Unesco

vlkolinec.jpg

VlkolínecShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: OZ Vlkolínec, Vlkolínec č. 9061, 034 03 Ružomberok
Tel.:
Mobil: 0918 596 432
Fax: -
E-mail: info@vlkolinec.sk
Web: www.vlkolinec.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

celoročne


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:
 • prehliadka expozície bývania v múzeu Roľnícky dom
 • informačné centrum Vlkolínec, predaj suvenírov
 • v obci je predajňa s občerstvením a ubytovacou kapacitou počas celého roku
 • na požiadanie prehliadka kostola Navštívenia Panny Márie vo Vlkolínci, v prípade záujmu si môžete prezrieť kostol (pán Anton Sabucha, dom č.9028)
 • stála hasičská expozícia
 • detský sad
 • Galéria ľudového umenia (otvorená od 1. mája do 30. septembra)

Možnosti športového vyžitia:

1. CYKLOTRASA
Ružomberok - Vlkolínec - Ružomberok

Trasa patrí medzi náročnejšie športové okruhy, kategória "šport". Dĺžka trasy 12km, povrch cesty asfaltový s prechodom na kvalitnú poľnú a lesnú cestu, s nádhernou scenériou výhľadu. Trasa cyklomagistrály po zelenej značke vedie z Ružomberka smerom na Kejdák a Jánovú dolinu, veľmi dobrou upravenou vlkolínskou cestou popod Krkavú skalu do Vlkolínca a naskytuje cykloturistom krásne pohľady do liptovskej kotliny. Z Vlkolínca sa spustíme do Trlenskej doliny a odtiaľ cez Šepkovú, zvážnicou do Polčíkova a Jazieriec cez Biely Potok do Ružomberka.

2. CYKLOTARASA
Ružomberok - Podsuchá - Smrekovica - Ružomberok
(kategória "expert" - náročné horské okruhy).

Dĺžka trasy je 32km, prevýšenie 883 m , povrch cesty je čiastočne pokrytý asfaltom, len hrebeňová časť má charakter horského chodníka vo veľmi dobrom stave.


Možnosti wellness:

-


V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemecky, poľskyVzdialenosti:

Jedna z možností vedie od autobusovej zastávky Biely Potok - Kovostav, kde po prejdení ponad Revúcu mostom odbočíte do ústia Trlenskej doliny. Po pravej strane je chránený prírodný výtvor Dogerské skaly (ku ktorému treba odbočiť z cesty doprava pri upravenej studničke).Cestou v doline sa postupne pred vami otvorí panoráma vrchu Šiprúň (1461 m) so stráňami. Asi po dvoch kilometroch prídete k rázcestiu, vpravo je cesta na Vlkolínec, vľavo sa nachádza rozsiahla chatová osada a chránený prírodný výtvor Vlčia skala, tu nájdete i kláštor - zotavovňu Spoločnosti Ježišovej s kaplnkou v skalnej stene, postavené v roku 1935.


Popis zariadenia:

Vlkolínec - živá obec, je obývanou obcou so stálymi obyvateľmi a "chalupármi", majiteľmi dreveníc, sezónne prebývajúcimi vo Vlkolínci.

Sidorovo, dominantný vrch nad Vlkolíncom, patrí do pohoria Veľká Fatra, v ľudovom podaní nesie názov Žiar, v geografických mapách do roku 1950 pod názvom Híravá, nesie stopy prehistorického hradiska spred 2500 rokov, amatérske archeologické výskumy (Ing. Ivan Houdek v rokoch 1931-32) potvrdili halštatskú a rannú lužickú kultúru v podobe črepov keramiky. Občianske združenie Vlkolínec organizuje každoročne vo Veľkonočnú nedeľu hviezdicový turistický výstup na Sidorovo.

Prírodné pamiatky - chránené prírodné výtvory od roku 1952: geologické útvary: Krkavá skala na východnom svahu vrchu Sidorovo. Výška brala je 22m, s rozlohou 0,26ha, na vrchole vápencového útvaru rastie skupina ihličnanov borovice lesnej. Vlčia skala predstavuje travertínové súvrstvie v podobe terasy strmo spadajúcej do Trlenskej doliny. Na vrchole terasy je stavba zotavovne jezuitského kláštora v Ružomberku. Doggerské skaly nachádzajú sa v Trlenskej doline s rozlohou 0,17ha, tvoria kras prirodzeného odkryvu jurského súvrstvia rádiolaritového vývoja dogerského veku vo Veľkej Fatre.

Ľudová architektúra Vlkolínca je typickou vrchárskou, základným stavebným materiálom je drevo z okolitých lesov, (kameň ako stavebný materiál sa používal len na stavbu sýpok a komôr). Vyrovnanie svahovitého terénu je riešené vysokou kamennou podmurovkou, sokel je farebným kontrastom oproti stenám zrubu.

Zrubové domy: základnou technikou drevenej architektúry je zrubenie, kladenie otesaných kmeňov stromov na seba vodorovne, bez kostry zo zvislých stĺpov, tam kde sa križujú brvná dvoch stien a spájajú sa čapovaním. Ako výplň sa používal mach, ktorého úlohou bolo utesnenie konštrukčných špár medzi jednotlivými otesanými brvnami.


Oznamy:

Vstupné

 • Dospelí : 2,-- €
 • Deti a dôchodcovia, invalidní občania : 1,-- €
 • Skupina osôb počet nad 40 - zľava : 1,-- € (ďalšia zľava sa neposkytuje)
 • Parkovné osobné auto / 1 hod : 1,-- €
 • Sprievodcovská služba / 1 hod : 5,-- €
 • Tlmočenie (objednávka), odborný sprievodca / 1 hod : 10,-- €

Fotogaléria

Vlkolínec 1 Vlkolínec 2 Vlkolínec 3 Vlkolínec 4 Vlkolínec 5 Vlkolínec 6
Bardejov

BardejovShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Turistická informačná kancelária, Radničné námestie 21, 085 01 Bardejov
Tel.: 054/4744 003
Mobil: 0904 260 777
Fax: -
E-mail: tikbardejov@proxinet.sk
Web: www.e-bardejov.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

celoročne


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

- ubytovacie a stravovacie zariadenia
- kultúrne pamiatky, múzeá, výstavy
- prírodné zaujímavosti, náučné chodníky
- kultúrne, športové a spoločenské podujatia


Možnosti športového vyžitia:

Mesto ponúka rôzne možnosti letného aj zimného športového vyžitia - ihriská, štadióny, športoviská, fitnes centrá, plaváreň, mestské kúpele a rôzne iné. Ďalej je možnosť turistiky v okolitých vrchoch a v zime možnosť lyžovania v okolitých lyžiarskych strediskách.


Možnosti wellness:

V Bardejovských kúpeľoch


V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemecky, poľsky, ruskyVzdialenosti:

Prešov
Stará Ľubovňa
Svidník
Stropkov


Popis zariadenia:

V súčasnosti je Bardejov 32-tisícové mesto, ktoré tvorí administratívne centrum horného Šariša. Je strediskom priemyslu, kultúry a športu a má k tomu dobré predpoklady. Tak sa v tomto malebnom kúte Slovenska snúbi história s potrebami súčasného moderného a vyspelého človeka.

V roku 1950 bol vyhlásený za mestskú pamiatkovú rezerváciu a nastala intenzívna obnova kultúrneho dedičstva. Za záchranu a obnovu kultúrneho dedičstva dostal Bardejov v roku 1986 Európsku cenu, tým sa zapísalo do zoznamu miest, ktoré patria k významným sídlam európskej kultúry.

V roku 1986 bola Bardejove za záchranu pamiatok udelená Európska cena - zlatá medaila - Medzinárodným kuratóriom so sídlom v Hamburgu. Tak sa stal Bardejov držitelom tohoto ocenenia ako prvé mesto na Slovensku.

V roku 2000 bolo mesto Bardejov zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Bardejov 1 Bardejov 2 Bardejov 3 Bardejov 4 Bardejov 5 Bardejov 6
Banská Štiavnica

Banská ŠtiavnicaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Informačné centrum Banská Štiavnica, Námestie sv. Trojice 6, 969 24 Banská Štiavnica 1
Tel.: 045/6920 535
Mobil: -
Fax: 045/6949 653
E-mail: tikbs@banskastiavnica.sk
Web: www.banskastiavnica.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

celoročne


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

- ubytovacie a stravovacie zariadenia
- kultúrne pamiatky, múzeá, výstavy
- prírodné zaujímavosti, náučné chodníky
- kultúrne, športové a spoločenské podujatia


Možnosti športového vyžitia:

Mesto ponúka rôzne možnosti letného aj zimného športového vyžitia - ihriská, štadióny, športoviská, fitnes centrá, plaváreň, mestské kúpele a rôzne iné. Ďalej je možnosť turistiky v okolitých vrchoch a v zime možnosť lyžovania v okolitých lyžiarskych strediskách.


Možnosti wellness:

V mestských kúpeľoch.


V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemecky, rusky (Informačné centrum Banská Štiavnica)Vzdialenosti:

Banská Bystrica
Zvolen
Levice
Dudince


Popis zariadenia:

Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. V decembri roku 1993 sa Banskej Štiavnici dostalo najvyššieho medzinárodného uznania, keď bolo historické jadro mesta spolu s technickými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

V historickom jadre mesta - mestskej pamiatkovej rezervácii je 360 objektov umelecko-historických pamiatok. Archeologické nálezy na vrchu Glanzenberg dokazujú , že prvotné baníctvo sa na území dnešnej Banskej Štiavnice rozvíjalo už v období keltského osídlenia.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Banská Štiavnica 1 Banská Štiavnica 2 Banská Štiavnica 3 Banská Štiavnica 4 Banská Štiavnica 5 Banská Štiavnica 6