Sekule

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Sekule


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Sekule 570, 908 80 Sekule
Primátor/Starosta: Mgr. Adrian Krajčír
Prednosta/Zástupca starostu: - / Mária Ježková
Tel.: 034/777 02 11
Mobil: 0917 531 466
Fax: -
E-mail:
Web: www.obecsekule.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1790

Rozloha obce/mesta v ha: 2349

Prvá písomná zmienka: 1402

Úradné hodiny:

Pondelok:       08:00 - 12:00 / 12:30 - 15:30
Utorok:           08:00 - 12:00 / 12:30 - 15:00
Streda:           08:00 - 12:00 / 12:30 - 18:00
Piatok:            08:00 - 12:00 / 12:30 - 14:00Prezentácia:

Obec Sekule leží v severozápadnej časti Borskej nížiny pri sútoku riek Moravy, Dyje a Myjavy. Rieka Morava tvorí západnú prírodnú hranicu katastrálneho územia Sekúl. Na severe a východe hraničí karaster obce s Borským Svätým Jurom, na juhu s Moravským Svätým Jánom a pri sútoku Myjavy s Moravou na malom úseku s katastrom Kútov. Orograficky patrí Borská nížina do Záhorskej nížiny, ktorá je súčasťou rozsiahlej Viedenskej panvy. Ráz krajiny v okolí obce je nížinný. Výškové rozpätie terénu je približne 40m. Najnižšiu nadmorskú výšku dosahuje na riečnej nive rieky Moravy - 150m.n.m., najvyššiu neďaleko kaplnky sv.Urbana - 190m.n.m. Terén je len velmi málo členitý.

Jemnejšie častice boli vplyvom silných západných vetrov unášané na východ, kde sa usadzovali v podobe pieskových dún a sprašových vrstiev. Tento proces pokračuje i v súčasnosti.

História:

Na rozhraní dvoch podoblastí Borskej nížiny - Záhorských pláňav a Dolnomoravskej nivy sa nachádza vyvýšenina, ktorú v Zemepise okresu bratislavského a malackého z roku 1935 J.Hromádka uvádza pod názvom Sekulská pláňava. Rozkladá sa medzi aluviálnou nivou Myjavy a údolím potoka Lakšáru. Na západnom okraji Sekúl klesá k alúviu Moravy, ktoré je široké a tvorí dôležitú časť hospodárskej základne jeho obcí. Pláňava poskytuje životný priestor pre Moravský Svätý Ján, Sekule, Borský Svätý Jur a Kuklov, štyri pomerne velké obce. Ich husté zoskupenie poukazuje na priaznivé životné podmienky umožňujúce takéto nahromadenie. Založené boli na úrodnej pôde, ktorá dala základ pokočilému poľnohospodárstvu. Západnú časť takto vymedzenej oblasti beriem ako predmet záujmu uvedeného príspevku. Pri tak tesnej blízkosti obcí, najmä v prípade Sekúl a Moravského Svätého Jána možno najstaršie osídlenie rozčleňovať do chotárov jednotlivých obcí len na základe nového administratívneho členenia. V minulosti, ktorú dokladáme archeologickými nálezmi však takéto delenie nie je doložiteľné a môžeme ho brať ako jeden celok.

Viac o histórii obce: História a kronika obce - Sekule (obecsekule.sk)Oznam mesta/obce:

Projekty obce
- Projekty obce - Sekule (obecsekule.sk)

Spolky a združenia
- Spolky a združenia - Sekule (obecsekule.sk)

Služby:

autobus kanalizácia knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa vlak

Fotogaléria

Sekule 1 Sekule 2 Sekule 3 Sekule 4 Sekule 5 Sekule 6

Odkazy/linky

Turistika
- Turistika - Sekule (obecsekule.sk)


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí