Súkromná stredná odborná škola ANIMUS v NitrePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Levická cesta č.40, 949 01 Nitra
Vedenie školy: Doc. doc. Ing. Bohuslav Sýkora, CSc., CSc.
Zastúpenie školy: PaedDr. Kamila Miklovičová, PaedDr. Zlatica Nagyová
Tel.: +421 376586055
Mobil: -
Fax: -
E-mail: sekretariat@animus.sk
Web: www.ssosanimus.edupage.org

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:
-
Odbory školy:

Súkromná stredná odborná škola Animus vyučuje nasledovné študijné odbory schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v sieti stredných škôl:

- 6341 6 škola podnikania od 1. septembra 2003
profil absolventa študijného odboru Škola podnikania 6341 6
* samostatne zárobkovo činné osoby - živnostníci
* podnikatelia
* stredné članky riadenia v priemyselných, poľnohospodárskych a obchodných podnikoch
* samostatný referent na príslušných odboroch v rámci štátnej správy a samosprávy
* samostatný ekonomický pracovník v notárskych, exekútorských a advokátskych úradoch
Profilové predmety: slovenský jazyk a literatúra /SJL/, ekonomia /EKO/, manažment /MAN/, účtovníctvo /UCT/, aplikovaná ekonómia /AEO/, cvičné firmy /CVF/
- 7237 6 informačné systémy a služby zameranie 03 hospodárske informácie od 1. septembra 2005
profil absolventa študijného odboru Informačné sytémy a služby 7237 6 zameranie 03 hospodárske informácie
* špecialista na spracovanie a sprístupňovanie hospodárskych informácií
* správa a automatizácia informačného systému v súkromných ako aj verejneprospešných organizáciach a spoločnostiach
* databázový programátor - vývojár softwarových produktov pre firemných zákazníkov
* správa registratúry
Profilové predmety: informatika /INF/, seminár z informatiky /SEI/, výpočtová technika /VYT/, bázy dát /BAD/, chémia /CHE/, fyzika /FYZ/
- 6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu od 1. septembra 2008
profil absolventa študijného odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu 6324 6 00
* koordinátor aktivít v cestovnom ruchu na úrovni regiónu a mikroregiónu
* príprava na prax na základnom a strednom stupni riadenia v rámci aktivít turistického ruchu
* uplatnenie v informačných centrách, agroturizme ako aj pri spracovávaní projektov rozvoja cestovného ruchu
* pracovník cestovných kancelárií, hotelov a turistických informačných kancelárií
Profilové predmety: slovenský jazyk a literatúra /SJL/, manažment /MAN/, podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu , geografia /GEO/, ekonomika podniku v cestovnom ruchu, sociálna komunikácia, marketing /MAR/Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí