Pruské

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Pruské


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Pod kostolom 1, 018 52 Pruské
Primátor/Starosta: MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
Prednosta/Zástupca starostu: - / Ing. Ondrej Buday
Tel.: 042/449 27 53
Mobil: 0908 793 140
Fax: 042/449 27 30
E-mail:
Web: www.obecpruske.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 2125

Rozloha obce/mesta v ha: 1263

Prvá písomná zmienka: 1244

Úradné hodiny:

Obecný úrad Pruské, Matrika:
Pondelok: 7:30 – 12:00 13:00 – 15:30
Utorok: 7:30 – 12:00 13:00 – 15:30
Streda: 7:30 – 12:00 13:00 – 16:30
Štvrtok: 13:00 – 15:30 nestránkový čas
Piatok: 7:30 – 12:00 13:00 – 15:30
obedňajšia prestávka: 12:00 – 13:00

Starosta obce Pruské:
Pondelok: 12:00 – 15:30
Utorok: 8:00 – 11:00
Streda: 12:00 – 16:30
Štvrtok: 12:00 – 15:30
Piatok: 8:00 – 11:00Prezentácia:

Obec Pruské leží na pravom brehu Váhu asi na 4 km vzdialená od okresného sídla Ilava. Na špeciálnej mape je nakreslená medzi rovnobežky 1188-1192 a medzi poludníky 480-484. Podhradský potok obec delí na dve skoro rovnaké čiastky – východnú a západnú. Nadmorská výška železničnej stanice Ilava je 243,5 m, priemerná nadmorská výška je 252 m.

Obec je chránená od severných vetrov Bielymi Karpatmi. Na ich svahoch vyčnievajú vápencové bralá jurského a spodno-kriedového pôvodu. Ich najvyšší končiar v katastri obce Chmelová dosahuje výšky 960 m n.m. Na týchto bralách spočívajú pieskovcové paleogenné vrstvy, ktoré vystupujú na povrch pri Dúžavách, pozdĺž cesty vedúcej z Pruského na Vršatec. Tieto paleogenné (treťohorné) útvary veľmi strmo vystupujú smerom k Vršatcu, takže úplne znemožňujú vývoj obce na západ.

Súčasťou obce sú i miestne časti Podvažie a Savčiná. Časť Podvažie sa nachádza v srdci Ilavskej kotliny na pravej strane Váhu pri ceste z Ilavy do Pruského. Nadmorská výška obce je 240 m na morom. Geografická poloha je vymedzená 48°54' severnej šírky a 18°11' východnej zemepisnej dĺžky. Táto časť územia bola v mladších treťohorách zaliata morom a obec sa nachádza na nízkej terase, ktorú tvoria nivné pôdy na aluviálnych sedimentoch. Väčšinu chotára tvorí úrodná pôda s bohatými vodnými zdrojmi. Nízka terasa poskytuje zo svojej 10 - 15 m hrubej štrkovej vrstvy kvalitný stavebný materiál a dostatok pitnej vody. Osada Savčiná leží na rovine polohou najnižšie v strednom Považí na pravom brehu rieky Váh. Vzdialená je od Pruského 3 km. Je teraz jeho časťou. V minulosti bola samostatnou obcou spojenou s Podvažím.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus knižnica pošta škôlka športovisko telocvičňa

Fotogaléria

Pruské 1 Pruské 2 Pruské 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí