Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave logo


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Palackého č.1, P.O. Box 104 810 00, Bratislava
Vedenie školy: prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
Zastúpenie školy: -
Tel.: 02/5464 0752
Mobil: 0903 715 533
Fax: -
E-mail: ondova@vssvalzbety.sk
Web: www.vssvalzbety.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

VŠZaSP sv. Alžbety pôsobí ako nezisková organizácia registrovaná na Krajskom úrade v Bratislave dňa 21.10.2002 pod č. OVVS-673-/54/2002-NO pod názvom Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o.
Zakladateľmi neziskovej organizácie VŠ sú súkromné osoby v spolupráci s Nadáciou na podporu výchovy a vzdelávania na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá je zriadená a zaregistrovaná v zmysle zákona o nadáciách na MV SR. Zakladatelia založili právnickú osobu podľa odseku 2 v právnej forme ako neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby. Právnická osoba podľa odseku 2 je oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola na základe udelenia štátneho súhlasu vládou Slovenskej republiky uznesením č. 891 z 24. 9. 2003 s účinnosťou od 24. 9. 2003.
Dlhodobým zámerom VŠ je napomôcť integrácii SR do Európskej únie v oblasti zdravotníckeho vysokého školstva a výchova zdravotníckych pracovníkov, a to najmä v oblasti verejného zdravotníctva a sociálnej práce, ošetrovateľstva, rehabilitácie, laboratórnych vyšetrovacích metód pre domáce, štátne, verejné, súkromné, cirkevné a zahraničné zariadenia a štátne, verejné, súkromné, cirkevné zariadenia sociálnej práce a misie v zahraničí.
Vysoká škola pôsobí v duchu kresťanského humanizmu so zameraním na základné princípy kresťanskej zdravotníckej etiky a šíri odkaz sv. Alžbety, bratislavskej rodáčky, slúžiť chorým a chudobným bez rozdielu rasy, národnosti a náboženskej orientácie. Vysoká škola bude zabezpečovať vzdelávanie, vedeckú výchovu a vedecký výskum, ako aj praktické činnosti u študentov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Bude viesť svojich študentov a učiteľov k zásadám kresťanskej etiky a humanizmu, s odkazom chrániť život od počatia po dôstojnú prirodzenú smrť a tak napĺňať odkaz sv. Alžbety (rodáčky z Bratislavy), veľkej osobnosti európskeho zdravotníctva a sociálnej práce.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí