Vrádište

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Vrádište


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 908 49 Vrádište 136
Primátor/Starosta: Milan Kováč
Prednosta/Zástupca starostu: - / Jozef Macháček
Tel.: 034/660 21 36, 034/668 27 23
Mobil: 0903 652 321
Fax: 034/660 21 35
E-mail:
Web: www.vradiste.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 716

Rozloha obce/mesta v ha: 425

Prvá písomná zmienka: 1392

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00h
Utorok: 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30h
Streda: 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30h
Štvrtok: 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30h
Piatok: 7:30 - 13:30hPrezentácia:

Obec Vrádište leží na západnom Slovensku, v slovenskej časti Dolnomoravského úvalu, 4 km juhovýchodne od Skalice. Priemerná nadmorská výška je 164 m. n. m.

Podnebie v tomto regióne súvisí najmä s nadmorskou výškou a reliéfom. V skalickom okrese sa priemerné ročné teploty pohybujú od 9,5 po 6,5ºC. Medzi najteplejšiu oblasť patrí Pomoravie. Priemerné ročné zrážky dosahujú 500 – 800 mm. Snehová pokrývka sa v nížine a v pahorkatinách udrží približne 30 až 40 dní a jej hrúbka neprevyšuje 25 cm. Z klimaticko - geografického hľadiska patrí Vrádište a jeho okolie do teplej alebo miernej teplej oblasti s miernou zimou a nízkymi zrážkami.

História

Po prvýkrát sa Wratna spomína v donačnej listine z roku 1392, ktorou Žigmund Luxemburský daroval hrad Wywar aj s okolitými majetkami Stiborovi zo Stiboríc.

V roku 1432 Wrathna (Wrazisscie) patrila pod slobodné kráľovské mesto Skalica, no v zozname obcí holíčskeho panstva z roku 1452 sa nachádza aj Wrasiscze, ktoré malo 14 usadlostí. Vlastníkom panstva bol vtedy Pangrác zo Sv. Mikuláša, ktorý ho odkúpil od Gašpara Schlicka v roku 1444.

V roku 1473 sa vlastníkom Vrádišťa stal Žigmund Schlick, nový majiteľ holíčskeho panstva, ktoré v roku 1489 získali Czoborovci.
Tento šľachtický rod nebol majiteľom obce v súvislom období. Príčinou tohto javu bola finančná kríza Czoborovcov, počas ktorej dávali niektoré dediny svojho panstva do zálohy ostatným šľachtickým rodom. Po prvýkrát založil Gašpar Czobor dedinu Wraszysche kráľovskému komorníkovi Mikulášovi Prwzynaczkému z Vyškova (de Wyzko) dňa 19.6.1520 za sumu 250 florénov. Prwzynaczky potom 16.10.1520 prepustil Vrádište Petrovi Korláthkeöymu z Bučian (Korlathkawy de Bwchan) za rovnakú sumu.

Neskoršie krajinské daňové súpisy uvádzajú, že v roku 1532 mala Vrádište (Wradistia) v zálohu vdova po Petrovi Korláthkeőym.
17.6.1538 sa uvádza, že Vrádište (spolu s Popudinami) mal v zálohe František Nyáry de Bedeg, župan Hontianskej stolice. K tomu, aby ich mohol vyplatiť, vypožičal si Gašpar Czobor 400 florénov od mesta Skalica. V zmluve, ktorú pri tejto pôžičke s mestom uzavrel sa zaviazal, že ak by do sviatku sv. Juraja dlh nesplatil spolu s úrokom 40 florénov, odovzdá mestu dediny Vrádište a Popudiny, ale smie si ponechať ich výnos. Z ďalších dokumentov vyplýva, že Gašpar Czobor Nyárymu peniaze neodovzdal.

Po smrti Gašpara Czobora v roku 1539 sa majiteľkou celého holíčsko-šaštínskeho panstva stala jeho dedička Uršula Czoborová. V rovnakom roku sa začali spory o dediny, medzi ktoré patrilo aj Vrádište ( ďalšími boli Popudiny a Lopašov). V najbližších rokoch si na Vrádište opakovane nárokovali rôzne šľachtické rody. Súdne spory sa odohrávali najmä medzi F. Nyárym, F. Révayom, Petrom Bakičom a U. Czoborovou.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko ubytovanie

Fotogaléria

Vrádište 1 Vrádište 2 Vrádište 3 Vrádište 4 Vrádište 5 Vrádište 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí