Súkromné gymnázium - bilingválne štúdium v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Česká 10, 831 03 Bratislava
Vedenie školy: PaedDr. Martina Danišová
Zastúpenie školy: -
Tel.: +421 2 444 50 733, +421 2 444 50 496, +421 904 97 96 81 - sekretariát; +421 911 22 33 88 - riaditeľka
Mobil: 0911223388
Fax: -
E-mail: sekretariat@gymnaziumceska.sk
Web: www.gymnaziumceska.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Prvým vyučovacím rokom gymnázia na Českej ul. 10 bol školský rok 2005/2006. Tento rok považujeme za odrazový mostík našich dvoch subjektov - súkromného gymnázia a súkromnej obchodnej akadémie.

Vo výchovno-vzdelávacom procese sú zahrnuté prvky experimentálneho vyučovania, čo sa prejavuje v náplni štúdia, v hodnotení a motivácii študentov a vo vzťahu medzi vyučujúcim a študentom. Dôraz sa kladie na samostatnosť a tvorivosť študenta, čím je vedený k zodpovednosti za svoje vzdelanie a budúcnosť, ktorú má možnosť si vytvárať z veľkej časti sám.

Cieľom školy je podieľať sa na výchove a vzdelávaní mladých ľudí, ktorí budú schopní kultivovaným spôsobom prezentovať seba a svoje názory formované v zmysle morálnych a ľudských hodnôt. Absolvent školy by mal ovládať aktívne minimálne dva svetové jazyky, a tak byť schopný pokračovať v štúdiu na zahraničných vysokých školách.

Súkromné gymnázium je financované z rodičovských príspevkov, štátnych dotácií a sponzorských darov.


Odbory školy:

5-ročné štúdium: - bilingválne štúdium v anglickom jazyku

4-ročné štúdium:
zameranie - ekonomicko-právne
zameranie - prírodovedné (informatika)

8-ročné štúdiumOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí