Viničky

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Viničky


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Tokajská 191/5, 076 31 Viničky
Primátor/Starosta: Michal Takáč
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 056/637 32 81
Mobil: 0918 372 965
Fax: -
E-mail:
Web: www.vinicky.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 462

Rozloha obce/mesta v ha: 884

Prvá písomná zmienka: 1029

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 - 16:00
Utorok: 8:00 - 16:30
Streda: 8:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 15:00Prezentácia:

Pod južnými svahmi Zemplínskych vrchov sa na Východoslovenskej nížine v nadmorskej výške 100 m (stred obce), 94-267 m (chotár) nachádza poľnohospodársko - vinohradnícka

Z histórie obce

Pod južnými svahmi Zemplínskych vrchov sa na Východoslovenskej nížine v nadmorskej výške 100 m (stred obce), 94-267 m (chotár) nachádza poľnohospodársko-vinohradnícka obec Viničky. Jej chotár charakterizuje úrodná pôda popretkávaná mŕtvymi ramenami Bodrogu a tokajské vinohrady, ktoré sa rozprestierajú na tufových pôdach južných svahov Zemplínskych vrchov.

Z doterajších archeologických výskumov vyplýva, že územie obce bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej - neolite (5-3 tis. pred n. l.). Z tohto obdobia je známe sídlisko bukovohorskej kultúry. Kontinuitu osídlenia tohto územia potvrdzujú v dobe bronzovej nálezy otomanskej kultúry (1650 pred n.l.), ale aj nález pokladu bronzových a zlatých predmetov zo staršej doby železnej. Osídlenie územia obce je doložené nálezmi aj z mladšej doby železnej.

Názov obce sa vyvíjal z pôvodného Zeuleus (1273) na Zewlews (1399), Zewlewske (1468) až po pomaďarčený názov Soloska (1773). Po vzniku medzivojnovej ČSR bola obec v roku 1920 pomenovaná ako Seleška a v roku 1948 dostala súčasný názov Viničky.

Viac histórie: - www.vinicky.sk/-historia

Zo súčasnosti obce

V septembri 2010 obec zahájila realizáciu výstavby doposiaľ najväčšieho projektu v novodobej histórií obce. Obec dňa 22.7.2010 podpísala Zmluvu s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Schválený projekt bol vypracovaný na základe výzvy ROP-4.1a-2009/01 Regenerácia sídiel a zahŕňa rekonštrukciu ulice Tokajskej, Vojtecha Gondu a Spodnej. Celkové náklady na projekt predstavujú sumu 498 918,22 EUR, z toho NFP pozostáva z finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85%, zo štátneho rozpočtu vo výške 10% a príspevok vo výške 5% z vlastných zdrojov obce. Cieľom projektu je komplexná revitalizácia centrálnej časti obce, ktorá zahŕňa rekonštrukciu chodníkov, miestnych komunikácii, verejného osvetlenia, verejného priestranstva a parkovacích miest. Po ukončení stavebných prác lokalita dostane estetickú tvár. Zvýši sa kvalita miestnych komunikácii, chodníkov a ostatných plôch slúžiacich verejnosti. Stavebné práce realizuje firma EUROVIA SK, a.s. Košice. Ukončenie stavebných prác je naplánované na mesiac jún 2011.Oznam mesta/obce:

Aktuality z obce
www.vinicky.sk/-aktuality

Školstvo
www.vinicky.sk/-skolstvo

Služby:

autobus kanalizácia knižnica požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko

Fotogaléria

Viničky 1 Viničky 2 Viničky 3 Viničky 4 Viničky 5 Viničky 6 Viničky 7 Viničky 8 Viničky 9 Viničky 10 Viničky 11 Viničky 12

Odkazy/linky

Kultúra v obci
www.vinicky.sk/-kultura

Šport
www.vinicky.sk/-sport

Cestovný ruch
www.vinicky.sk/-cestovny-ruch


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí