Štítnik

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Štítnik


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Nám. 1. mája 167, 049 32 Štítnik
Primátor/Starosta: Ladislav Belányi
Prednosta/Zástupca starostu: - / Ondrej Kalina
Tel.: 058/788 37 90, 58/788 3791, 58/788 37 92
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
Web: www.obecstitnik.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1477

Rozloha obce/mesta v ha: 3454

Prvá písomná zmienka: 1243

Úradné hodiny:

Pondelok: 08:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00 / 13:00 - 14:00Prezentácia:

V romantickej časti horného Gemera, v jednom z malebne krásnych údolí Rožňavského okresu, odkiaľ sú v priaznivom počasí dobre viditeľné už aj vrcholce mohutných Karpát a Tatier, leží skromná, no nie málo významná obec Štítnik (286 m n.m.). Je to obec útulná, listnatými a zmiešanými lesmi krásne ovenčená a podľa tradície ešte aj dnes často „mestom“ nazývaná. A nie bez dôvodu a opodstatnenia. Veď nie je ani dávno, keď orientačné tabule vstupných ciest po okrajoch obce postavené s pýchou dávali na vedomie tam prichádzajúcim cudzincom a známym, že miesto, do ktorého zavítali, alebo cez ktoré prechádzajú je „Mesto Štítnik“.

Rovinným až vrchovinným povrchom chotára preteká Štítnický potok, do ktorého ústia potoky z troch okolitých dolín. Obec Štítnik patrí do územného obvodu Rožňava a podľa pôvodnej rajonizácie osídlenia SR bola strediskovým sídlom. Postavenie spádovej obce pretrváva až dodnes, ako centra tunajšieho Mikroregiónu Štítnická dolina, matričného obvodu, stavebného a školského úradu. Obec a jej historické pamiatky sú súčasťou Gotickej cesty na Gemeri a Európskej železnej cesty so stálou expozíciou.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1243 v listine kráľa Belu IV. Ákošovcom – Filipovi a Detrichovi Bebekovcom. Dejinné podklady dokladujú vznik osídlenia ešte skôr a počiatky siahajú až do staršieho stredoveku - v 12. storočí patril kráľovským zbrojnošom, ktorí vlastnili Gemerský hrad. V spomínanej dotačnej listene sa ako vôbec prvý v Uhorsku spomína Ditrichov hámor na železo.
Názov obce (Chytnek, Chetnug, Chetnek, Citnik, Czethnek, Schitnek, Schitnik) je odvodený buď z mena výrobcov štítov, alebo súvisí s označením uhliarských milierov (vulgo sczyty). Teda to potvrdzuje skutočnosť, že miestny obyvatelia sa od začiatku venovali ťažbe nerastov, najmä železnej rude, ktorú aj spracovávali, ale aj medi, pričom natrafili aj na ložiská zlata. Historické dokumenty a okolnosti zaraďujú Štítnik medzi prvé miesta, kde sa začala spracovávať železná ruda a rozvíjalo sa hutníctvo na Slovensku, ale aj v bývalom Uhorsku. Oznam mesta/obce:

Aktuality
www.obecstitnik.sk/aktuality

Služby:

autobus knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko

Fotogaléria

Štítnik 1 Štítnik 2 Štítnik 3 Štítnik 4 Štítnik 5 Štítnik 6 Štítnik 7 Štítnik 8 Štítnik 9

Odkazy/linky

Obecná knižnica Ctibora Štítnického
www.obecstitnik.sk/obecna-kniznica-ctibora-stitnickeho


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí