Okres Veľký Krtíš

Okres Veľký Krtíš
Nadpis Web Primátor / Starosta
Sklabiná
Sklabiná www.sklabina.ocu.sk Marta Kálovcová
Slovenské Ďarmoty
Slovenské Ďarmoty www.slovenskedarmoty.ocu.sk Denisa Árvayová
Slovenské Kľačany
Slovenské Kľačany www.slovenskeklacany.ocu.sk Mgr. Anna Mužíková
Stredné Plachtince
Stredné Plachtince www.stredneplachtince.sk Ľubo Mackov
Sucháň
Sucháň www.obecsuchan.sk Anna Triznová
Suché Brezovo
Suché Brezovo www.suchebrezovo.sk Eva Cinkotová
Šuľa
Šuľa www.e-obce.sk/obec/sula/sula.html Marianna Marková
Trebušovce
Trebušovce www.trebusovce.sk Marek Krnáč
Veľká Čalomija
Veľká Čalomija www.velkacalomija.sk Roman Pásztor
Veľká Ves nad Ipľom
Veľká Ves nad Ipľom www.velkavesnadiplom.ocu.sk Ing. Ladislav Kerata
Veľké Straciny
Veľké Straciny www.velkestraciny.sk MUDr. Ján Jakab
Veľké Zlievce
Veľké Zlievce www.velkezlievce.ocu.sk Ivan Krahulec
Veľký Krtíš
Veľký Krtíš www.velky-krtis.sk Ing. Dalibor Surkoš
Veľký Lom
Veľký Lom www.velkylom.sk Ing. Michal Minár
Vieska
Vieska www.e-obce.sk/obec/vieska-velkykrtis/vieska.html Ing. Anna Makovníková
Vinica
Vinica www.vinica.sk Ing. Kristián Baksa
Vrbovka
Vrbovka www.vrbovka.sk Marcel Fagyas
Záhorce
Záhorce www.zahorce.sk PaedDr. Branislav Kázmer
Závada
Závada www.zavada.ocu.sk/sk Miroslav Kalmár
Želovce
Želovce www.zelovce.sk Štefan Rimaj
Zombor
Zombor www.e-obce.sk/obec/zombor/zombor.html Marian Galo