Vyšné Ružbachy

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Vyšné Ružbachy


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 065 02 Vyšné Ružbachy 243
Primátor/Starosta: Mgr. Peter Martinek
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 052 / 439 81 10
Mobil: 0915 904 773
Fax: 052 / 439 81 10
E-mail:
Web: www.obecvysneruzbachy.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1340

Rozloha obce/mesta v ha: 1795

Prvá písomná zmienka: 1329

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok: 7.30 - 15.30
Streda: 7.30 - 15.30
Štvrtok: 7.30 - 15.30
Piatok: 7.30 - 15.30
Obedňajšia prestávka: 11.30 - 12.00Prezentácia:
Zaujímavosťou Vyšných Ružbách a určite i prednosťou je pre tých, ktorí v miestnych klimatických kúpeľoch hľadajú pokoj a relaxáciu, skutočnosť, že je koncovou obcou. Cesta ďalej - „do civilizácie" odtiaľ už po asfalte nevedie. Obec totiž neleží na hlavnom ťahu, ale tri kilometre od Nižných Ružbách, kadiaľ vedie hlavná cesta z Popradu do Starej Ľubovne. Vyšné Ružbachy ležia v nadmorskej výške 623 m v doline Zálažného potoka, ktorý pramení vysoko (1047 m n. m.) na svahoch Spišskej Magury pod Veterným vrchom (1112 m n. m.). A keď si predstavíme ešte pomyselné súradnice, je to na 49'18" severnej geografickej šírky a 20'34" východnej geografickej dĺžky. Od severu je obec chránená pásmom kopcov predhoria Spišskej Magury, ktoré nasledujú za sebou v tomto poradí: Zelard, Smardzová, Zdzary, Bukovinka, Skouka, Turová, Przipor, Dzelnice, Červená gora (Kukura) Viersek a Groty. Na východe sa vypína nevysoký strmý kopec Uboč, z ktorého je nádherný výhľad na masív Vysokých Tatier. Na západe vidíme kopec Modzeľe s miernym južným svahom. Kotlinka vytvorená kopcami južným smerom otvára pohľad na panorámu Levočského pohoria. Kopcovitý chotár obce susedí na juhu s Nižnými Ružbachmi, severovýchodne s chotárom Lackova, severne cez horu Turová s chotárom Stráňany a na juhozápad s Podolíncom pozdĺž Zálažného potoka. Prírodné prostredie určuje Spišská Magura svojím rozložitým, vyše 30 km dlhým a tisíc metrov vysokým chrbtom, prerušeným asi v polovici zníženou priehybou s Magurským sedlom (949 m n.m.) a Toporským sedlom (802 m n. m.) Časť pohoria na východ od nej vypĺňa horská skupina Veterného vrchu. Geologicky sa územie Vyšných Ružbách vyznačuje zložitým vývojom, ktorý sa odráža v pestrých Urologických a stratigraficko-tektonických pomeroch: mezozoikum ružbašského ostrova a paleogén Spišskej Magury. Horskú skupinu Veternéhovrchu tvoria ílovcové súvrstvia. V Ružbašskom predhorí, klesajúcom až k rieke Poprad, vystupujú na povrch druhohorné vápence, dolomity a kremence spolu s usadeninami štvrtohorných travertínov, ktoré vznikli vyzrážaním z minerálnych prameňov. Podľa údajov okresného strediska geodézie a kartografie v Starej Ľubovni majú Vyšné Ružbachy rozlohu 1796 ha. Na poľnohospodársku pôdu pripadá 626 km2. Vyšné Ružbachy ležia iba 40 km od mesta Poprad, ale pokiaľ ide o počasie, je tu často "iný svet". Kým v mestách v tieni Tatier je iba snehový poprašok, Ružbachy sú pod záľahou snehu - priemerný počet dní so snehovou prikrývkou sa pohybuje okolo 60. Prevláda tu mierne teplá klíma údolného typu so studenou zimou. Podľa dlhodobých meraní je tu priemerná ročná teplota 6,1 °C, pričom najchladnejším mesiacom je január s -5,9 °C a najteplejším júl so 16 :C. Dní s teplotou nad 25 °C býva okolo 32 a letá sa vyznačujú studenými nocami. Priemerný slnečný svit trvá 1870 hodín v roku. Priemerne ročne naprší "71 mm zrážok, pričom najviac prší pri letných búrkach. Ak fúka vietor, tak väčšinou od severozápadu a severu. Výskyt hmiel je veľmi rozdielny. Najviac ich je v októbri a decem-bri, najmenej v máji a júni. V priemere sa hmla vyskytuje takmer 45 dní. Cez Ružbachy pretekajú dva väčšie potoky - Zálažný potok a Rieka, ktoré sa spájajú v strede obce a ako ľavostranný prítok pod názvom Ružbašianka sa v Nižných Ružbachoch vlievajú do rieky Poprad, jedinej slovenskej rieky, ktorá tečie na sever, kde vteká do Dunajca a spolu s ním cez Poľsko do Baltského mora. Zálažný potok privádza do toku teplú vodu z kúpaliska a Krátera a tak nikdy nezamŕza.Územie je bohaté na podpovrchové i minerálne vody, vyvierajúce z početných prameňov. Minerálne pramene predstavujú prevažne skupinu studených kyseliek a sú viazané na podtatranský zlom smeru severozápad - juhovýchod a podružný zlom, ktorý prebieha od Starého Smokovca až k Vyšným Ružbachom.

Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

kanalizácia knižnica kúpalisko pošta reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie

Fotogaléria

Vyšné Ružbachy 1 Vyšné Ružbachy 2 Vyšné Ružbachy 3 Vyšné Ružbachy 4 Vyšné Ružbachy 5 Vyšné Ružbachy 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí