Osturňa

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Osturňa


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 059 79 Osturňa 153
Primátor/Starosta: Kristína Gregoričková
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 052/489 41 12
Mobil:
Fax: -
E-mail:
Web: www.obec-osturna.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 327

Rozloha obce/mesta v ha: 4124

Prvá písomná zmienka: 1313

Úradné hodiny:

Pondelok – Piatok 7:00 hod. – 15:00 hod.
Štvrtok - nestránkový deň

obedňajšia prestávka: 12:00 hod. – 12:30 hod.Prezentácia:

Osturna je súčastou regiónu Spiš, ktorý je známy mnohými dramatickými historickými udalostami. Tie ovplyvnili dejiny aj v oblasti Zamaguria, kde v 13. a 14. storocí dochádzalo ku kolonizácii, tak ako aj v ostatných castiach regiónu.V tej dobe, velká cast Zamaguria patrila rodom Berzeviczy A Görgey. Títo páni tu zakladali obce prostredníctvom tzv. šoltýsov. Boli to ludia, ktorým majitelom príslušného, po väcšine zalesneného územia vyclenil istú cast a poveril ich, aby na túto cast územia zohnali ludí, ktorí by ju osídlili a založili dediny. Ludia, ktorí do dediny prišli, boli na 16 – 20 rokov oslobodení od daní.Potom sa stali poddanými príslušného majitela pôdy.I ked sa pocas nasledujúcich storocí pokracovalo v doosídlovaní Zamaguria, ešte prevažne velká cast územia ostávala neosídlená.

Dosídlovanie niektorých oblastí pokracovalo v 15. – 16 . storocí novoprichádzajúcim karpatsko – rusínskym (lemkovským) obyvatelstvom, ktoré sa tu usadilo na základe valašského práva a využili aj rozsiahle územie okolo Osturnanského potoka. Boli to väcšinou pastieri, ktorí si na tomto území zakladali salaše a kopanice. Príslušný šoltýs im rozdelil územie na dlhé polia – zárubky, ktoré mali vyklcovat, premenit ciastocne na ornú pôdu a obhospodarovat.

Osturna ako obec tak zacala písat svoju históriu a zdielat tažké obdobia nasledujúcich storocí, vzostupy i pády, ktoré mnohokrát bolestivo znášala. Spomenme napr. castú zmenu zemepánov, potlacované stavovské povstania, obrovskú m

orovú epidémiu, velké požiare, katastrofálne neúrody., vojny...
Napriek tomu obec zažívala v priebehu období i rôzne pozitívne zmeny, rozvoj hospodárstva, kultúry, školstva a duchovného života. V roku 1648 mala už Osturna kostol a faru. Prvé mená, ktoré sa zachovali z chotárnych názvov z polovice 19. storocia a používajú sa dodnes boli - Sidor, Kapral, Homza, First, Mudrak, Petrula, Harabin, Gazdik.

Osturna sa vždy dokázala „postavit na nohy“, nevzdávat sa a bojovat za svoje práva. Drsné prírodné podmienky, tažká a poctivá práca, pevné rodinné puto a hlboká viera v Boha dokázala v ludoch prebudit silu, nezlomnost a vôlu íst dalej.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus reštaurácia športovisko

Fotogaléria

Osturňa 1 Osturňa 2 Osturňa 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí