Práznovce

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Práznovce


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Práznovce, M. Nešpora 146/4, 955 01 Topoľčany
Primátor/Starosta: PhDr. Dušan Macho
Prednosta/Zástupca starostu: - / Michal Janček
Tel.: 038/532 09 74
Mobil: 0918 513 686, 0908 750 461, 0905 182 876
Fax: 038/532 09 75
E-mail:
Web: www.praznovce.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 957

Rozloha obce/mesta v ha: 1144

Prvá písomná zmienka: 1183

Úradné hodiny:
Pondelok 12.00 – 12.30 12.30 - 16.30
Utorok nestránkový deň  
Streda 12.00 – 12.30 12.30 - 16.00
Štvrtok 12.00 – 12.30 12.30 - 16.30
Piatok


Prezentácia:

Obec Práznovce sa nachádza v regióne stredného Ponitria na ľavostrannej nive rieky Nitry v bezprostrednej blízkosti okresného mesta Topoľčany. Intravilán leží na mohutnom náplavovom kuželi, ktorý vytvorili naplaveniny potokov Vyčoma a Dršňa. So stopami ľudskej prítomnosti sa v tomto regióne stretávame už v období staršej doby kamennej – boli to predovšetkým lovci. Trvalé osídlenia začali okolo roku 5000 pred Kr.- prví roľníci, ktorí do týchto končín prišli z Blízkeho východu. Tu začali pestovať prvé plodiny a chovať domáce zvieratá. Prvá písomná zmienka o obci Práznovce pochádza z roku 1183.

Od začiatku novoveku po zrušenie poddanstva patrilo k zemepánom a obyvateľom Práznoviec viacero príslušníkov známych i menej známych šľachtických rodov. Dejiny Práznoviec sú po roku 1526 spojené so starobylým rodom Práznovskovcov, ktorí vlastnili majetky v Nitrianskej a Trenčianskej stolici.

Bošiakovci sú významným rodom Nitrianskej stalice, ktorý vznikol v 13.storočí. K ďalším významným šľachtickým rodom patria: Sliezsky rod Sobekovcov, rod Ondrušovcov, rod Görögovcov, rod Ordódy, Bačkády, Beréni, Nižanský a iné. Práznovce, tak ako takmer všetky obce stredného Ponitria boli poľnohospodárskou obcou, ktorej obyvatelia boli roľníci a poľnohospodársky robotníci.

V období po 2.sv. vojne bolo najrozšírenejšie priezviská v obci Mikuláš, Šupa, Daňo, Marko, Kluka, Meluš, Škvarenina, Gašparík a iné. V roku 1975 sa začala v celom štáte pripravovať rozsiahla akcia zlučovania obcí. Práznovciam bolo určené zlúčenie s mestom Topoľčany od r.1976-1996. V októbri v roku 1996 sa obec znovu odčlenila od mesta Topoľčany. Historické prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 25.10.1996. Za starostu si zvolili pána Milana Šefranika. Od volieb 2006 má obec nového starostu – Jaroslava Blinu.

Historické a kultúrne pamiatky:

- Kostolík Preblahoslavenej Panny Márie (1776) v barokovom slohu
- Kostol Panny Márie Ružencovej (7.10.2000)
- Tri pieskovcové kríže: - pieskovcový kríž na cintoríne z r.1940

- pieskovcový kríž na cintoríne z r.1914 umiestnený v železnej ohrade
- pieskovcový kríž pred kaplnkou z r.1914
- Vodný mlyn na rieke Nitre – pochádza z r.1940
- Sekvoja (sekvoja gigantec) – vysadený v r.1928 lesníkmi Konrádom a Riegerom. Sekvoja na Horňanoch bola v r.1996 vyhlásená za chránený prírodný útvar. Obvod kmeňa vo výške 1,3 m nad zemou 4,40 m, výška stromu 22,50 m.
- Lipa pred kaplnkou Preblahoslavenej Panny Márie z r.1876 – zasadili ju žiaci jednotriednej školy s učiteľom Jánom Schreiberom.
- Lipa na cintoríne pri Dome smútku z r.1818 – lipa označovala hranicu cintorína

Záujmové a spoločenské organizácie:

- Dychová hudba – (vznik r.1969 – Peter Kozinka) terajší názov – Dychová hudba Práznovanka (súčasný kapelník je Jozef Vaňo)
- Dobrovoľný hasičský zbor (1924 – súčasný veliteľ Ing.Anton Švec)
- Klub slovenských turistov Horňan Práznovce (5.6.2007- predseda Pavol Janček) – návrh klubu o názve KST Horňan Práznovce vychádza z histórie a miesta založenia pôvodnej osady Práznoviec, ktorá sa nachádzala nad obcou Krnča v Tribeačskom pohorí, v katastri obce Práznovce. Táto lokalita je dnes známa pod názvom Horňany. Na Horňanoch sa nachádza i Sekvoja.
- Základná organizácia Jednoty dôchodcov Práznovce (28.8.1998 – súčasný predseda JDS – Jaroslav Blina)
- Futbal v Práznovciach – prvý oddiel pod značkou SOKOL, neskôr DRUŽSTEVNÍK a od roku 2001 OFK Práznovce – súčasný predseda Igor Pravda
- spevácky súbor Sekvoja Práznovce (súčasná vedúca skupiny Hyacinta Mikulášová)
- V minulosti mal svoju organizáciu aj Československý červený kríž (1932), neskôr Slovenský červený kríž (17.4.2007) i Miestna organizácia zväzu žien v Práznovciach

Súčastné kultúrne a športové podujatia:

- Fašiangy
- Pálenie Moreny
- 1.Máj
- Deň matiek
- Medzinárodný deň detí
- Po stopách práznovských predkov
- Úcta k starším
- Mikuláš
- Rozlúčka so starým rokom – Silvester

Stavebné projekty obce:

Rekonštrukcia osvetlenia, vybudovanie rozhlasu, rekonštrukcia cesty z dlažby na ul. Hviezdoslavovej, vybudovanie novej cesty pri kultúrnom dome, rekonštrukcia chodníka na cintoríne, rekonštrukcia pieskovcového kríža na cintoríne i pri kaplnke, rekonštrukcia starej školy a zmena v užívaní na obecný úrad, kompletná rekonštrukcia chodníkov okolo kaplnky a obecného úradu spojená s výsadbou zelene, výmena okien na Materskej škole, výsadba zelene v areáli Materskej školy, výstavba novej tribúny v areáli OFK Práznovce, obec kúpila a zrekonštruovala miestne potraviny.

Ďalšie projekty:

Projekt s názvom Práznovce a partneri – vzdelávaním k integrácií a sociálnej inklúzií, zameraný na podporu zamestnanosti a sociálnej inklúzie v obci. Obec každoročne využíva i podporu z Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci športu i kultúry pre našich občanov.

Začaté a pripravované projekty pre obec:

Viacúčelové športové ihrisko, detské ihrisko, zberný dvor, výstavba tržnice, obnova verejného priestranstva okolo tržnice, 1.etapa bezdrôtového rozhlasu, oddychová zóna v areáli OFK Práznovce.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus knižnica škola škôlka športovisko telocvičňa

Fotogaléria

Práznovce 1 Práznovce 2 Práznovce 3 Práznovce 4 Práznovce 5 Práznovce 6 Práznovce 7 Práznovce 8 Práznovce 9 Práznovce 10 Práznovce 11 Práznovce 12 Práznovce 13 Práznovce 14 Práznovce 15

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí