Sokoľany

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Sokoľany


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Sokoľany 193, 044 57 Haniska
Primátor/Starosta: František Beregszászi
Prednosta/Zástupca starostu: - / JUDr. Vincent Oravec
Tel.: 055/693 02 05
Mobil: 0907 931 612
Fax: 055/693 02 05
E-mail:
Web: www.obecsokolany.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1118

Rozloha obce/mesta v ha: 385

Prvá písomná zmienka: 1251

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:30 – 12:00   12:30 – 16:00
Utorok: 7:00 – 12:00
Streda: 8:00 – 12:00   12:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00 – 12:00  Prezentácia:

Obec Sokoľany leží na juhu Košickej kotliny na Sokolianskom potoku. Odlesnený chotár je na terasovej plošine Hornádu, západná časť na náplavovom kuželi potoka Ida, uloženom na treťohorných usadeninách.

Rozloha obce je 385,82 hektárov, zastavaná plocha 32,61 ha. Zastavané územie je vo výškovom stupni do 300 m n. m. (konkrétne v rozpätí 204 – 213 m n. m.) s maximálnou svažitosťou do 8,5%.

Územie spadá do oblasti s kontinentálnym vplyvom klímy ako oblasť teplá, mierne vlhká s chladnou zimou. Ročný úhrn zrážok 600 mm, vlahový deficit 284 mm. Pôdny typ je hnedozem na sprašiach a sprašových hlinách.

Obec je začlenená do Regionálneho združenia obcí Hornád. V súčasnosti ho tvorí 17 obcí: Belža, Čaňa, Geča, Gyňov, Haniska, Kokšov-Bakša, Košická Polianka, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Seňa, Skároš, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa a Ždaňa.

História obce

Osada Zakál (Sokoľany) sa zrodila pred viac ako 725. rokmi. Najnovšie archeologické nálezy dokazujú, že už v VII. a VIII. storočí bolo toto územie obývané a podobne i pohrebisko z XI. a XII. storočia z mladšej doby hradištnej je toho dôkazom.

Obec bola osídlená už v neolite - sídlisko kultúry východoslovenskej lineárnej keramiky a bukovohorskej kultúry, v eneolite - kanelovaná keramika, sídlisko pilinskej kultúry v dobe hallštattskej a mladšej dobe rímskej.

Listina z rokov 1260 – 1268 hovorí o osade Zakál (Sokoľany) spomínajúc kláštor, ktorý podliehal pod právomoc Jasovského konventu. Pôvodne bola asi obcou so strážnymi funkciami v rámci obrany Starého a potom nového hradu.

Pamiatky:
www.obecsokolany.sk/pamiatka-rimskokatolicky-kostol
www.obecsokolany.sk/pamiatka-kastielOznam mesta/obce:

Novinky a oznamy obce
- www.obecsokolany.sk/novinky
www.obecsokolany.sk/oznamy

 

Služby:

autobus kanalizácia knižnica požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa

Fotogaléria

Sokoľany 1 Sokoľany 2 Sokoľany 3 Sokoľany 4 Sokoľany 5 Sokoľany 6 Sokoľany 7 Sokoľany 8 Sokoľany 9

Odkazy/linky

Kultúra v obci
www.obecsokolany.sk/sakalcane
www.obecsokolany.sk/kulturny-dom

Knižnica
www.obecsokolany.sk/obecna-kniznica

Futbal v obci
- www.obecsokolany.sk/futbal
www.obecsokolany.sk/ahk-sokolany

Klub dôchoodcov
www.obecsokolany.sk/klub-dochodcov


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí