Smižany

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
erb_smizany.jpg


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
Primátor/Starosta: Mgr. Miroslava Szitová, PhD.
Prednosta/Zástupca starostu: Miroslav Grečko / Ing. Štefan Zekucia
Tel.: 053/443 12 24, 053/443 14 83
Mobil: 0915 885 409, 0915 885 410
Fax: -
E-mail:
Web: www.smizany.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 8823

Rozloha obce/mesta v ha: 4570

Prvá písomná zmienka: 1254

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 - 11:30   12:30 - 15:30
Utorok: neúradné hodiny
Streda: 8:00 - 11:30   12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 - 11:30   12:30 - 15:30
Piatok: 8:00 - 11:30



Prezentácia:

Prvá písomná zmienka o obci Smižany je uvádzaná v listine kráľa Bela IV. z roku 1254 pod názvom Sumugh a Villa canis i Villa caniferorum – obec vodičov loveckých psov. V ďalšej histórii obce sa v starých listinách uvádzajú rozličné názvy, napr. r. 1282 - Simigium, r. 1293 - Sumugy, r. 1345 - Somogy. V r. 1883 sa po maďarsky úradne nazývala Szepes-Sűmeg. Stará obec kráľovských psovodov patrila v 13. storočí Spišskému hradu.

Časť pozemkov tu odkúpili v roku 1254 od pôvodných obyvateľov tri rodiny nemeckých kolonistov, ktorí mali zaručené výsady od panovníka. Obec prijali do spoločenstva spišských Sasov 12. mája 1293 udelením samostatnej listiny výsad panovníkom Ondrejom III., ktorou zrušil postavenie Smižian ako poddanskej obce. V 2. pol. 15. storočia sa stala poddanským mestečkom Spišského hradu rodu Zápoľskovcov, neskôr Turzovcov a Csákyovcov. Smižany patrili medzi najbohatšie poddanské obce. Spolu s Iliašovcami sa neskôr stali aj sídlom jednej vetvy Csákyovcov. Od r. 1700 do roku 1807 mali Smižany, keďže ležia na ceste vedúcou Hornádskou dolinou, aj soľný sklad. Ten bol prebudovaný v r. 1840 na kaštieľ rodu Csákyovcov. V súčasnosti zrekonštruovaný kaštieľ poskytuje svoje historické priestory na reprezentačné, kultúrno-spoločenské a informačné aktivity obce. V 18. storočí sa v okolí ťažila ruda. Csákyovcom patrila výnosná ťažba dreva a v 19. storočí bola postavená vysoká pec, dve skujňovacie vyhne a hámor – teda smižianska maša.

Pohonnou silou bola voda z Hornádu. Maša pracovala do roku 1886. Veľkým historickým zásahom do života obce sa stala výstavba železničnej trate Košice – Bohumín postavená v rokoch 1869 – 1871. V roku 1768 mali Smižany 732 obyvateľov, r. 1781 – 868 obyvateľov, r. 1828 - 126 domov a 913 obyvateľov, r. 1880 - 1360 obyvateľov. Pracovali v poľnohospodárstve a v priemyselných podnikoch v Spišskej Novej Vsi. Váženým a vyhľadávaným zamestnaním boli železničiari. V roku 1880 – 1890 sa mnohí vysťahovali. V r. 1880 bol v Smižanoch založený Dobrovoľný hasičský spolok, v r. 1919 robotnícke potravné družstvo, v r. 1925 spotrebné a úverové družstvo a v r. 1939 potravné družstvo. Tie pomáhali ľuďom v prekonávaní sociálnych problémov. V r. 1930 bola obec elektrifikovaná. Po roku 1881 Smižany administratívne spadali pod Spišskú župu. Pred rokom 1960 pod okres Spišská Nová Ves, kraj Východoslovenský. V r. 1986 boli pričlenené k mestu Spišská Nová Ves. Začalo sa s demoláciou starého centra obce a s výstavbou výškových budov.

Osamostatnenie sa v roku 1990 prinieslo Smižanom nielen získanie statusu najväčšej obce na Slovensku, ale aj možnosť jej rozmachu. Najvýraznejšou novodobou zmenou bolo zastavenie začatej sanácie a nové architektonické riešenie komplexnej výstavby centrálnej zóny obce v citlivom prepojení na svoju pôvodnú historickú výstavbu. Touto zmenou Smižany dostávajú novú tvár. Kontinuitou dejinného prepojenia architektúry i bohatého kultúrno-spoločenského života stali sa Smižany za posledných dvadsať rokov jednou z naj... obcí na Slovensku.



Oznam mesta/obce:

Aktuality
- www.smizany.sk/#m_420609

Zámery obce
www.smizany.sk/zamery-obce.html

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie vlak

Fotogaléria

Dom SOLUDUS Námestie M. Pajdušáka - pohľad na radnicu z východnej strany Námestie M. Pajdušáka Ul. P. Suržina Kostol Povýšenia sv. Kríža Zima v Smižanoch Smižany ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany Centrum obce, v popredí evanjelický kostol Kaštieľ z pol. 19. st. v jeseni Kultúrny dom Smižany - pôvodné domy v blízkosti kostola Výstava Anny Blišťanovej

Odkazy/linky

Cestovný ruch
- www.smizany.sk/cestovny-ruch.html

Národopisné múzeum
- www.smizany.sk/narodopisne-muzeum.html

Zajmarská roklina
www.smizany.sk/zejmarska-roklina.html


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí