Spišská Belá

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Spisska Bela


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
Primátor/Starosta: JUDr. Štefan Bieľak
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 52/468 05 11, 468 05 00
Mobil: -
Fax: 052/468 05 01
E-mail:
Web: www.spisskabela.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 6422

Rozloha obce/mesta v ha: 3394

Prvá písomná zmienka: 1263

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 11:30   12:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 11:30   12:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 11:30   12:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 11:30   12:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 11:30   12:30 - 14:30Prezentácia:

Osídlenie chotára Spišskej Belej v rôznych obdobiach praveku dokumentujú početné archeologické nálezy. Najstaršie je osídlenie zo staršej doby kamennej (mladší paleolit) z obdobia spred 40 000 rokov na lokalite "Dlhá medza" pri Strážkach, kde sa našla štiepaná kamenná industria kultúry aurignacien (38000-30000 pred Kr.). Z konca poslednej ľadovej doby, pred 10 000-8 000 rokmi, je niekoľko nálezísk neskoropaleolitických kultúr.

Drobnotvará štiepaná kamenná industria je charakteristická pre strednú dobu kamennú - mezolit (7000-5000 pred Kr.), náleziská pri Spišskej Belej boli donedávna jedinými reprezentatívnymi lokalitami na Spiši. Mladšia doba kamenná - neolit(5500-3500 pred Kr.) je zastúpená jediným osídlením medzi Spišskou Belou a Rakúsmi (Stirn). Neskorá doba kamenná - eneolit (3500-2300 pred Kr.) je na okolí Spišskej Belej zastúpená len nepočetnými nálezmi, z ktorých sa vyníma brúsená kamenná sekerka z lokality Zadná lipa. V dobe kovov bolo najvýraznejšie osídlenie v dobe bronzovej (2300-750 pred Kr.), a to hlavne v strednej a a mladšej dobe bronzovej.

Z tohto obdobia pochádzajú aj hromadné nálezy (depoty). V roku 1891 Dr. Greisiger zachránil pri stavbe železnice do Spišskej Belej neďaleko Belianskych kúpeľov súbor 22 bronzových predmetov, tzv. kniežací depot, ktorého časť sa nachádza v Podtatranskom múzeu v Poprade, kde je uložený aj ďalší depot troch bronzových mečov, ktoré sa našli pri ťažbe rašeliny na rašelinisku Trstinné lúky pri Spišskej Belej v roku 1964. Tieto meče boli jednými z viacerých obetných darov, ktoré sa doteraz našli na tomto zvláštnom kultovom mieste. Staršia a mladšia doba železná nie je novšie doložená žiadnou overenou lokalitou z chotára Spišskej Belej. Až v období neskorej doby rímskej (4.-5.st. po Kr.) bol chotár opäť intenzívne osídlený na 15 doteraz zistených náleziskách, kde sa našla charakteristická  keramika, prasleny, zvyšky železiarskej činnosti a novšie (2001) aj fragment honosnej pozlátenej bronzovej spony z prvej tretiny 5. storočia.

História mesta - www.spisskabela.sk/mesto/historia-mestaOznam mesta/obce:

Aktuality
- www.spisskabela.sk

Mestské noviny
- www.spisskabela.sk/obcan/mestske-noviny

Mestské organizácie a zariadenia
- www.spisskabela.sk/mesto/miestne-organizacie/msk-slavoj-spisska-bela

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica kúpalisko lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie vlak welness

Fotogaléria

Spišská Belá 1 Spišská Belá 2 Spišská Belá 3 Spišská Belá 4 Spišská Belá 5 Spišská Belá 6 Námestie.Immaculata.Autor:Jozef Vaško Múzeum J. M. Petzvala Kostol sv. Anny s renesančnou zvonicou v Strážkach Kaštieľ Strážky Evanjelický kostol a.v. Travertínový kríž pred Spišskou Belou Beliansky rybník Vysokohorská chata Plesnivec Námestie

Odkazy/linky

Kultúra a šport
- www.spisskabela.sk/mesto/kultura-a-sport

Regionálne turistické informačné centrum
- www.spisskabela.sk/navstevnik


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí