvodený od slovanského osobného mena Slavk, Slavek, či Slavko, pripomínajúci zakladateľský rod - Slavkayovcov, ktorý pretrval až do 19. storočia. Prvá písomná zmienka o Nižnom Slavkove je z roku 1214, kedy už stál kostol sv. Anny (súčasná kaplnka) a 12 domov. Avšak už pred 12. storočím sa v jeho okolí okrem hradiska nachádzala aj benediktínska pustovňa v časti zvanej Koscelisko. Táto starobylá obec bola založená na zákupnom práve pri tzv. Veľkej ceste (Via magna) spájajúcej Šariš s neďalekým Spišom a rozvíjala sa ako radová potočná dedina. Aj keď to bola typicky poddanskou dedinou, z okolitých obcí mala najväčšiu rozlohu svojho katastra (2314ha) s bohatými lesmi a pasienkami, po celé stáročia vzbudzovalo neustály záujem vtedajších zemepánov o jej vlastnenie (Tarczayovci, Bornemisszovci, Berzewiczyiovci, Melczerovci, Spišská Kapitula a iní).

Už v roku 1600 mala obec 40 domov a okrem kostola a fary aj školu a mlyn. Prechádzala však neľahkými obdobiami svojej histórie. V samotnom začiatku čelila tatárskemu plieneniu, následne bola kolonizovaná nemeckým obyvateľstvom, prešla náboženskými nepokojmi 17. storočia, dvoma vojnovými mobilizáciami, z ktorých sa nevrátili desiatky mužov, hromadným vysťahovalectvom do zámoria, ale aj niekoľkým devastujúcim požiarom, živelným pohromám a epidémiám, ktoré kruto zdecimovali počet jej obyvateľov. Napriek týmto neprajným udalostiam sa obec neustále rozvíjala a v roku 1905 dosiahla najvyšší počet 1350 obyvateľov. Slavkovčania prežívali svoju dlhú históriu na tomto kúsku zeme nielen s obyvateľmi Rómskej národnosti, ale aj s vyše tridsiatimi občanmi Židovského pôvodu, ktorí však v roku 1942 boli transportovaní do koncentračných táborov.

Roky socializmu priniesli následný úpadok súkromného hospodárstva, ako aj zákaz domovej výstavby, čo prinútilo mnoho mladých rodín k odchodu z tejto obce. V obci sa nachádza aj niekoľko vzácnych sakrálnych pamiatok z 13. storočia, akými je neskorománska kaplnka sv. Anny, ktorá je súčasťou ranogotického kostola Narodenia Panny Márie, či dve prícestné kaplnky pripomínajúce tatársky vpád z 13. storočia. Cennou pamiatkou je aj klasicistická kaplnka sv. Jána Nepomuckého z roku 1821, postavená grófom Ladislavom Melczerom v areáli kostola. Okrem sakrálnych pamiatok sa v doline Čierneho močiara nachádza aj nevšedná prírodná pamiatka Starý mlyn a posledné senníky (stodulky) z tzv. Sedliackej dediny.

V súčasnosti obec prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá jej dodáva novú atraktivitu v krásnom prírodnom prostredí. Previedla sa regulácia miestnych potokov, kanalizácia obce, regenerácia verejných priestranstiev s novým priestorom pre kultúru a oddych. Úplnou rekonštrukciou prešla aj Základná škola s Materskou školou, ako aj miestny cintorín s novým Domom nádeje. Nižný Slavkov je nielen obcou s dlhou históriou, ktorá ju radí medzi najstaršie obce v okrese, ale aj obcou, ktorá sa stáva modernou a krajšou pre svojich obyvateľov.

Pamiatky v obci:www.niznyslavkov.sk/obec/pamiatky-obce/

 Oznam mesta/obce:

Aktuality
www.niznyslavkov.sk/udalosti-v-obci-1/aktuality/

 

Služby:

autobus kanalizácia knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko

Fotogaléria

Nižný Slavkov 1 Nižný Slavkov 2 Nižný Slavkov 3 Nižný Slavkov 4 Nižný Slavkov 5 Nižný Slavkov 6 Nižný Slavkov 7 Nižný Slavkov 8 Nižný Slavkov 9 Nižný Slavkov 10 Nižný Slavkov 11 Nižný Slavkov 12

Odkazy/linky

Základná a materská škola
zsniznyslavkov.edupage.org

Spoločenská kronika
www.niznyslavkov.sk/obec/spolocenska-kronika/jubilanti-2023/

Folklórny súbor 
www.niznyslavkov.sk/obec/folklorny-subor-slavkovianka/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí