Slivník

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Slivník


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Hlavná 9, 076 12 Kuzmice
Primátor/Starosta: Ing. Ján Michalko
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 056/679 13 09
Mobil: 0905 597 939
Fax: 056/668 72 80
E-mail:
Web: www.slivnik.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 757

Rozloha obce/mesta v ha: 1131

Prvá písomná zmienka: 1299

Úradné hodiny:

Pondelok: 08:00 - 12:00   13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00   13:00 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00   13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:30Prezentácia:

Na východnom úpätí Slanských vrchov, v Podslánskej pahorkatine, leží v nadmorskej výške 175 m (stred obce) obec Slivník. Pahorkatinu, pokrytú sprašovými uloženinami, na ktorej sa obec rozprestiera, rozčleňujú potoky Roňava a Terebľa. Slivnícky chotár, ktorý sa nachádza na ploche 1131 ha vznikol na východnej strane odlesnením.

História

Slivník patrí medzi tie zemplínske obce, ktoré majú bohaté ložiská andezitu. Andezit, ktorý sa ťaží v lomoch, sa používa ako dlažobný, stavebný, štrkový a štetový kameň. Do rozsiahleho – bentonitového ložiska, hrubého niekoľko desiatok metrov, patria aj časti chotárov obcí Slivník, nižný Žipov, Kuzmice, Veľaty, Brezina a Byšta. V Slivníku vyviera alkalicko – muratická železito- bóritá uhličitá voda, ktorú možno zaradiť medzi minerálne pramene.
    Archeologické prieskumy v chotári obce potvrdzujú jeho osídlenie už v mladšej dobe kamennej (neolit), ktorú je možné datovať v časovom rozmedzí 5 000 – 3 000 rokov pred našim letopočtom. Kontinuitu osídlenia tohto územia potvrdzujú aj nálezy zo staršej doby železnej ( Hallstatt), ako aj z mladšej doby rímskej.

Tento názov sa používal až do roku 1948, keď obec dostala súčasný názov Slivník. V maďarskej literatúre a prameňoch označujú Slivník ako Szilvásújfalu. Najvýznamnejším zemepánskym rodom, ktorému patrila prevažná časť majetku v obci do roku 1730 boli Ujfalussyovci. Od ich mena bol odvodený aj jeden z názvov obce Ujfaluba. Písomný prameň z roku 1598 uvádza majetkovú držbu Andreja, Františka, Gašpara, Jána a Ľudovíta Ujfalossyovcov. V druhej polovici 18. stor., presnejšie v roku 1774, získal rozhodujúci majetkový podiel v obci vplyvný rod Veeseyovcov. Na obyvateľstvo ťažko doľahli dôsledky protihabsburských povstaní v 17. storočí, keď obec bola niekoľkokrát spustošená predchádzajúcimi vojskami, najmä počas povstaní Imricha Thököliho a Františka II. Rákocziho. Mórové epidémie v roku 1663 a koncom prvého desaťročia 18. storočia vyľudnenie obce už iba dovŕšili. Potvrdzuje to súpis domov z roku 1715, podľa ktorého mala obec iba 7 opustených a 6 obývaných domácností.

Viac na: www.slivnik.sk/obec-2/historia/

Prírodné podmienky
- www.slivnik.sk/obec-2/prirodne-podmienky/Oznam mesta/obce:

Aktuality
www.slivnik.sk/zivot-v-obci/aktuality/

Noviny Slivničan
- www.slivnik.sk/zivot-v-obci/noviny-slivnican/

Služby:

autobus kanalizácia knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa

Fotogaléria

Slivník 1 Slivník 2 Slivník 3 Slivník 4 Slivník 5 Slivník 6 Slivník 7 Slivník 8 Slivník 9 Slivník 10

Odkazy/linky

Kultúra
- www.slivnik.sk/zivot-v-obci/kultura/fsk-slivnican/

Šport
- www.slivnik.sk/zivot-v-obci/sport/futbal/muzi/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí