Vojenská letecká akadémia gen. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach

Vojenská letecká akadémia gen. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach logo


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Rampová 7, 04112 Košice
Vedenie školy: plk. gšt. Ing. Peter Kandráč
Zastúpenie školy: pplk. Ing. Róbert Rozenberg
Tel.: 421 055 512 174
Mobil: -
Fax: +421 055 512 185
E-mail: persodd@vlake.army.sk
Web: www.vlake.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach je akreditovaná vysokoškolská vzdelávacia inštitúcia Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorá je integrálnou súčasťou školskej sústavy Slovenskej republiky. Jej hlavným poslaním je poskytovať vysokoškolské vzdelanie, rozvíjať vedecké poznanie a vykonávať vedeckovýskumnú činnosť podľa potrieb a požiadaviek Ozbrojených síl SR. Okrem vysokoškolskej prípravy pilotov, leteckých technikov a pozemného leteckého zabezpečovacieho personálu poskytuje vysokoškolské vzdelanie aj záujemcom z radov občianskej verejnosti v civilných špecializáciách. Rovnako zabezpečuje graduálne vzdelávanie a kvalifikačný rast príslušníkov OS SR v súlade s vývojom vojenskej teórie, leteckej techniky a spoločenskými požiadavkami v rámci celoživotného vzdelávania príslušníkov letectva.

Výučbu študentov jednotlivých špecializácií v rámci súčasnej organizačnej štruktúry školy zabezpečujú nasledujúce katedry a centrá: Katedra letovej prípravy, Katedra leteckého inžinierstva, Katedra operačného a bojového použitia letectva, Katedra avionických a zbraňových systémov, Katedra leteckých a pozemných informačných systémov, Katedra inžinierskeho, letiskového a prevádzkového zabezpečenia, Katedra humanitných vied, Katedra matematiky a fyziky, Katedra elektrotechniky a informatiky, Katedra telovýchovy, športu a parašutistického výcviku, Centrum jazykového vzdelávania a Centrum simulačných technológií.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí