Veľká Čalomija

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Veľká Čalomija


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Veľká Čalomija č. 214, 991 09 Veľká Čalomija
Primátor/Starosta: Roman Pásztor
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 047/487 51 16
Mobil: 0915 807 787
Fax: 047/489 42 51
E-mail:
Web: www.velkacalomija.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 589

Rozloha obce/mesta v ha: 891

Prvá písomná zmienka: 1244

Úradné hodiny:
Pondelok:    08:00 - 12:00 / 12:30 - 16:00
Utorok:         08:00 - 12:00 / 12:30 - 16:00
Streda:         07:30 - 12:00 / 12:30 - 16:00
Štvrtok:        08:00 - 12:00 / 12:30 - 16:00
Piatok:          07:30 - 12:00 / 12:30 - 15:00


Prezentácia:

Obec patrí medzi malé obce v Ipeľskom regióne. Snahou súčasného vedenia obce je rozvoj vo všetkých oblastiach života občanov. Vstupom SR do EU očakávame kladnú zmenu v živote obyvateľov, hlavne možnosťou realizácie stanovených akčných plánov obce Veľká Čalomija v PHSR obce.

Medzi hlavné potreby obce môžeme zahrnúť rekonštrukciu objektov kultúrneho domu, domu služieb, budovy ZŠ a zdravotného strediska, domu smútku, zriadenie obecného múzea a výstavbu sociálnych bytov. Akútne sú opravy miestnych obecných ciest, vodovodu, vybudovanie kanalizácie a ČOV. Súčasne i riešenie odvádzania povrchových vôd z poľnohospodárskych pôd, doriešenie problémov separovaného zberu odpadkov a likvidácia divokých skládok odpadov. Okrem uvedených sú to samozrejme aktivity v oblasti ľudských zdrojov, kultúry, športu, cestovného ruchu a iných...

Sú to nemalé plány, ale prostredníctvom ich realizácie sa môže prispieť k zlepšeniu životnej úrovne obyvateľov obce. Dosiahnutím cieľov sa zlepší infraštruktúra, podporí sa rozvoj miestneho vidieckeho podnikania, vytvorenie nových pracovných príležitostí, poskytnú sa kvalitnejšie základné služby samotnému obyvateľstvu i návštevníkom vidieka, čo v dôsledku prispeje k rozvoju vidieckeho turizmu v obci a zvýši sa atraktivita obce, okolitých obcí i regiónu.

Prvá zmienka o pravekom osídlení Veľkej Čalomije je zo staršej doby kamennej z peleolitu. Pri povrchových prieskumoch Ipeľskej kotliny sa zistili mladopaleolitické náleziská. Štiepaná industria je vyrobená z limnokvarcitov - silicifikovaných vápencov, obsidiánov a ďalších odrôd silicitov. Žiaľ industria leží na povrchu nedatovateľných plytkých štvrťohorných pokrovcov a v ich podloží sú už treťohorné usadeniny. Jednou z najbohatších lokalít tejto skupiny je Veľká Čalomija s kultúrou szeletien, pre ktorú sú charakteristické listové hroty.

V období mladšej doby kemennej - neolitu sa na Slovensku formovala tzv. lengyelská kultúra. Ľud tejto kultúry osídlil Poiplie a aj územie Veľkej Čalomije. Z tejto lokality je známy keramický inventár, ktorý charekterizuje rytá a maľovaná výzdoba červenou a žltou farbou.

Viac histórie: velkacalomija.sk/sk/historia-obce

Pamiatky v obci: velkacalomija.sk/sk/pamiatkyOznam mesta/obce:

Projekty
- cms.1web.sk/?cms=velkacalomija&p=122&m=196

Služby:

autobus doktor knižnica lekáreň pošta reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa

Fotogaléria

Veľká Čalomija 1 Veľká Čalomija 2 Veľká Čalomija 3 Veľká Čalomija 4 Veľká Čalomija 5 Veľká Čalomija 6 Veľká Čalomija 7 Veľká Čalomija 8 Veľká Čalomija 9 Veľká Čalomija 10 Veľká Čalomija 11 Veľká Čalomija 12

Odkazy/linky

Videogaléria
https://velkacalomija.sk/sk/gallery-category/videogaleria/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí