Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu v TrnavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Hollého 8, Trnava
Vedenie školy: Mgr.Žilová Valéria
Zastúpenie školy: -
Tel.: 033/ 55 14 834
Mobil: -
Fax: 033/ 55 14 834
E-mail: stk.dn@truni.sk, nebyla@truni.sk
Web: www.stkdn.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Súkromné tanečné konzervatórium vychováva baletných a tanečných umelcov pre potreby profesionálnych divadiel a umeleckých súborov. Štúdium sa začína šiestym ročníkom základnej školy a končí sa maturitou a absolutóriom.

Na škole sa vyučujú:

- všetky všeobecnovzdelávacie predmety

- 1. – 4. ročník - v rozsahu, ktorý umožňuje prípadný prestup žiaka na inú strednú školu.

- cudzie jazyky: anglický, francúzsky

Absolventi našej školy majú:

- všestranné uplatnenie na javiskách domácich a zahraničných divadiel i tanečných skupín

- môžu ďalej študovať na vysokej škole

Stravovanie žiakov je zabezpečené v Trnavskej univerzite.

Žiaci majú možnosť ubytovania na internáte v Trnave.

Osemročné štúdiu je ukončené maturitou, absolutóriom a právom používať titul „Diplomovaný umelec“ so skratkou „Dis.art.“


Odbory školy:

- klasický tanec

- moderný tanec

- ľudový tanec

- charakterový tanec

- tanec s partnerom

- koncertná a scénická prax

Okrem klasického tanca zaujíma vo výučbe popredné miesto predmet moderný tanec, ktorý zahŕňa niekoľko tanečných techník (Graham, Limón, jazz, muzikálový tanec).Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí