Veľké Kapušany

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Veľké Kapušany


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: L.N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
Primátor/Starosta: PaedDr. Peter Petrikán, PhD.
Prednosta/Zástupca starostu: - / JUDr. Boczán Ferenc
Tel.: 056/638 25 62
Mobil: 0915 444 203, 0917 955 475
Fax: 056/638 23 34
E-mail:
Web: www.vkapusany.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 8575

Rozloha obce/mesta v ha: 2962

Prvá písomná zmienka: 1214

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 - 12:00   13:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Piatok: 8:00 - 12:00Prezentácia:

Veľké Kapušany sa nachádzajú v nadmorskej výške 110 m. Rozloha mesta je 29,61 km2. Mesto leží na Východoslovenskej nížine, medzi riekami Uh, Latorica a Laborec a je centrom regiónu Použie. Severná časť mesta sa nachádza na starom agradačnom vale Uhu, ktorú tvoria mladotreťohorné íly a piesky pokryté mocnými štvrťhornými riečnymi a eobolitickými uloženinami.

Južná časť mesta zaberá Chránená krajinná oblasť Latorica, ktorej centrálna časť bola v roku 1993 zapísaná medzi medzinárodne významné mokrade (ramsarské lokality). Územie ramsarskej lokality, rovnako ako i územie chránenej krajinnej oblasti je charakteristické lužnými lesmi, sústavou mŕtvych ramien a aluviálnymi lúkami s terénnymi depresiami a močiarmi. Prirodzené lužné lesy reprezentujú komplexy s charakteristickými, dnes už zriedkavými a mimoriadne vzácnymi vodnými a močiarnymi biocenózami.

Mesto Veľké Kapušany je zásobované pitnou vodou z Pobodrožskej vodárenskej sústavy. Vodovod je v dĺžke 19 500 m. Mesto je ďalej plynofikované - rozvoj plynu je v dĺžke 23,95 km a má vybudovanú kanalizačnú sieť v dĺžke 1 600 m. V blízkosti 5 km od mesta sa nachádza Prírodná rezervácia Ortov, ktoré je typické mŕtve rameno. Prírodná rezervácia Ortov svojou polohou /zo všetkých strán je viac menej obklopené poľnohospodárskou pôdou/, ale najmä izolovanosťou od väčších aktivít tokov a zachovanosťou je jedinečným prírodným fenoménom, nemajúcim obdobu v našej republike. V recipiente jazera sa zachovali viaceré pôvodné mokraďové a vodné rastlinné spoločenstvá s viacerými dnes už zväčša zriedkavými a vzácnymi rastlinami.

História mesta: - www.vkapusany.sk/historia.html
Kultúrné pamiatky: www.vkapusany.sk/kulturne-pamiatky.htmlOznam mesta/obce:

Oznamy
www.vkapusany.sk/msu-informuje.html?original_idm=128258

Noviny Copus
www.vkapusany.sk/noviny-copus.html

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica lekáreň pošta reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa

Fotogaléria

Veľké Kapušany 1 Veľké Kapušany 2 Veľké Kapušany 3 Veľké Kapušany 4 Veľké Kapušany 5 Veľké Kapušany 6 Veľké Kapušany 7 Veľké Kapušany 8 Veľké Kapušany 9

Odkazy/linky

Kultúra 
www.vkapusany.sk/kulturne-a-spolocenske-kluby.html

Šport
www.vkapusany.sk/sportove-kluby.html

Akcie v meste
www.vkapusany.sk/akcie-v-meste.html

Turistické informačné centrum
www.vkapusany.sk/turisticke-inf-centrum.html


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí