Raslavice

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Raslavice


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Hlavná 154, 086 41 Raslavice
Primátor/Starosta: Marek Rakoš
Prednosta/Zástupca starostu: Ing. Ján Artim / -
Tel.: 054/479 22 22, 054/488 20 98
Mobil: 0903 540 701
Fax: 054/479 22 22
E-mail:
Web: www.raslavice.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 2704

Rozloha obce/mesta v ha: 1648

Prvá písomná zmienka: 1241

Úradné hodiny:

Streda 07:30 do 16:30 hod.

Piatok 07:30 do 15:30 hod.Prezentácia:

Obec Raslavice je známa ako jedna z najstarších folkloristických obcí na Slovensku s bohatou klenotnicou folklóru. Šíriť ľudové piesne a tance, propagovať ich trvalé hodnoty je našim už stálym poslaním, lebo v posledných rokoch sú vytláčané modernou hudbou a vytrácajú sa z nášho života. Ľudový folklór má svoje nezastupiteľné miesto v šírení našej kultúry, aby všetci mohli spoznať život a tradície nášho ľudu. Tohto roku to bude už 42. ročník Šarišských slávnosti piesní a tancov , kde milovníci folklóru môžu vidieť vystúpenia rôznych ľudových skupín a súborov nielen nášho kraja, ale aj z iných kútov Slovenska, či zahraničia. Srdcom celých slávnosti je folklórna skupina RASLAVIČAN, ktorá si v tomto roku pripomína už 79. výročie svojho vzniku. Právom jej patrí neoficiálny titul najstaršej folklórnej skupiny na Slovensku. FS Raslavičan reprezentuje nielen našu obec, ale aj celé Slovensko na medzinárodných festivaloch v mnohých štátoch Európy a USA.

Vznik obce, vývoj názvu

Obec Raslavice sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska na južnom okraji Bardejovského okresu, medzi mestami Prešov a Bardejov v regióne Slovensko – Východ. Táto obec vznikla zlučením dvoch obcí Vyšné a Nižné Raslavice v roku 1971. Rozloha obce Vyšné Raslavice je 697 ha a obce Nižné Raslavice 948 ha. Spolu teda majú dnešné Raslavice 1645 ha. Raslavice v súčasnosti patria k významným strediskovým obciam Horného Šariša. Názov Raslavice pochádza od slovanského osobného mena Radslav a samotná dedina patrí k najstarším na hornom toku Sekčova. Je predpoklad, že mohla jestvovať už v období Veľkej Moravy /v 9. storočí/. Nepochybne existovala za uhorského kráľa Štefana II. /roky 1114-1131/. Keď do Poľska viedla cez Raslavice a Bardejov dôležitá krajinská cesta dokumentovaná nálezom mince Štefana II. Najstaršia správa o Raslaviciach je v donančnej listine kráľoviča Štefana z roku 1261 na majetok neďalekých Janoviec, ktorý susedil s chotárom Slovenských či Maďarských Raslavíc. Originál listiny z roku 1261 neexistuje, ale obsah listiny sa zachoval v kráľovských konfirmáciach – potvrdeniach z roku 1271-1273. Existuje len originál konfirmácie z roku 1273 v Krajinskom archíve v Budapešti.

Pôvodná raslavická občina, ktorej chotár siahal až k Topli, sa pred 13. storočím prirodzeným vzrastom obyvateľstva rozpadla na Vyšné a Nižné Raslavice a ďalšie dediny písomne doložené v roku 1161, keď boli ešte kráľovským majetkom. V roku 1261 sa Raslavice(Villa Raslo- dedina Radslava- Raslavice( spominajú ako hraničný chotársky bod Janoviec, potom v roku 1270 ako chotársky bod Tročian, v roku 1276 ako majetok Juraja a Fabra, a od roku 1276 už ako majetok Tiba a jeho potomkov- šľachticov z Raslavíc. Kedy boli Raslavice založené to nikto – ani žiaden historik – nevie, je predpoklad, že mohli existovať už v 5.storočí, takže už majú viac ako 1000 rokov. Z prvých písomných správ sa nedá zistiť, či ide o Vyšné (Slovenské( alebo Nižné (Uhorsko-Maďarské( Raslavice. Historici však predpokladajú starší – slovanský pôvod Slovenských Raslavíc. Založenie Uhorských Raslavíc datujú do druhej polovice 11.storočia, prípadne do začiatku 12. storočia. Na slovanský a maďarský pôvod týchto dvoch častí možno usudzovať aj z patrocínia miestných kostolov. Duchovným patrónom pre Slovenské Raslavice je svätý Mikuláš-písomne doložený už v roku 1345.

Patrocínium sv.Mikuláša sa udržalo až do súčasnosti. Pre Uhorské Raslavice duchovným patrónom bola sv.Alžbeta. V listine z roku 1345 sa už spomínajú dve časti obce slovenská a maďarská.Obe časti obce tvoria jednu farnosť. Obe dediny sa pod úplnými a správnymi názvami spominajú až od roku 1345. V písomnostiach z 13. storočia vyskytujú sa Raslavice pod názvom Razlo, Razlauch, Razlofolde, Razlofalua, ktoré sú maďarizovanými úpravami pôvodného slovenského názvu Raslavice koreniaceho v slovanskom mene Radslav. Slovenské a Maďarské Raslavice boli vo vlastníctve uhorských kráľov asi do polovice 13. storočia. Neskôr patrili tým istým šľachtiským vlastníkom. Kráľ Ladislav IV. V roku 1277 dal Ottovi Biebersteinu Raslavice a iné dediny v severnom Šariši, ktoré Ottovi údajne daroval už Štefan V. Otto sa však vlastníctva Raslavíc neujal v roku 1279 vyhlásil, že raslavické majetky dostal on a jeho brat Tiburcius od kráľa Ladislava IV. V 14.storočí raslavické panstvo patrilo potomkom šľachtica Tiba. Slovenské Raslavice patrili zemanom z Raslavíc aj v 15.-16. storočí.

Významné historické objekty v obci

Bývalý farský kostol v časti Nižné Raslavice v súčasnosti evanjelický kostol z pol. 13. storočia Horný kaštieľ, v súčasnosti Kláštor sv. Jozefa z pol. 17. storočia. Dolný kaštieľ postavený v klasicistickom slohu z pol. 19. storočia v roku 1996 vyhlásený za kultúrnu pamiatku Židovská synagóga Významné osobnosti obce od 18. až do začiatku 20. storočí Msgr. Jozef Fogarassy-Zúbek – farár a pápežský komorník Benjamin Winkler – mineralóg a geológ MUDr. Mikuláš Atlas – publicista a lekár (zakladateľ Bardejovských kúpeľov) Ocenenie obce Raslavice v súťaži Dedina roka 2007 Na základe zasadnutia hodnotiacej komisie národného kola súťaže Dedina roka v dňoch 24.-25. 09. 2007 získala obec Raslavice: V kategórii Dedina ako klenotnica ocenenenie Za uchovávanie a prezentáciu autentického folklóru.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Foto Raslavíc Dom kultúry GĽUŠ Kaštiel Futbalový štadión Kostol Narodenia Panny Márie Kláštor sv. Jozefa Kostol sv. Trojice Obecný úrad Penzión Raslavičan ŠSPaT Základná škola - ihrisko

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí