Svidník

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Svidník


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Sovietskych Hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Primátor/Starosta: Mgr. Marcela Ivančová
Prednosta/Zástupca starostu: Mgr. Miroslav Novák / JUDr. PhDr. Michal Goriščák, PhD
Tel.: +421 54 7522123
Mobil: 0903 218 526
Fax: +421 54 7522394
E-mail:
Web: www.svidnik.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 11300

Rozloha obce/mesta v ha: 1922

Prvá písomná zmienka: 1355

Úradné hodiny:

Pondelok:    8.00 -11.00  a  12.00 -15.00
Utorok:    8.00 -11.00  a  12.00 -15.00
Streda:    9.00 -11.00  a  12.00 -17.00
Štvrtok:    8.00 -11.00  a  12.00 -15.00
Piatok:    8.00 -11.00  a  12.00 -14.00Prezentácia:

V súčasnosti je mesto Svidník s vyše 12000 obyvateľmi prirodzeným administratívnym, hospodárskym, kultúrnym, rekreačným a športovým centrom regiónu. Cez Svidník vedie aj významná medzinárodná cesta, smerujúca cez Vyšný Komárnik - Barwinek najväčší priechod zo Slovenskej republiky do Poľskej republiky. Na okraji Svidníka je vybudované letisko- Najväčšími podnikmi sú SVIK s.r.o. a Potravinárske strojárne a.s. V ostatnom čase sa rozvíja súkromné podnikanie, najmä v spracovateľskom priemysle, v obchode, službách a poľnohospodárstve. Kým v minulosti starostlivosť o zdravie obyvateľstva zabezpečovali jeden - dvaja lekári, v súčasnosti je vo Svidníku moderná nemocnica s poliklinikou, uvedená do prevádzky v roku 1981. V meste sú štyri štátne základné školy a cirkevná základná škola sv. Juraja, Základná umelecká škola, Osobitná škola internátna a štyri stredné školy - Gymnázium duklianskych hrdinov, Stredná priemyselná škola odevná, Obchodná akadémia a Stredná zdravotnícka škola cirkevná Milosrdného samaritána ako aj učňovské školy - Stredné odborné učilište odevné a Stredné odborné učilište strojárske s maturitou. Základné školy sú aj v obciach regiónu. Popri dvoch múzeách (SNM - Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry a Vojenské múzeum) vo Svidníku sídli aj Štátny okresný archív s cennými fondmi a dokumentmi z obdobia 1918-1990. Podduklianska okresná knižnica vo Svidníku, ako prvá na Slovensku, realizuje holandsko-slovenský projekt bibliobusovej formy vypožičiavania knižných jednotiek. Turisticky atraktívne v letnom období sú najmä celoštátne Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska, ktoré sa konajú v miestnom amfiteátri už od roku 1956. Mesto a okolité obce sa síce nevyznačujú honosnými a umelecky bohatými svetskými stavbami, o to viac však sakrálnymi, murovanými a najmä drevenými, v ktorých sa naplno prejavil génius miestneho ľudového staviteľstva. Jedenásť drevených chrámov východného obradu v regióne, najviac na východnom Slovensko, je v kategórii národných kultúrnych pamiatok. Niektoré murované gréckokatolícke chrámy a rímskokatolícke kostoly, resp. roľnícke stavby drevenej ľudovej architektúry boli vyhlásené za kultúrne pamiatky. Medzi národnej kultúrne pamiatky patria aj Pamätník Československej armády na Dukle s areálom a Pamätník Červenej armády vo Svidníku s cintorínmi. V Hunkovciach je cintorín padlých nemeckých vojakov v druhej svetovej vojne. Nad areálom amfiteátra vo Svidníku je národopisná expozícia v prírode ŠMURK - skanzen, Medzi kultúrne pamiatky patri aj kaštieľ z roku 1795 a budova bývalého okresného súdu, kde v súčasnosti sídli Podduklianske osvetové stredisko. Je to účelová stavba z prelomu 19. a 20. storočia s prevahou neoklasicistických prvkov. Z 19. storočia pochádza aj pôvodná budova stálej expozície Múzea ukrajinskej kultúry v centre mesta. Dominantou centra Svidníka je Socha armádneho generála Ludvíka Svobodu, jediná v strednej Európe. Architektonickými dominantami sú oba gréckokatolícke chrámy, obnovené v rokoch 1993-1996, pravoslávny chrám sv. Trojice, vybudovaný od augusta 1993 do augusta 1994 a rímskokatolícky kostol Božského Srdca Ježišovho, vysvätený v júli 1996. V súčasnosti neustále prebiehajú práce na rekonštrukcii a zveľaďovaní mesta. V roku 2000 sa začalo s premostením rieky Ladomírky, čím sa spojili sídliská Dukla a Utra. Pracuje sa na rekonštrukcii pešej zóny. Dokončila sa časť budovy nového kultúrneho domu, v ktorej sídlia pobočky Národného úradu práce a Slovenskej sporiteľne a.s. Priaznivcov športu potešia vo Svidníku tenisové kurty a letné kúpalisko. Cestujúcich tiež nová autobusová stanica. Neveľký región Svidníka dal svetu významné osobnosti. Spomedzi nich sa vyníma akademik SAV Dionýz Ilkovič, rodák zo Šarišského Štiavnika, fyzik a spoluobjaviteľ polarografie, akademický sochár František Gibala, rodák z Krájnej Poľany a pravoslávny arcibiskup Laur-Vasiľ Škurla, rodák z Ladomirovej, pôsobiaci v USA. Komunistický politik Vasiľ Biľak sa narodil v Krajnej Bystrej. Vo Svidníku pôsobil aj národný umelec, maliar Dezider Millý. Jeho obrazy sú v rovnomennej galérii. Okolie Svidníka poskytuje možnosti spoznávania ľudových zvykov a obyčajov, maľovania veľkonočných vajíčok, aj pešej turistiky po značkových chodníkoch, stanovania, cykloturistiky, autoturistiky, kúpania sa a v zime lyžovanie a sánkovania. Je tu možný zber húb, jahôd, malín a lieskovcov v letnom a v jesennom období. Svidnícky poddukliansky región je naozaj atraktívny. Prijmite preto pozvanie na jeho návštevu. Všetkým návštevníkom prejeme veľa nádherných zážitkov a príjemný pobyt. Facebook: www.facebook.com/mesto.svidnik.1Oznam mesta/obce:

Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Svidník 2 Svidník 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí