Turňa nad Bodvou

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Turna nad Bodvou


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Moldavská cesta č. 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou
Primátor/Starosta: Atila Oravecz
Prednosta/Zástupca starostu: Alexander Varga / -
Tel.: 055 466 21 01, 055 466 22 79
Mobil: 0905 846 586
Fax: -
E-mail:
Web: www.turnanadbodvou.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 3670

Rozloha obce/mesta v ha: 2321

Prvá písomná zmienka: 1221

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 - 11:30 12:00 - 15:00

Utorok - Streda 07:30 - 11:30 12:00 - 17:00

Štvrtok - Piatok 07:30 - 11:30 12:00 - 13:00Prezentácia:

Obec leží v západnej časti Košickej doliny. Južná časť chotára má na nive Turne a Bodvy rovinný, až pahorkatinný charakter. V podloží sú mladotreťohorné íly, piesky a štrky. Zarovnané a na juhu naklonené planiny z druhohorných vápencov sa končia zráznymi svahmi, zmiernenými úpätnými sutinami. Na severozápad od Turnianského Podhradia sú dva veľké rybníky. V kotline sú nivné a lužné pôdy, vyššie oglejené, na náplavových kužeľoch redziny až hnedozeme, na planinách a ich svahoch redziny. Na výslnných stráňach sú porasty duba plstnatého, drieňa a mahalebky. Významné je chránené nálezisko Turniansky hradný vrch na ploche 13,78 ha s krasovitým reliéfom a vzácnou teplomilnou flórou a faunou. Zvlášť pozoruhodný je výskyt vzácneho edemitu rumenca turnianskeho (Onosma turnensis). Je jediným náleziskom zbehovca Laxmannovho (Ajuga Laxmannii), vzácne sú aj iné druhy vegetácie (žltuška smradľavá, kavyľ a kostrava), z drevín sú to jaseň mannový (Fraxinus ornus) a dub plstnatý (Quercus pubescens). Zo živočíchov sa tu vyskytuje užovka hladká (Coronella austrica) a teplomilné slimáky.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus kanalizácia pošta reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa vlak

Fotogaléria

Turňa nad Bodvou 1 Turňa nad Bodvou 2 Turňa nad Bodvou 3 Turňa nad Bodvou 4 Turňa nad Bodvou 5 Turňa nad Bodvou 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí