Viete, že ... kým celkový objem sedimentov v zemskom telese je približne 5%, na povrchu pokrývajú usad. horniny až 75% Zeme?

Viete, že ... ... kým celkový objem sedimentov v zemskom telese je približne 5%, na povrchu pokrývajú usad. horniny až 75% Zeme?

Sediment, alebo usadenina je názov spevnenej alebo nespevnenej tuhej látky, vzniknutej usadením zo zmesi, najčastejšie suspenzie. V geológii sa týmto pojmom označujú nespevnené úlomky usadených hornín, ktoré môžu byť prenášané a ukladané vetrom, vodou, alebo ľadovcom. Sedimenty sa zvyknú ukladať v rôznych vrstvách. Každá vrstva má svoj osobitý charakter podľa druhu usádzajúceho sa materiálu. V sedimentoch sa môžu zachovávať fosílie uhynutých organizmov.

zdroj: www.sk.wikipedia.org