Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: ul. Lachova č. 1, 851 03 Bratislava
Vedenie školy: PhDr. Anna Krišková, PhD
Zastúpenie školy: -
Tel.: 02/62412095
Mobil: 0905 626 758, 0903794948
Fax: 02/6241 2097
E-mail: skola@jss.sk
Web: www.jss.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Škole sa darí v krátkej histórii trvania od roku 2004 úspešne zvládať viacero úloh. Absolventi sú žiadaní na trhu práce doma i v zahraničí.
Demografické trendy vykazujú starnutie populácie, narastanie podielu populácie nad 60 rokov a tiež dlhovekosti. Spoločným hodnotami sú zdravie, zabezpečovanie sociálnych služieb, ktoré jedinec potrebuje k samostatnému a nezávislému fungovaniu v každodennom živote, v spoločnosti ľudí.
Požiadavkou je aj dostupnosť a výber sociálnych služieb pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb alebo v ich prirodzenom prostredí, domácnosti.
Absolventi školy nadobúdajú zručnosť pristupovať individuálne k zabezpečovaniu opatrovateľských potrieb klienta, poskytovaniu požadovaných sociálnych služieb a to na odbornej úrovni, v súlade s platnými predpismi (zákon NR SR 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).

Pracovníci školy, študenti uznávajú hodnoty, ktoré sa dotýkajú každého z nás: dôstojnosť, ľudskosť, kvalita života.


Odbory školy:

Denné štúdium:
Starostlivosť o seniorov – 7667 6 00
+ Diaľkové štúdium
+ Kurz ZÁKLADY Opatrovateľstva:
Akreditácia: MŠ SR
Rozsah: 240 hodín:
Absolvent získa: CERTIFIKÁT
Poplatok: 260 EUR
Kurz je určený pre všetkých uchádzačov .Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí