Vlachy

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Vlachy


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 032 13 Vlachy 126
Primátor/Starosta: Róbert Klubica
Prednosta/Zástupca starostu: - / Ing. Dagmar Chvojková
Tel.: 044/559 31 21
Mobil: 0905 428 589
Fax: 044/559 31 21
E-mail:
Web: www.obecvlachy.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 611

Rozloha obce/mesta v ha: 1118

Prvá písomná zmienka: 1262

Úradné hodiny:
Pondelok: 7:30 15:30 
Utorok: 7:30 15:30 
Streda: 7:30 17:00 
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:30 12:00 

Obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:00Prezentácia:

Obec Vlachy spolu s miestnymi časťami Vlašky a Krmeš sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska, Približne 20 km od mesta Lipt. Mikuláš, ktorý je administratívnym centrom regiónu, ktorý sa nazýva LIPTOV podľa kotliny nazvanej liptovská. Katastrálne územia obcí sa nachádzajú v centrálnej časti liptovskej kotliny a obsahujú i časť vodného diela (VD) Lipt. Mara vrátane priehradného múru a časť plochy vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Katastrálnym územím prechádzajú dôležité dopravné a elektrifikačné trasy regionálneho a republikového významu - diaľnica D1, železničná trať Žilina - Košice a rozvody z VD Lipt. Mara cez transformovňu Krmeš. Po zatopení obcí vodami Lipt. Mara pripadla časť katastra Sokolče do správy obce Vlachy. Veľkosť katastra obce Vlachy s jej jednotlivými časťami má rozlohu 1,118 ha. Tým sa obec radí medzi stredne veľké obce v rámci okresu Lipt. Mikuláš. Predpoklady pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu v danom území sú veľké. Jedná sa o využitie existujúcich prírodných daností v širších vzťahoch riešeného územia Liptova ako regiónu s veľmi dobrými podmienkami pre rozvoj rekreácie a cest. ruchu. Obec Vlachy sa nachádza v blízkosti mesta L. Mikuláš a tvorí jeho rekreačné zázemie. L. Mikuláš a jeho okolie sa zaraďuje do 1. významovej kategórie. Je hlavným nástupným centrom Liptova do priľahlých turistických oblastí Nízkych a Západných Tatier. Reálnosť predpokladov je spojená s blízkosťou geotermálneho vrtu Ráztoky a jeho širokými možnosťami použitia hlavne na termálne kúpalisko, ktoré by predĺžilo krátku sezónu. Ďalším predpokladom rozvoja sú potenciály troch vidieckych sídiel. Hlavne vybudované kapacity ubytovania v rekreačných zariadeniach na súkromí. Časť starších domov v obciach sa využíva ako rekreačné chalupy a byty. Možnosti aktuálnych foriem rekreácie a CR sú oveľa väčšie a ich skutočne komerčné využitie sa len rozbieha. Prestavbou neobývaných domov sa odkrýva možnosť uspokojiť rozvoj záujmu o chalupárenie a agroturistiku. Krajina v okolí je veľmi atraktívna a dáva predpoklad na rozvoj pešieho a cyklistického pohybu po trasách existujúcich, ale nutné predpokladať aj rozvoj nových trás a cieľov na miesta vyvýšením v okolí obcí. Nutné využiť miestne podmienky reprezentované: - VD L. Mara s Gôtovanskou zátokou - Zachovalá typická štruktúra s drevenicami využívané na chalupárenie - Meniace sa podmienky vlastníctva poľn. pôdy vytvárajú podmienky vzniku agroturistiky - Areál futbalového ihriska so šatňami - Verejné zelené plochy - Rekonštrukcia renesančného kaštieľa na hotel - Geotermálne vrty v okolí Bobrovníka a hotela Jamajka Okrem prírodných predpokladov pre úspešný rozvoj turizmu hovoria i kultúrno-historické predpoklady a tradície spojené s ochotou prezentovať sa pred okolím. Chatová osada Sokolče - jej cieľom je rozšírenie ponuky pre športových rybárov, ktorých lákajú možnosti rybolovu. Miesto častých návštev športových rybárov temer z celého Slovenska. Pre rybolov sú vhodnejšie západné brehy Gôtovanskej zátoky, ku ktorým je lepší prístup vďaka vybudovanej komunikácii. Ďalším dôvodom je možnosť výstavby obmedzeného počtu chát pre bývalých obyvateľov alt. Potomkov zaplavenej obce Sokolče. Navrhovaná osada sa nachádza práve v katastri obce Sokolče a plochy sú vo vlastníctve obyvateľov a urbáru Sokolče. Snaha je spojená s úmyslom ponechať pre budúcnosť názov obce vo forme názvu chatovej osady. Návrh uvažuje s vybudovaním strediska - malej rybárskej osady. Vybudovanie reštauračného zariadenia s možnosťou ubytovania a s požadovanou vybavenosťou. V riešenom území sa nachádza vodná plocha vodného diela L. Mara. Na športové a rekreačné využitie je vhodná iba západná časť pre športových rybárov, v lete na slnenie a kúpanie v zátoke.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka telocvičňa

Fotogaléria

Vlachy 1 Vlachy 2 Vlachy 3 Vlachy 4 Vlachy 5 Vlachy 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí