Rabča

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Rabča


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Hlavná 426, 029 44 Rabča
Primátor/Starosta: Július Piták
Prednosta/Zástupca starostu: Ing. Vladimír Briš / Ing. Jozef Kovalíček
Tel.: 043/559 41 01, 043/ 559 42 19
Mobil: 0903 538 529, 0903 659 113
Fax: -
E-mail:
Web: www.rabca.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 4674

Rozloha obce/mesta v ha: 2516

Prvá písomná zmienka: 1564

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30

Utorok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30

Streda: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30

Štvrtok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30

Piatok: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30Prezentácia:

Obec Rabča je veľká goralská obec Hornej Oravy s 4674 obyvateľmi je treťou najväčšou obcou Oravy. Obec Rabča je prirodzené spádové sídlo miestneho významu obcí: Rabčíc, Oravskej Polhory a Sihelného. Rabča patrí s viacdetnými rodínami s počtom detí nad 8 medzi prvé obce Slovenska. Silnými stránkami obce je mladé obyvateľstvo, kvalitný nový bytový fond, dostatočné zásoby vodných zdrojov, pekná okolitá príroda. Obyvateľstvo Rabče, najmä staršie, rozpráva goralským nárečím. V zachovalých písomných prameňoch sa Rabča prvýkrát spomína v roku 1564 v daňových súpisoch Oravského panstva. Nové pohľady na vznik obce prinieslo objavenie rukopisnej mapy Oravy z roku 1550. Rabča je tu už zaznačená ako existujúca obec. V roku 1608 sa zemepán Juraj Thurzo rozhodol Rabču opäť osídliť. Touto úlohou poveril Jána Ramzu z Horného Štefanova. Dňa 9. augusta vydal listinu, v ktorej Ramzu ustanovil za richtára (šoltýsa) s povinnosťou usadiť v Rabči päť valaských kolonistov.

Ján Ramza priviedol do Rabče svojho brata a valachov Gembuša, Odelgu, Nováka a Krúpu. Podľa nich sa až do polovice 18. storočia nazývali sedliacke rale. Dňa 29. septembra 1616 došlo k odčleneniu časti chotára Rabče a k založeniu dediny Rabčice. V rokoch prvej svetovej vojny (1914 – 1918) sa v obci žilo ťažko. Chlapi museli narukovať a na drobných hospodárstvach živorili ženy s deťmi. Biedu a nedostatok zvyšovali pravidelné rekvirácie dobytka, sena a slamy pre armádu. V prvej polovici 20. storočia väčšinu občanov nachádzala obživu v poľnohospodárstve drevorubačstve, povozníctve. Každý gazda vlastnil kone. Živnosťami sa zaoberalo málo obyvateľov. Výstavba v obci medzi dvoma vojnami bola poznačená nedostatkom finančných prostriedkov a stavebných materiálov.

Okrem každodennej povinnej údržby ciest a mostov Rabčania svojpomocne pristavili kostol, postavili novú školskú budovu a farský úrad. Dňa 25. septembra 1935 zaviedli na poštu a notársky úrad telefón. Obec od roku 1990 vedie priamo volený starosta a poslanci obce. Prvým priamo zvoleným starostom samosprávy obce bol Dušan Piták. V obci je krásny kostol, obvodné zdravotné stredisko, veľká športová hala, komplex vynovených a zateplených školských budov, veľký dom kultúry, dom služieb.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus doktor knižnica lekáreň reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa

Fotogaléria

Rabča 1 Rabča 2 Rabča 3 Rabča 4 Rabča 5 Rabča 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí