Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v PrešovePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: -
Vedenie školy: prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: +421 (0) 51 758 17 97
Mobil: -
Fax: -
E-mail: studijne@ismpo.sk
Web: www.ismpo.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“ alebo „vysoká škola“) je súkromnou neuniverzitnou vysokou školou. Svoju činnosť začala na základe udelenia Štátneho súhlasu vládou SR uznesením č. 639 zo dňa 24. augusta 2005 s účinnosťou od 25. augusta 2005. Poslaním vysokej školy je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky a spoločenských vied a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti. Cestou ponuky kvalitných, relevantných, atraktívnych a flexibilných študijných programov vytvára v Prešove vzdelávaciu inštitúciu pre objavovanie internacionálnej a interdisciplinárnej dimenzie podnikania.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí