Stredoeurópska vysoká škola v SkaliciPre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Kráľovská 386/11 909 01, Skalica
Vedenie školy: prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
Zastúpenie školy: -
Tel.: 034/6647061-2
Mobil: -
Fax: 034/6647063
E-mail: info@sevs.sk
Web: www.sevs.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici je mladá moderná škola s veľkou perspektívou, ktorú navštevuje 1200 študentov zo Slovenska aj zahraničia. Je to súkromná vysoká škola, ktorá v tomto roku oslávi 5 rokov svojej činnosti. Od svojho vzniku urobila obrovský kus práce a v tomto roku smeruje k zaradeniu medzi slovenské univerzity.

Veríme, že Vás k nám priviedol záujem o štúdium na našej škole. Ste tu správne. Dovoľte teda, aby sme Vám predstavili školu, ktorá Vám dá budúcnosť, vzdelanie a svoje srdce. Školu, kde nájdete atraktívne študijné programy, s ktorými neskončíte na žiadnom Úrade práce. Školu, ktorá dáva dôraz na kvalitu vedomostí, tak aby ste sa uplatnili nielen doma, ale aj v celej EÚ. Školu so srdcom, kde nájdete osobný, ľudský a individuálny prístup ku každému študentovi.

Skôr, ako Vás pozveme na návštevu za brány našej školy, prevedieme Vás krátko mestečkom Skalica. Lebo Stredoeurópska vysoká škola je s týmto nádherným mestečkom na Záhorí úzko spätá.

Je to mesto vzácnej histórie a vzdelanosti. Tradícií, ktoré naši predkovia zanechali a my ich chceme rozvíjať. Lebo sme si vedomí, že tak ako naši predkovia, aj my sme povinní zanechať našim potomkom hodnoty vzdelania, kultúry, humanizmu a demokracie.

To všetko na Vás dýchne, ked budete prechádzať historickým centrom. Po stredovekom, krásne upravenom centre mesta, okolo kostolov a kláštora, kde rozvíjali vzdelanie františkáni už v 15 storočí a jezuiti v 17 storočí. Okolo múrov a opevnení, ktoré v Skalici stoja už od roku 1435. Ak sa stanete našim študentom, spoznáte túto históriu bližšie. V nádherných priestoroch kostola Františka Xaverského zažijete svoju promóciu, otváranie akademického roka.

Už pri vstupe do mesta zistíte, že Skalica je aj moderným dobre vybaveným mestom. Po pravej strane zazriete nielen nákupné centrum, ale aj krásny golfový areál, kde, ako viete z reklamy, nájdete často aj Milana Knažka.

Kúsok ďalej, po ľavej strane medzi reštauráciami a penziónmi, možno postrehnete názov: Študentský pub. Zapamätajte si to, sem sa ešte vrátime.

Keď si teda obzriete trošku mesto, prejdete takmer celú pešiu zónu, bez problémov sa dostanete k modernej budove Stredoeurópskej vysokej školy. Vitajte a vstúpte. V škole hneď nájdete informačnú službu, ochotnú a milú. Po ruke sú všetci, ktorých potrebujete - študijné oddelenie so všetkými informáciami, keď treba aj riaditeľku a rektora.

Učebne, ktoré sú moderné, dobre vybavené a rýchlo nájdete aj obľúbený študentský klub. Srdcom školy je akademická knižnica, ktorá je plne vybavená hardwarom a softwarom pre knižničný a časopisecký fond. Vďaka Akademickému informačnému systému je zabezpečený on-line prístup k informáciám o predmetoch, skúškach, či priebehu štúdia.

Prvoradé sú však študijné programy. Ponúkame bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v atraktívnych odboroch životné prostredie a medzinárodné vzťahy.
Bakalárske štúdium

* bakalársky študijný program Medzinárodné vzťahy (študijný program prvého stupňa) a udeľovať jeho absolventom akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“)
* bakalársky študijný program Životné prostredie (študijný program prvého stupňa) a udeľovať jeho absolventom akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“)
* bakalársky študijný program Životné prostredie a regionálny rozvoj (študijný program prvého stupňa) a udeľovať jeho absolventom akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“)

Magisterské štúdium

* magisterský študijný program Medzinárodné vzťahy (študijný program druhého stupňa) a udeľovať jeho absolventom akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“)
* magisterský študijný program Environmentálne manažérstvo (študijný program druhého stupňa) a udeľovať jeho absolventom akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“)

Naša vysoká škola prísne dbá na kvalitu výučby. Študijné odbory zaručujú, že sa absolventi uplatnia nielen u nás, ale v celej EÚ. Z kvality nezľavíme a od študentov prísne vyžadujeme potrebné vedomosti. Ako motiváciu ponúkame zľavy na školnom pri prospechu do 1,5 na magisterskom štúdiu a sociálne štipendiá.

Vždy však u nás nájdete ľudský prístup, srdce a zohľadnovanie individuálnych potrieb každého študenta

Zaujali sme Vás?
Veríme, že áno a že sa rozhodnete spojiť svoju budúcnosť so Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici. Pri rozhodovaní Vám môžu dobre poradiť aj študenti, ktorí v Skalici svoju alma mater už našli. Často ich nájdete ich v študentskom pube, ktorý sme už pri prechádzke mestom zazreli. Je to srdce študentského života v Skalici. Je to príjemný podnik, ktorý vedú sami študenti, kde sa stretávajú, zabávajú, žijú. Po úspešnom absolvovaní štúdia na našej škole Vám na celý život zostane hodnotný darček- zlatý prsteň. Bude Vám pripomínať študentské časy a veríme, že sa vo Vašej rodine bude dediť po celé generácie.

Ak Vás zaujala naša prechádzka po Skalici a našej Stredoeurópskej vysokej škole, ostáva nám len pozvať Vás: „Študujte na škole so srdcom.“ Oplatí sa Vám to.

Prečo? Tu je 5 dôvodov, prečo študovať na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici:

1. Máme individuálny, ľudský prístup ku každému študentovi. Sme škola so srdcom.
2. Sme škola bez prijímacích pohovorov - dávame šancu každému, ostatné je na Vás.
3. Budete študovať v prostredí, kde sa najmodernejšie prístupy spájajú s tradíciou a históriou.
4. Získate na prvom mieste kvalitné vzdelanie - naši študenti nekončia na úradoch práce
5. Uplatníte sa nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí