Tisovec

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Tisovec


Share |

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
Primátor/Starosta: Mgr. Irena Milecová
Prednosta/Zástupca starostu: Ing. Tibor Tokár / Dušan Kojnok
Tel.: 047/560 38 02
Mobil: -
Fax: 047/560 38 38
E-mail:
Web: www.tisovec.com

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 4071

Rozloha obce/mesta v ha: 12343

Prvá písomná zmienka: 1334

Úradné hodiny:
Pondelok:     07:30 – 11:30 / 12:00 - 15:30
Utorok:          07:30 – 11:30 / 12:00 - 15:30
Streda:          07:30 – 11:30 / 12:00 - 17:00
Štvrtok:         07:30 – 11:30 / 12:00 - 15:30
Piatok:           07:30 – 11:30 / 12:00 - 14:00


Prezentácia:

Tisovec sa nachádza v mohutnom horstve Slovenského Rudohoria, v závere širšej časti údolia rieky Rimavy. Tisovec tvoria dve katastrálne územia - Tisovec a Rimavská Píla s celkovou výmerou 12.343 ha. Jeho východná hranica prebieha cez vrcholové výškové kóty horstiev Nižný Javor, Ostrica, Sarkanica, klesajúc smerom až k lokalite Dielik. Ďalej pokračuje cez lokality Tri chotáre, Salašiská, Tŕstie a Paseku, pozvoľna prebiehajúc do polohy južnej hranice, ktorá v ďalšom úseku prechádza po vodnom toku Zárubný potok, ďalej cez rieku Rimavu, lokalitu Murgašovo a Laz. V smere z juhu na sever západná hranica prechádza vedľa vrchu Klen, Tepličné, Kostolný vrch. Bánovo a Diel. Severná hranica pokračuje smerom na vrch Dielik, Ždiar a južne od Fabovej hole pokračuje až po lokalitu Chotár.

História mesta

Tisovec je staré banské mesto, ktorého vznik sa datuje 13. storočím. Prvá, doposiaľ známa písomná zmienka o Tisovci, pochádza z roku 1334 . Túto listinu vydal kráľ Karol Róbert na Vyšehrade, kaločskému arcibiskupovi Ladislavovi a sedmohradskému vojvodovi Tomášovi pri vzájomnej výmene majetkov. V uvedenej listine sa Tisovec spomína ako Tyzolc. Na prelome 14. a 15.storočia sa Tisovec v listinách spomína ešte ako dedina, z toho vyplýva, že na mestečko mohol byť povýšený koncom 15. a začiatkom 16. stor. V druhej polovici 15. stor. nastala v Tisovci zmena vlastníckych vzťahov, pretože vymreli dovtedajší vlastníci majetkov v Tisovci- Sečéniovci.

Ich majetok sa "po praslici" rozdelil na dve časti medzi Lošonciocov a Orságovcov z Gutu. V hospodárskom rozvoji Tisovca bola určujúcim činiteľom ťažba železnej rudy.

Viac - www.tisovec.com/index.php/o-tisovci/historiaOznam mesta/obce:

Aktuality
- www.tisovec.com/

Ako vybaviť?
- www.tisovec.com/index.php/ako-vybavit

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica kúpalisko lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie vlak welness

Fotogaléria

Tisovec 1 Tisovec 2 Tisovec 3 Tisovec 4 Tisovec 5 Tisovec 6 Mesto Tisovec 7 Mesto Tisovec 8 Mesto Tisovec 9

Odkazy/linky

Parná Zubačka
- www.tisovec.com/index.php/zubacka

Turistické informačné centrum
www.tisovec.com/index.php/informacne-centrum


HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za jedno a to isté
mesto/obec. Hlasovať môžete za viac miest a obcí súčasne v priebehu jednej hod.!
HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

HLASOVAŤ MÔŽU LEN REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA!

MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ TU!

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme piatich výhercov zaujímavých a hodnotných cien.

Pre hlasovanie sa zaregistrujte
Fotogaléria miest Fotogaléria obcí