Želiezovce

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Želiezovce


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: SNP 2, 937 01 Želiezovce
Primátor/Starosta: Ing. Ondrej Juhász
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 036/771 11 22, 771 30 04
Mobil: 0905 543 228
Fax: 036/771 30 04
E-mail:
Web: www.zeliezovce.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 7056

Rozloha obce/mesta v ha: 5652

Prvá písomná zmienka: 1274

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 - 11:30   12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 - 11:30   12:30 - 15:00
Streda: 8:00 - 11:30   12:30 - 17:00
Štvrtok: 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 - 11:30 Prezentácia:

Obec s kostolom, mlynom a kamenným mostom sa prvýkrát spomína v roku 1274. Patrila Hunt-Poznanovcom, v roku 1308 zemanom zo Želiezoviec, v roku 1345 časť Becseovcom. Roku 1557 sa stala sídlom panstva Želiezovce, ktoré bolo majetkom Dessewffyovcov, neskôr Estehárzyovcov. Panstvo tvorili obce Agov, Vozokany nad Hronom, Devičie, Šalov, Trhyňa, Velký Pesek, Ganád, Vyškovce, Preseľany nad Ipľom, Čajakovo, Nýrovce. V roku 1709 tu zriadili oporný bod Rákócziho vojská.

V roku 1536 mali Želiezovce 31 port, v roku 1601 školu, 2 majere a 78 domov, v roku 1715 - 29 daňovníkov, v roku 1828 189 domov a 1300 obyvateľov. V obci bola stará poštová stanica. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Za I. ČSR zostali Želiezovce poľnohospodársko-živnostenskou obcou. V rokoch 1938-1945 boli pripojené k Maďarsku. Pri prechode frontu utrpeli veľké škody (zahynulo asi 200 obyvateľov). Do roku 1960 boli Želiezovce sídlom okresu. Mestský štatút dostali v roku 1960.

Viac histórie: www.zeliezovce.sk/mesto-1/historia/

Kultúra

Kultúrny život v Želiezovciach je zabezpečovaný samosprávou, spoločenskými organizáciami, školami, občianskymi a záujmovými združeniami, častokrát za ich vzájomnej spolupráce. Dom kultúry (prevádzkuje odbor kultúry a školstva MsÚ) okrem organizovania podujatí spolupracuje s inými organizáciami a poskytuje im priestory na kultúrne a spoločenské podujatia. Mestská knižnica okrem knižničnej činnosti organizuje besedy (Literárne kaviarne), prednášky, výstavy a ďalšie podujatia.

V meste sú tri materské školy: Materská škola v Želiezovciach a Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským na Ul. SNP č. 9 a Materská škola v Mikule na Ul. SNP č. 93. Žiaci navštevujú v meste tri základné školy: Základnú školu na Mierovej ul. 67, Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským na Ul. Komenského 1 a Spojenú základnú školu v Želiezovciach na Úzkej ul. č. 4, kde je vyučovacím jazykom slovenský jazyk.

Mesto a jeho okolie je bohaté tak na prírodné bohatstvá v okolí Hrona, ako aj na kultúrne hodnoty – historického charakteru. Mesto disponuje hodnotnými historickými pamiatkami, ktorých využitie je značne obmedzené a v dôsledku chýbajúcich zdrojov na ich rekonštrukciu neefektívne. Nachádzajú sa tu chránené areály Svodovský park a Želiezovský park, ktoré sa vyznačujú svojou historickou akosťou.

Pamiatky

  • Pamätná izba Franza Schuberta v budove Sovieho zámočku, v ktorom v rokoch 1818 a 1824  počas letných mesiacov býval Franz Schubert, sa nachádza v klasicistickej stavbe pri mestskom parku. Expozícia pomocou dokumentov a dobového nábytku a inventára zaznamenáva pôsobenie tohto hudobného skladateľa v Želiezovciach.
  • Na katolíckom cintoríne sa nachádza rodinná hrobka Esterházyovcov, postavená v neogotickom štýle v II. pol. 19. storočia.
  • Pseudobarokový kostol Sv. Anny obdĺžnikového pôdorysu, postavený v sedemdesiatych rokoch 19. storočia je dodnes centrom mestskej časti Mikula.
  • Vo Svodove stojí na mieste gotického kostola zo 14. storočia barokovo-klasicistický kostol postavený v osemdesiatych rokoch 18. storočia.
  • V centre mesta sa nezachovala pôvodná štruktúra ani charakter zástavby. Pôvodné budovy sú v meste zriedkavosťou.


Oznam mesta/obce:

Aktuality
- www.zeliezovce.sk/hlavne-menu/aktuality/

Oznamy mesta
- www.zeliezovce.sk/oznamy/#evt_122

Projekty
- www.zeliezovce.sk/mesto-1/projekty/

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica kúpalisko lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie vlak welness

Fotogaléria

Želiezovce 1 Želiezovce 2 Želiezovce 3 Želiezovce 4 Želiezovce 5 Želiezovce 6 Želiezovce 7 Želiezovce 8 Želiezovce 9 Želiezovce 10 Želiezovce 11 Želiezovce 12

Odkazy/linky

Šport v meste
- www.zeliezovce.sk/mesto-1/sport/

Želiezovský spravodajca
- www.zeliezovce.sk/zeliezovsky-spravodajca/

Ubytovanie v obci
www.zeliezovce.sk/mesto-1/ubytovanie/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí