Zvončín

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Zvončín


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Zvončín 82, 919 01 Zvončín
Primátor/Starosta: Mgr. Katarína Dudášová
Prednosta/Zástupca starostu: - / Mgr. Michaela Strakošová
Tel.: 033/558 03 06
Mobil: -
Fax: 033/558 03 06
E-mail:
Web: www.zvoncin.eu

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 650

Rozloha obce/mesta v ha: 820

Prvá písomná zmienka: 1539

Úradné hodiny:
Pondelok:       07:30 - 12:00 / 12:30 - 15:00
Utorok:            nestránkový deň
Streda:            07:30 - 12:00 / 12:30 - 16:30
Štvrtok:           07:30 - 12:00 / 12:30 - 15:00
Piatok:             07:30 - 12:00


Prezentácia:

História obce Obec sa prvý krát písomne spomína v roku 1539 ako SOWOUCHYN, (maď. názov Zvoncsin, Harangfalva - rok 1910), výskum v 60-tych a 90-tych rokoch 20. stor. však svedčí o osídlení už v praveku. Patrila panstvu Červený Kameň, deviatok platila ostrihomskému arcibiskupovi. Tri susediace obce Suchá, Košolná a Zvončín mali spoločný farský obvod, s farou v Suchej nad Parnou od roku 1240. V r. 1543 ju obývalo 6 rodín, o štyri roky neskôr v r. 1547 sa prisťahovalo niekoľko chorvátskych osadníkov. V 17. - 18. stor. ju Pállfyovci dávali často do zálohu rodinám Zichy, Paxy i kolégiu jezuitov v Trnave. V r. 1794 bola pripojená k Suchej. Zvončín leží v západnej časti Trnavskej sprašovej tabule, 164 m nad morom, 8 km SZ od okresného mesta Trnava. Katastrálne hraničí s obcami Šelpice, Suchá nad Parnou, Ružindol a s mestom Trnava. Systematický archeologický výskum zatiaľ nebol uskutočnený. V roku 1957 dr. Bárta (Arch. úst. SAV v Nitre) našiel "vrstvy uhlíkov v miestnom hliníku, podľa čoho by bolo možné hovoriť o pravekom osídlení" (Šimončič, str. 7, na str. 12 je Hliník spomínaný ako názov lokality). O štyri desaťročia neskôr ďalší čiastkový výskum priniesol konkrétnejšie výsledky. V januári 1999 pri pokladaní plynového potrubia na úseku Zvončín - Biely Kostol archeológovia "v profile ryhy v hĺbke 90 - 140 cm lokalizovali porušený objekt, ktorého hlinitá výplň obsahovala značné množstvo keramického materiálu velatickej kultúry...zachránili sa črepy, celé a rekonštruovateľné tvary z minimálne 15 nádob. V súbore mali prevahu menšie nádoby vyhotovené z jemnej hliny svetlohnedej a tmavosivej farby. Ojedinelé sú črepy nádoby z hrubozrnného materiálu svetlohnedej farby, ktorej povrch bol silne popraskaný. Nie je vylúčené, že porušený objekt predstavuje zvyšok hrobového celku alebo keramického depotu." Získal sa atypický praveký keramický materiál a črepy dokazujúce intenzívne osídlenie v dobe bronzovej a dobe rímskej. Jedným z nálezov bol aj aerofón, objavený v ryhe, v hĺbke asi 40 cm. Nástroj vyhotovený z jelenieho parohu sa zachoval takmer nepoškodený, len v najspodnejšej časti je mierne skorodovaný. Píšťalová trubica prechádza celým telom nástroja, steny sú hrubé 2-4 mm. Vzhľadom na stav zachovania ústia nástroja, nie je možné presne určiť, či bolo ústie zatvorené alebo otvorené, oba typy fláut sa vyskytujú od doby rímskej do 13. stor. Výskum sa uskutočnil v lokalite Medziháj, na pravobrežnej terase Parnej, v súčasnosti sa nálezy nachádzajú v súkromnej zbierke. (AVANS) V Účtovnej knihe Trnavy pre roky 1394 - 1530 je spomenutý Pavol Zvončínsky, zmienka sa týka roku 1482 (fol. 154 v). Prvá "oficiálna" písomná zmienka súvisí s evidenciou poddanských povinností na panstve Červený Kameň. Obec v rokoch 1535-1543 nebola takmer vôbec obývaná - disponovala síce 28 usadlosťami ale osídlených bolo iba šesť. Urbár z roku 1543 čísloval domy z ľavej strany cesty smerom na Suchú (durnpacher strassen): č. 1 - 16 boli opustené, na č. 17 býval Pavol Vitko, 18. Michal Gazda, 19. Martin Jurgovič, richtár, 20. Dian Jurgovič, 22. Ján Polák, 26. Gašpar Jurák. Zvyšok opustený.

Viac na: www.zvoncin.eu

Informácie zozbierala a zosumarizovala: Ing. Zuzana Dudášová.Oznam mesta/obce:

Otváracia doba - knižnica Otvorené vždy v piatok od 15:30 do 18:00 hodiny

Fotogaléria

Zvončín 1 Zvončín 2 Zvončín 3 Zvončín 4 Zvončín 5 Zvončín 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí