Múzeá, galérie a pamiatky na Slovensku

Múzeá na Slovensku:

Múzeá na Slovensku sú rôzne, môžete si z nich vyberať podľa tématiky, ktorá vás zaujíma. Na Slovensku nájdete múzeá vlastivedné, prírodovedné, balneologické, banské, poľnohospodárske, archeologické, múzeum hudobných nástrojov, múzeum mincí, múzeá s historickou expozíciou, vojenské a mnohé ďalšie. Okrem týchto múzeí existujú v mestách oblastné múzeá, ktoré sa venujú zbierkam a historickým predmetom dokumentujúcim minulosť danej oblasti. Osobitou skupinou sú múzeá a pamätné domy významných osobností v histórii, napríklad pamätná izba Ľudovíta Štúra.

Slovenské národné múzeum na Vajanského nábreží v Bratislave:
stojí za Univerzitou Komenského pri osobnom prístave lodí. Verejnosti je sprístupnené od roku 1930. Slovenské národné múzeum tvorí niekoľko múzeí:
- Prírodovedné múzeum, Archeologické múzeum, Múzeum židovskej kultúry (expozície aj v Prešove, Trnave a v Žiline), Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Spišské múzeum v Levoči, Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Nitrianskom Pravne, Múzeum Ľ. Štúra v Modre a Múzeum rusínskej kultúry v Prešove

Múzeá Slovenského národného múzea na hradoch a zámkoch:
- Historické múzeum Bratislavský hrad, Hudobné múzeum Bratislavský hrad, Múzeum Červený Kameň, Múzeum Bojnice, Múzeum Betliar a Slovenské národné múzeum v Martine (Etnografické múzeum, Múzeum Andreja Kmeťa, Múzeum slovenskej dediny, Múzeum Rómov na Slovensku, Múzeum Martina Benku, Múzeum kultúry Čechov a Slovákov a Múzeum Karola Plicku)

Významné múzeá na Slovensku:
- Kaštiel vo Svätom Antone - Banská Štiavnica, Múzeum Červený Kláštor, Bratislavské tapisérie – Primaciálny palác v Bratislave, Mestské múzeum v Starej radnici v Bratislave, Múzeum mincí a medailí v Kremnici, Múzeum Brodzany, Vlastivedné múzeum Hlohovec a Múzeum keramiky Holíč

Ďalšie múzeá na Slovensku:
- Východoslovenské múzeum v Košiciach, Múzeum SNP a vojenský park v Banskej Bystrici, Dom hudby v Trnave – múzeum hudobných nástrojov, Sklárske múzeum Lednické Rovne, Múzeum Jánošíka v Liptovskom Mikuláši, Múzeum jaskyniarstva a prírody v Liptovskom Mikuláši, Múzeum spisovateľa Janka Kráľa, Múzeum hudobných nástrojov Markušovce, Malokarpatské múzeum v Pezinku, Balneologické múzeum v Piešťanoch a Vojenské múzeum vo Svidníku

Zväz múzeí na Slovensku (ZMS):
oficiálne vznikol v roku 1990 a pôsobí ako záujmové profesijné združenie múzeí v Slovenskej republike. ZMS je samostatnou právnickou osobou a jeho sídlom je Banská Bystrica.
Poslaním ZMS je presadzovať a rozvíjať záujmy múzeí, koordinovať činnosť múzeí, podporovať múzejníctvo na Slovensku. Činnosť, členstvo, organizačnú štruktúru, hospodárenie a ostatné záležitosti ZMS sú upravené stanovami.

Kapitulská 23, 974 00 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 412 32 58, Fax: +421 48 412 37 16
E-mail: zms@zms.sk, Web: www.zms.sk

Skanzeny na Slovensku:

Skanzeny na Slovensku sú múzeá vo voľnej prírode, ktoré dokumentujú život v minulosti a predstavujú skutočné architektonické bohatstvo. Patria k nim drevené kostolíky zapísané v roku 2008 do svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO alebo sú to pôvodné dedinky s drevenicami a pôvodným nábytkom v nich z obdobia 19. – 20. storočia. Takouto dedinkou je napríklad Vlkolínec, ktorý je dokonca ešte aj obývaný. Skanzeny sú múzeá, ktoré sa oplatí navštíviť, ponúkajú netradičnú ukážku historických predmetov, kultúry a spôsobu života v histórii. Sú ideálne pre spestrenie letnej dovolenky na Slovensku a obohatenie kultúrneho života.
Múzeom vo voľnej prírode sú aj zachované pôvodné vodné kolové mlyny, ktoré sú vonkajšou expozíciou múzeí.
Raritou sú aj zvyšky rímskeho tábora v Bratislave a v Komárne alebo keltský tábor v Havránku. Pod holým nebom nájdete aj banský skanzen alebo poľnohospodársky.

Najvýznamnejšími skanzemami Slovenska sú:
- Rímsky tábor v Iži pri Komárne, opevnené hranice Rímskej ríše - juh Slovenska, Iža, 7 km od Komárna
- Múzeum Antická Gerulata, múzeum rímskeho vojenského tábora - mesto Bratislava, mestská časť Rusovce
- Slovenské poľnohospodárske múzeum vo voľnej prírode, poľnohospodársky skanzen - mesto Nitra, pri výstavisku Agrokomplex
- Čičmany - obec Čičmany, medzi Prievidzou a Žilinou
- Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke - sever Slovenska, obec Vychylovka, oblasť Kysuce, neďaleko Krásnej nad Kysucou
- Múzeum slovenskej dediny Martin a Národný cintorín s hrobmi významných slovenských osobností - sever Slovenska, mesto Martin
- Múzeum liptovskej dediny Pribylina, historické roľnícke domy - sever Slovenska, obec Pribylina, 18 km od Liptovského Mikuláša
- Havránok (zvyšky pevnosti), archeologicky významné miesto z doby železnej - severné Slovensko, 2 km od obce Bobrovník, medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom, na vrchu Úložisko pri Liptovskej Mare
- Vlkolínec, patrí do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO - sever Slovenska, obec Vlkolínec, približne 2 km od Ružomberka smer Banská Bystrica

Ďalšími známymi skanzenami sú:
- Včelársky skanzen v Kráľovej pri Senci, Banské múzeum v prírode v Banskej Štiavnici, Skanzen v Bardejovských kúpeľoch, Múzeum ľudovej architektúry v Starej Ľubovni, Múzeum oravskej dediny v Zuberci – Brestová, Skanzen v Humennom, Lesná historická železnica vo Vychylovke, Detská železnica v Čermeli - Košice a Gazdovský dvor

Pamätníky a pamätné miesta na Slovensku:

Na Slovensku máme niekoľko pamätníkov, ktoré nám pripomínajú rôzne osobnosti alebo udalosti slovenskej histórie. Ak dokumentujú udalosti, väčšinou sú to vojnové udalosti z obdobia druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania SNP. Takýto pamätník je napríklad Slavín v Bratislave, pamätník s múzeom v Banskej Bystrici alebo na Dukle. Pamätníky dokumentujú a zobrazujú aj významné osobnosti kultúrneho a politického života krajiny. Na Slovensku má pamätník napríklad spisovateľ Pavol Országh Hviezdoslav, politická osobnosť Milan Rastislav Štefánik a iní.

Historických miest, ktoré sú významnými pamätníkmi histórie, je tiež niekoľko, my vám predstavujeme napríklad významné zvyšky rímskeho tábora na území Slovenska patriace do systému opevnenia hraníc Rímskej ríše - Limes Romanus. Pamiatka Limes Romanus je v zozname kandidátov čakajúcich na zapísanie do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Významné pamätníky na Slovensku:
- Slavín - Bratislava, Pamätník Hviezdoslava - Bratislava, Múzeum Antická Gerulata v Bratislave, Štefánikova mohyla na Bradle - obec Brezová pod Bradlom, Košariská, medzi Piešťanmi a Senicou, Pamätník Ľudovíta Štúra v Modre, Nemecká - stredné Slovensko, Rímsky nápis v Trenčíne, Socha Jánošíka v Terchovej, Pamätník SNP v Banskej Bystrici, Pamätník na Dukle - Svidník, Rodný dom Štúra a Dubčeka - v Uhrovci pri Bánovciach nad Bebravou, Pevnosť v Komárne a Rímsky tábor v Iži pri Komárne

Sakrálne pamiatky na Slovensku:

Sakrálne pamiatky sú pamiatky cirkevného významu:
- Dóm svätého Martina v Bratislave, Červený kláštor, Dóm svätého Mikuláša v Trnave, Nitrianska katedrála svätého Emeráma, Dóm svätej Alžbety v Košiciach, Kostol svätého Jakuba v Levoči - Oltár Majstra Pavla z Levoče, Slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej a Drevené kostoly (vo Svätom Kríži, v Tvrdošíne, v Hronseku, v Hraničnom, v Brežanoch, v Hervartove, v Dobroslavove, v Šemetkovciach, v Ladomírovej, v Hunkovciach, v Korejovciach, v Krajnom Čierne, v Bodružale, v Príkrej, v Miroli, v Potokoch, v Lukove, vo Fričke, v Krivom, v Jedlinke, v Kožanoch, v Tročanoch, vo Vyšnom a v Nižnom Komárniku, v Uličskom Krivom, v Kalnej Roztoke, v Ruskej Bystrej, v Topoli, v Ruskom Potoku, v Inovciach, v Hrabovej Roztoke)

Historické mlyny na Slovensku:

Na Slovensku sa zachovalo niekoľko historických vodných mlynov a jeden veterný mlyn. Väčšinou sa nachádzajú v peknej prírode. Jediný veterný mlyn sa nachádza v Holíči blízko hraníc s Českom. Pochádza z 19. storočia. Vodné mlyny sa nachádzajú na rieke Malý Dunaj. Sú expozíciou vlastivedných múzeí, ktoré sa o ne starajú. Prehliadka vodných alebo veterných mlynov môže byť príjemným spestrením vašej letnej dovolenky na Slovensku.

Vodné alebo veterné mlyny, ktoré môžeta navštíviť:
- Veterný mlyn v Holíči, Vodný mlyn pri Jelke (z r. 1894) - Galanta, Vodný mlyn pri Dunajskom Klátove - Dunajská Streda, Vodný mlyn pri Tomášikove - Galanta, Vodný mlyn v Kolárove a ďalšie

Významné námestia na Slovensku:

Na Slovensku je mnoho miest a obcí s nádhernými a historickými námestiami. Najkrajšie z nich sú:
- Hviezdoslavovo námestie v Bratislave, Trojičné námestie v Trnave, Pribinovo námestie v Nitre, Námestie Európy v Komárne, Námestie Svätej Trojice a Radničné námestie v Banskej Štiavnici, Radničné námestie v Bardejove a mnohé ďalšie

Významné stavby Slovenska:

Slovensko má veľmi veľký počet významných stavie, či už ide o historické alebo novodobé - moderné stavby:
- Michalská brána v Bratislave, Modrý kostolík v Bratislave, Slovenské národné divadlo – historická budova v Bratislave, Akadémia Istropolitana v Bratislave, Prezidentský palác v Bratislave, Reduta v Bratislave, Dom u Dobrého pastiera v blízkosti Bratislavského hradu, Nový most v Bratislave, Most Apolo v Bratislave, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Divadlo Janka Borodáča v Košiciach a mnoho ďalších.