Podhorany

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Podhorany


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 082 12 Podhorany 106
Primátor/Starosta: Jozef Oračko
Prednosta/Zástupca starostu: Mgr. Monika Gallyová / -
Tel.: 052 458 3601
Mobil: 0911 998 797
Fax: -
E-mail:
Web: www.maldur.sk">www.maldur.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 2577

Rozloha obce/mesta v ha: 1102

Prvá písomná zmienka: 1235

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 - 12.00  12:30 - 15:30
Utorok: 7.30 - 12.00  12:30 - 15:30
Streda: 7.30 - 12.00  12:30 - 15:30
Štvrtok: 7.30 - 12.00  12:30 - 15:30
Piatok: 7.30 - 12.00  12:30 - 15:30

 Prezentácia:
Obec Podhorany sa nachádza v okrese Kežmarok. Patrí medzi spišské obce ležiace na úpätí Spišskej Magury,   obklopená krásnou prírodou a nezameniteľným výhľadom na Vysoké Tatry. Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1297.  Pôvodný nemecký názov Maldur bol zmenený v r.1948 na súčasný názov obce Podhorany. Dominantou obce sú kostoly, katolícky kostol sv. Martina a nový evanjelický kostol z roku 1924. Prvé archeologické prieskumy boli uskutočnené v posledných desaťročiach minulého storočia miestnymi bádateľmi. Sporadický výskum pokračoval aj medzi svetovými vojnami. Obyčajne išlo len o získanie efektnejších nálezov. Pri popisovaní nálezov v kežmarskom múzeu bolo zistené, že v údolí rieky Poprad bolo hustejšie praveké osídlenie. Nálezy L. Bánesza z Archeologického ústavu v Nitre z roku 1959 potvrdili osídlenie územia obce pravdepodobne už v období mladšieho paleolitu / 45 000-8 500 pred n.l./, počas ktorého ľudská spoločnosť prekonala prechod od prvobytného stáda k rodovému zriadeniu - matriarchátu. Paleolitický človek sídlil v jaskyniach, previsoch, chatrčiach a aj pod holým nebom. V roku 1959 bolo v Podhoranoch objavené nálezisko štiepanej industrie, ktoré sa nachádzalo nad železničnou stanicou, na južných svahoch kopca "Šipkovec" /kóta 651,7/ naľavo od hradskej smerom do Podolínca. Kamenné artefakty ležali na povrchu bez keramického materiálu. Našiel sa tu čepeľovitý úštep z hnedého radiolaritu a radiolaritové klínové rydlo bočné, kombinované s ďalším rydlom. Ďalší zelenavošedý čepľovitý úštep bol opatrený na ľavej hrane jemnou retušou. Najvýznamnejším nálezom je malá radiolaritová hnedá čepieľka s jemnou retušou pri pravej terminálnej časti a s drobnou úžitkovou retušou v strede ľavej spodnej časti. V strede čepieľky sú dva protiľahlé vruby, ktoré súvisia zrejme s funkčnou stránkou tohoto typu a slúžili k uľahčeniu pripevnenia hrotu strely na drevenú rúčku. Hrotíky s malými preškrteniami sa objavujú v mladšom paleolite a sú datované obvykle do würmu 3. Nálezy zo Starej Ľubovne a Podolínca, vykonané v tom istom roku, boli veľmi podobné a nájdené artefakty sa nedali s určitosťou datovať. Štiepaná industria nebola sprevádzaná keramikou ani brúsenými kamennými a kostenými nástrojmi. V obci je materská škola s poldennou prevádzkou, základná škola plneorganizovaná, elokované pracovisko SSOŠ, ktoré je zamerané na výchovu a vzdelávanie v remeslách a službách. Primárna zdravotná starostlivosť občanom obce je zabezpečovaná v zdravotnom stredisku   Sv. Martina. Viac o obci: - www.maldur.sk/-sucasnost

Oznam mesta/obce:
Aktualitywww.maldur.sk/-aktuality

Fotogaléria

Odkazy/linky

Kultúrawww.maldur.sk/-kultura

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí