Veľké Pole

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Veľké Pole


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 966 74 Veľké Pole 1
Primátor/Starosta: František Demeter
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 045/689 51 23
Mobil: 0902 905 241
Fax: 045/689 51 23
E-mail:
Web: www.velkepole.ocu.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 443

Rozloha obce/mesta v ha: 3562

Prvá písomná zmienka: 1332

Úradné hodiny:
-

Prezentácia:

Prvá písomná zmienka o obci Veľké Pole sa datuje v roku 1332, kedy sa nazývala (de) Prato. Názvy obce sa postupne menili: z roku 1352 je písomne doložený názov Velikapole, z roku 1354 Welkypolya, z roku 1358 Welkapolya, z roku 1395 Walkapalya, z roku 1773 Welkapla, z roku 1808 Welké Pole. Po maďarsky sa nazývala Pálosnagymezo, po nemecky Hochwiesen, Hoch-Wiesen.

V rokoch 1332 – 1337 sa spomína pustovník Matej, ktorý odvádzal 4 groše desiatku. Obec patrila kráľovi, potom zemanom z Baračky, ktorí ju opustenú v roku 1354 novoosadili, paulínom z Lefantoviec, neskôr verejným základinám, v roku 1888 lesy prevzal erár. V roku 1395 tu založili paulínsky kláštor. Veľké Pole sa vyvíjalo ako zemepanské mestečko, v roku 1663 ho vyplienili Turci, v roku 1667 dostalo trhové a jarmočné právo.

V roku 1536 obec mala 12 port, v roku 1601 školu a 61 domov, v roku 1715 mlyn, 81 daňovníkov, z toho 14 remeselníkov, stolárov, čižmárov, debnárov, kováčov, súkenníkov, sedlárov, ševcov, v roku 1828 mala obec 311 domov a 2253 obyvateľov.

V minulosti sa v obci dolovalo striebro a olovo, v čase tureckých nájazdov bane zanikli.

Za I. ČSR a tzv. slovenského štátu obyvatelia pracovali v poľnohospodárstve a priemysle na okolí. Po oslobodení nemeckých obyvateľov vysídlili. Dnešné obyvateľstvo sa prisťahovalo z okolitých obcí, ktoré fašisti vypálili. V roku 1951 na časti pôdy založili Jednotné roľnícke družstvo (JRD), na ostatnej pôde v roku 1953 založili žrebčín, ktorý patril krajskej správe lesov, v roku 1962 bol vytvorený Štátny majetok, ktorý prebral pôdu JRD a žrebčína. Neskôr časť obyvateľov pracovala v priemysle (Dolné Hámre, Žarnovica, Partizánske, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica).

Do roku 1960 obec patrila pod Tekovskú župu, okres Nová Baňa, kraj Banská Bystrica. Po roku 1960 patrila pod okres Žiar nad Hronom, kraj Stredoslovenský. V súčasnosti patrí pod okres Žarnovica, kraj Banskobystrický.

Obec Veľké Pole leží na styku pohorí Tríbeč a Vtáčnik vo Veľkopoľskej brázde, cez ktorú tečie Pílanský potok. Prevažne odlesnenú južnú hornatinnú časť chotára tvoria druhohorné bridlice s vložkami dolomitov a pieskovcov na kremencoch so skalnatými formami, východnú časť tvoria andezity. Má hnedé lesné. Pôdy. Súvislý les je len v západnej časti, menšie plochy sú roztrúsené v chotári. Nadmorská výška obce v jej strede je 500 m, v jej chotári 400 - 880 m.

Pamiatky
Kostol rímsko-katolícky asi z roku 1500 v neskorogotickom slohu, v roku 1716 prestavaný v barokovom slohu .Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus pošta reštaurácia športovisko

Fotogaléria

Veľké Pole 1 Veľké Pole 2 Veľké Pole 3 Veľké Pole 4 Veľké Pole 5 Veľké Pole 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí