Podhorany

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Podhorany


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Podhorany 114, 059 93 Bušovce
Primátor/Starosta: Jozef Oráčko
Prednosta/Zástupca starostu: - / Martin Hudák
Tel.: 052/458 36 01
Mobil: 0911 998 797
Fax: -
E-mail:
Web: www.maldur.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 2869

Rozloha obce/mesta v ha: 1102

Prvá písomná zmienka: 1297

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 12:00   12:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 12:00   12:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 12:00   12:30 - 15:30
Štvrtok: 7:30 - 12:00   12:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00   12:30 - 14:00Prezentácia:

Podhorany ležia v severnej časti Popradskej kotliny. Stred obce sa nachádza v 598 m.n.m. Dominantu obce tvorí katolícky kostol sv. Martina, kde v najstaršej písomnej zmienke o Podhoranoch /Maldúre/ z roku 1297 sa uvádza, že už v tomto období mali Podhorany svoj kostol a kňaza. Kostol bol zrekonštruovaný v roku 1616, zrejme v tomto období bol doplnený renesančnou vežou. V obci sa nachádzal drevený evanjelický kostol, ktorý bol predaný do skanzenu v Martine ako národná kultúrna pamiatka. V roku 1924 sa začalo s výstavbou nového evanjelického kostola. Z pôvodného kostola bol prevezený luster a organ.

História obce

Prvé archeologické prieskumy boli uskutočnené v posledných desaťročiach minulého storočia miestnymi bádateľmi. Sporadický výskum pokračoval aj medzi svetovými vojnami. Obyčajne išlo len o získanie efektnejších nálezov. Pri popisovaní nálezov v kežmarskom múzeu bolo zistené, že v údolí rieky Poprad bolo hustejšie praveké osídlenie. Nálezy L. Bánesza z Archeologického ústavu v Nitre z roku 1959 potvrdili osídlenie územia obce pravdepodobne už v období mladšieho paleolitu / 45 000-8 500 pred n.l./, počas ktorého ľudská spoločnosť prekonala prechod od prvobytného stáda k rodovému zriadeniu - matriarchátu. Paleolitický človek sídlil v jaskyniach, previsoch, chatrčiach a aj pod holým nebom. V roku 1959 bolo v Podhoranoch objavené nálezisko štiepanej industrie, ktoré sa nachádzalo nad železničnou stanicou, na južných svahoch kopca "Šipkovec" /kóta 651,7/ naľavo od hradskej smerom do Podolínca. Kamenné artefakty ležali na povrchu bez keramického materiálu. Našiel sa tu čepeľovitý úštep z hnedého radiolaritu a radiolaritové klínové rydlo bočné, kombinované s ďalším rydlom. Ďalší zelenavošedý čepľovitý úštep bol opatrený na ľavej hrane jemnou retušou. Najvýznamnejším nálezom je malá radiolaritová hnedá čepieľka s jemnou retušou pri pravej terminálnej časti a s drobnou úžitkovou retušou v strede ľavej spodnej časti. V strede čepieľky sú dva protiľahlé vruby, ktoré súvisia zrejme s funkčnou stránkou tohoto typu a slúžili k uľahčeniu pripevnenia hrotu strely na drevenú rúčku. Hrotíky s malými preškrteniami sa objavujú v mladšom paleolite a sú datované obvykle do würmu 3. Nálezy zo Starej Ľubovne a Podolínca, vykonané v tom istom roku, boli veľmi podobné a nájdené artefakty sa nedali s určitosťou datovať. Štiepaná industria nebola sprevádzaná keramikou ani brúsenými kamennými a kostenými nástrojmi.

Nech naše deti s láskou spomínajú nielen na svojich rodičov, ale aj na svoju rodnú obec v ktoromkoľvek kúte sveta.

Najstaršia písomná zmienka z roku 1297. Pôvodne nemecká obec s názvom MALDUR. V súčasnosti je v obci 1945 obyvateľov, ktorej súčasťou sú aj Rómovia. Pôsobí tu MŠ, ZŠ 1 – 4 ročník. Je vybudované zdravotné stredisko. Medzi kultúrne pamiatky patria, katolícky kostol sv. Martina z 13. storočia.Oznam mesta/obce:

Aktuality
- www.maldur.sk/aktuality/aktuality/

Realizované prejekty
www.maldur.sk/obec-2/realizovane-projekty/

Služby:

autobus kanalizácia knižnica požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko ubytovanie

Fotogaléria

Podhorany 1 Podhorany 2 Podhorany 3 Podhorany 4 Podhorany 5 Podhorany 6

Odkazy/linky

Kultúrawww.maldur.sk/obec-2/kultura/ Školstvowww.maldur.sk/obec-2/skolstvo/  

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí