obec

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Slaská

SlaskáShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 966 22 Slaská 17
Primátor/Starosta: Daniel Gelien
Prednosta/Zástupca starostu: Ing. Arnošt Göth
Tel.: 045 / 679 81 32
Mobil: 0907 877 769
Fax: 045 / 672 61 30
E-mail:
Web: www.slaska.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 490

Rozloha obce/mesta v ha: 1600

Prvá písomná zmienka: 1454

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.00 - 15.30
Utorok: 7.00 - 15.30
Streda: 7.00 - 15.30
Štvrtok: 7.00 - 15.30
Piatok: 7.00 - 15.30Prezentácia:

Obec Slaská sa nachádza pod Kremnickými vrchmi. Kataster obce od najvyššieho vrchu 641 m nad morom po 375 m má rozlohu 1600 ha. Na severe a na juhu sú z obce prístupy do Kremnice a ďalších obcí údolia Kremnického potoka.

Pôvodná zástavba obce Slaská vznikala ako hromadná dedina. Pôvodné centrum obce tvorí historické námestie rozšíreného ulicového typu, orientované severojužne. Nad obcou na návrší dominuje kostol, pod ním pôvodná fara. Zástavba obce sa rozkladá okolo potoka Slaská, v náročnom teréne. Prevažuje individuálna bytová výstavba. Bytovka je situovaná pri Slaskom potoku severne od historického námestíčka. Na hlavnej ceste, ktorá sa stáča okolo kostola a potom okolo objektu obecného úradu, má obec Slaská vybudované nové moderné obchodné centrum, s priľahlým udržiavaným parkom. Novú areálovú vybavenosť pri vstupe do obce predstavuje areál športového ihriska.

Rozvoj sídla je na severe limitovaný úzkym údolím Slaského potoka s perspektívou chatovej oblasti, na severozápade ornou pôdou, na východe obtiažnym terénom a od severu cez západ až po juh ochrannými pásmi elektrického vedenia. Priestorové usporiadanie obce je potrebné smerovať k umocneniu pôsobivej historickej kompozície obce, so sídelnou dominantou opevneného kostola na návrší.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Plavecký Štvrtok

Plavecký ŠtvrtokShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Plavecký Štvrtok 172, 900 68 Plavecký Štvrtok
Primátor/Starosta: Radoslav Benkovič
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 034/779 31 32
Mobil: 0905 819 331
Fax: 034/779 33 14
E-mail:
Web: www.obecplaveckystvrtok.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 2325

Rozloha obce/mesta v ha: 3117

Prvá písomná zmienka: 1206

Úradné hodiny:
Pondelok:    08:30 – 12:30 / 13:30 - 15:30
Utorok:         nestránkový deň
Streda:         08:30 – 12:30 / 13:30 - 18:00
Štvrtok:        nestránkový deň
Piatok:          08:30 – 12:30


Prezentácia:

Prvý písomný doklad o našej obci pochádza z roku 1206. Ten však hovorí, že obec resp. osada vznikla oveľa skôr, pravdepodobne v 11. až 12. storočí. V druhej polovici 12. storočia už bola pravdepodobne trhovou osadou na kupeckej ceste z Holíča do Stupavy. Konali sa v nej každý štvrtok trhy, z toho názov – Štvrtok.

Štvrtok bol jednou z najstarších a najdôležitejších osád v tejto oblasti. Pretože konfínium prinášalo kráľovom málo úžitku, tak ho začali v 12. a 13. storočí, prideľovať verným veľmožom za osobné zásluhy na osídlenie. Uhorský kráľ Ondrej II. Bol uväznený svojim bratom Imrichom. Synovia nitrianskeho župana Tomáša, Alexander a Šebuš, mu pomohli z väzenia. Kráľ sa im odmenil tak, že v roku 1206 daroval Alexandrovi Štvrtocký majetok (Preadium) zo všetkými dôchodkami trhovej osady i mýta a ustanovil ho za jeho držiteľa.

Štvrtok – Cheturtuchyel (Četúrtek) – je teda najstarší názov, obce, ktorý neskôr dostal prívlastok Plavecký.

Darovacia listina bola napísaná v latinčine v niekoľkých exemplároch na pergamene s rozmermi 246 x 240 mm. Jedna z listín bola nájdená v Splite a v súčasnosti sa nachádza v múzeu v Budapešti. Jej fotokópia je v Štátnom ústrednom archíve v Bratislave. Táto listina bola v roku 1216 znova potvrdená, pretože sa vraj po smrti kráľovnej Gertrúdy stratila pečať. Aby sa predišlo falšovaniu dokumentov, bola táto listina opatrená inou - novou pečaťou. V roku 1217 vydal Ondrej II. Ďalšiu listinu. Určil v nej, že príjem z trhu a mýta udeľuje Šebuchovi, Alexandrovmu bratovi. Tu sa už obec nazývala Cheturthuc - Štvrtok. Ďalej sa stalo aj to, že Ondrejov spolukráľ, syn Belo IV. neuznal právoplatnosť prvej listiny a zem Alexandrovi odňal. Ten sa sťažoval kráľovi, a tak mu Ondrej II. V roku 1231 znova potvrdil právo na Štvrtocký majetok a pridal mu aj susednú zem Maluchka (Malučká - Malacky). 

História obcewww.obecplaveckystvrtok.sk/index.php/o-obci/historia-obceOznam mesta/obce:

Aktuality
www.obecplaveckystvrtok.sk/index.php

Obecné noviny
www.obecplaveckystvrtok.sk/index.php/kultura/stvrtcan

Služby:

autobus doktor knižnica lekáreň polícia pošta reštaurácia škola škôlka telocvičňa vlak

Fotogaléria

Plavecký Štvrtok 1 Plavecký Štvrtok 2 Plavecký Štvrtok 3 Plavecký Štvrtok 4 Plavecký Štvrtok 5 Plavecký Štvrtok 6

Odkazy/linky

Kalendár udalostí
www.obecplaveckystvrtok.sk/index.php/kulturne-podujatia/year.listevents/2016/10/20/

Obecná knižnica
www.obecplaveckystvrtok.sk/index.php/kultura/obecna-kniznica


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Brehy

BrehyShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 117, 968 01 Brehy
Primátor/Starosta: Ing. Juraj Tencer
Prednosta/Zástupca starostu: - / Peter Kicko
Tel.: 045/685 70 08
Mobil: 0918 334 671, 0905 417 540, 0905 202 148
Fax: 045/685 70 08
E-mail:
Web: www.brehy.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1111

Rozloha obce/mesta v ha: 1230

Prvá písomná zmienka: 1283

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 12:00   12:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 12:00   12:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 12:00   12:30 - 15:30
Štvrtok: 7:30 - 12:00   12:30 - 17:00
Piatok: 7:30 - 12:00   12:30 - 14:00Prezentácia:

Prvá písomná zmienka o obci Brehy sa datuje do roku 1283, kedy sa nazývala Mogosmorth. Názvy obce sa postupne menili: z roku 1324 je písomne doložený názov Magasmart, z roku 1773 Brehy; po maďarsky sa obec nazývala Magasmart, po nemecky Hochwald, Hohenmaut. V roku 1283 patrila obec zemanom, v roku 1393 ju kráľ daroval špitálu sv. Alžbety v Novej Bani, v roku 1470 ju oslobodil od platenia daní. V chotári obce sa dolovalo zlato a striebro. V roku 1536 patrila Novej Bani, od roku 1601 Dóczyovcom.

Územie pôvodnej osady bolo časťou Tekovskej župy ktorá vznikla za panovania uhorského kráľa Štefana I. K 11. storočiu sa viaže aj prvá nepriama písomná zmienka o tejto oblasti, kde vznikla pôvodná osada. V listine Gejzu I. z roku 1075 pre hronskobeňadické opátstvo sa spomína potok Liesna - Liešna, ktorý tečie vedľa Brehov, jeho pomenovanie sa v nezmenenej forme zachovalo dodnes. Do roku 1960 obec patrila pod Tekovskú župu, okres Nová Baňa, kraj Banská Bystrica. Po roku 1960 patrila pod okres Žiar nad Hronom, kraj Stredoslovenský. V súčasnosti patrí pod okres Žarnovica, kraj Banskobystrický. 

V geologickej skladbe územia sú zastúpené pyroxenické andezity s ryolitom a čadičové útvary. Otázka pôvodného a najstaršieho osídlenia Brehov a okolia je zatiaľ nevyriešená, lebo bez systematického archeologického výskumu nie je možné riešiť túto problematiku. Z doterajších poznatkov o osídlení oblasti od Slovenskej brány po Hronský Beňadik, môžeme analogicky usudzovať aj na osídlenie Brehov a ich blízkeho okolia, zrejme iba hypoteticky. Na základe osídlenia tejto rozsiahlej a geograficky značne členitej oblasti predpokladáme, že aj územie na ktorom vznikla pôvodná osada Brehy, bolo osídlené v období príchodu Slovanov do stredného Pohronia, ktorý sa datuje do 6.-8. storočia. So zreteľom na okolité pohoria obsahujúce rudy, najmä v oxidačnom pásme, ku vzniku osídlenia tejto oblasti prispelo aj baníctvo. Nie je vylúčené, že v potoku Liešna ryžovali prví osadníci zlato. Podstatnú úlohu pri osídlení Brehov a stredného Pohronia zohral príchod Slovanov. Slovanský pôvod dediny dokazuje jej rýdzo slovanský názov Bereg - Breh - Brehy.

História obce: - www.brehy.sk/historia.html
Osobnosti obce: www.brehy.sk/peter-vlcko.htmlOznam mesta/obce:

Aktuality
- www.brehy.sk/?id=0

Brežské noviny
- www.brehy.sk/brezske-noviny.html

Služby:

autobus kanalizácia knižnica pošta reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa

Fotogaléria

Brehy 1 Brehy 2 Brehy 3 Brehy 4 Brehy 5 Brehy 6 Brehy 7 Brehy 8 Brehy 9

Odkazy/linky

Šport
- osk-brehy.futbalnet.sk/tim/15295/

Školstvo
zsbrehy.edupage.org/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Papradno

PapradnoShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Papradno 315, 018 13 Papradno
Primátor/Starosta: Ing. Roman Španihel
Prednosta/Zástupca starostu: - / Daniela Smädišová
Tel.: 042/439 33 31
Mobil: 0907 741 428
Fax: 042/439 33 79
E-mail:
Web: www.papradno.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 2428

Rozloha obce/mesta v ha: 5596

Prvá písomná zmienka: 1525

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 11:30   12:00 - 15:30
Utorok: 7:30 - 11:30
Streda: 7:30 - 11:30   12:00 - 17:30
Piatok: 7:30 - 11:30Prezentácia:

Obec Papradno leží v podhorskej oblasti Javorníkov, v brázde otvorenej na juhovýchod. Pretaká ňou potok Papradňanka utvorený z prameňov vyvierajúcich v nadmorskej výške okolo 820 m n. m. pod Malým a Veľkým Javorníkom. Ústi do Váhu pri obci Podvažie. Reliéf chotára o rozlohe 5596 ha je hornato-kopcovitý, členitý, v nadmorskej výške od 398 do 1071 m n. m. Sú tu početné úbočia a dolinky, ktorými preteká mnoho potôčikov. Vzhľadom na zloženie hornín sú zdroje a kvalita ptinej vody obmedzené. Okolo roku 1850 v v roku 1924 hlbším zemným prieskumom boli zistné malé náleziská ropy v lokalite Medvedzie a Zboranovce - naftové soľanky.

Javorníky sú súčasťou flyšového pásma Západných Karpát s najvyšším vrcholom Veľký Javorník (1071 m n. m.), ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky. Prevažná časť hrebeňa je trávnatá, čo poskytuje krásny výhľad hlavne na západnú stranu do Čiech. Susedný Malý Javorník dosahuje 1019 m n. m.

Súčasnosť:

Z dediny s malými drevenými domčekmi postupne vyrástla moderná obec. Jej podoba sa výrazne začala meniť v 50. rokoch 20. storočia - dokončila sa regulácia rieky, elektrifikácia obce, bol zavedený obecný rozhlas, postavená základná škola a I. materská škola. Postupne sa vybudovali: televízny vykrývač na Žiari, päť betónových mostov cez rieku, budova obecného úradu, zdravotné stredisko s dvoma 6-bytovými jednotkami, hasičská zbrojnica, II. materská škola. V ďalších rokoch sa začalo s výstavbou verejného vodovodu, ktorý napája približne 30 % obce, vybudovali sa ďalšie bytovky - 64 bytov, kultúrny dom, dom smútku. Významným medzníkom bola plynofikácia obce, čo prispelo k zlepšeniu životného prostredia. Ku dňu 30.08.2010 mala obec 2516 obyvateľov, z ktorých mnohí pracujú ako živnostníci a súkromný podnikatelia. V poslednom období sa najviac rozrástla a svojimi výrobkami z dreva sa známou na celom Slovensku i v zahraničí stala firma FeMaDa.

Viac informácií: www.papradno.sk/zakladne-informacieOznam mesta/obce:

Projekty obce
- www.papradno.sk/projekty-obce

Obecné noviny
- www.papradno.sk/noviny-obce-polaznik

Aktuality
www.papradno.sk/aktuality

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica lekáreň pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie

Fotogaléria

Papradno 1 Papradno 2 Papradno 3 Papradno 4 Papradno 5 Papradno 6 Papradno 7 Papradno 8 Papradno 9

Odkazy/linky

Ako vybaviť
- www.papradno.sk/ako-vybavit

Turistické informácie
www.papradno.sk/turisticke-informacie


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Diakovce

DiakovceShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Hlavná 1, 925 81 Diakovce
Primátor/Starosta: Ing. Kristína Jakócsová
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 031/771 20 22, 771 20 33
Mobil: 0917 945 082
Fax: 031/771 20 33
E-mail:
Web: www.diakovce.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 2240

Rozloha obce/mesta v ha: 2628

Prvá písomná zmienka: 1002

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:00 - 12:00   13:00 - 15:30
Utorok: 7:00 - 12:00   13:00 - 15:30
Streda: 7:30 - 12:00   13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:00 - 12:00   13:00 - 15:00Prezentácia:

Obec Diakovce sa nachádza v Podunajskej nížine asi 3 km od okresného mesta Šaľa patriacom do Nitrianskeho VÚC. So Šaľou je spojená dopravnou komunikáciou a železničnou traťou. Významné lokálne spojenie predstavuje komunikácia miestneho významu v smere na Horné Saliby a Galantu a v opačnom smere na Tešedíkovo.

Obec Diakovce patrí z hľadiska klasifikácie regiónov SR do územia NUTS II Západ (Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko), ktoré leží v Strednej Európe medzi tromi rozvojovými pólmi Viedeň, Bratislava a Budapešť. Významná je aj poloha na rieku Dunaj, ktorej význam ešte vzrástol vybudovaním kanála Rýn - Mohan – Dunaj, ako aj poloha územia vo vzťahu k Bratislave, hlavnému mestu SR.

Obec Diakovce vytvára spolu s obcami Tešedíkovo, Žihárec, Neded a Vlčany prirodzený región so spoločnými rozvojovými znakmi. Región obcí Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Neded a Vlčany je charakteristický bohatosťou kultúrneho a prírodného dedičstva, priaznivými pôdno–klimatickými podmienkami a lokalizačnými predpokladmi rozvoja cestovného ruchu. Výborné klimatické podmienky sú predpokladom pre rozvoj cestovného ruchu a rekreácie, a to najmä v letnom období. K najvýznamnejším atraktivitám z hľadiska cestovného ruchu patria geotermálne pramene, chránené prírodné územia, rieky Váh a Malý Dunaj s prírodnými zákutiami a možnosťami pre vodnú turistiku. Návštevníkov do tohto regiónu lákajú najmä historické atraktivity, poľovnícke revíry, možnosti rybolovu, vinohradnícke lokality s vínnymi pivnicami, ľudová architektúra, ktorá sa zachovala v obci, ako aj viaceré spoločensko-kultúrne a športové podujatia medzinárodného i miestneho charakteru.Oznam mesta/obce:

Realizované projekty
www.diakovce.sk/index.php/sk/kultura/ijeme-folkloro
www.diakovce.sk/index.php/sk/obec/priemyselny-park

Služby:

autobus kanalizácia knižnica kúpalisko polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa

Fotogaléria

Diakovce 1 Diakovce 2 Diakovce 3 Diakovce 4 Diakovce 5 Diakovce 6 Diakovce 7 Diakovce 8 Diakovce 9 Diakovce 10 Diakovce 11 Diakovce 12

Odkazy/linky

Služby a firmy v obci
www.diakovce.sk/index.php/sk/obec/sluzby-a-firmy

Kultúra na okolí
www.diakovce.sk/index.php/sk/kultura/kultura-na-okoli

Zaujímavé linky
www.diakovce.sk/index.php/sk/zaujimave/zaujimave-linky


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Svrčinovec

SvrčinovecShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 023 12 Svrčinovec 858
Primátor/Starosta: Mgr. Renáta Majchráková
Prednosta/Zástupca starostu: - / Mgr. Monika Strýčková
Tel.: 041/437 18 27
Mobil: 0905 592 356
Fax: 041/437 19 76
E-mail:
Web: www.svrcinovec.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 3471

Rozloha obce/mesta v ha: 1574

Prvá písomná zmienka: 1658

Úradné hodiny:

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:00 - 13:00Prezentácia:

Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3461.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko

Fotogaléria

Svrčinovec 1 Svrčinovec 2 Svrčinovec 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Hubina

HubinaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 922 21 Hubina
Primátor/Starosta: Jana Myjavcová
Prednosta/Zástupca starostu: Jolana Lazárová / -
Tel.: 033/7747225
Mobil: -
Fax: 033/7747225
E-mail:
Web: www.hubina.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 490

Rozloha obce/mesta v ha: 2684

Prvá písomná zmienka: 1353

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 15:30
Streda: 8:00 - 16:30
Štvrtok: 8:00 - 15:30
Piatok: 8:00 - 12:30Prezentácia:

K jednej z najmalebnejších obcí ľavobrežia stredného toku Váhu patrí obec Hubina. Stred obce sa nachádza v 200 metrovej nadmorskej výške, v chotári však výška kolíše od 163 do 758 m n.m. Názov je odvodený od slova hlbina, údolie pri potoku, pozdĺž ktorého sa oddávna koncentrovalo ľudské osídlenie. Maďarský historik K.Tagányi sa domnieval, že meno obce súviselo s výskytom húb(Žbirková 1996-97, 42). Neopodstatnený je názor, že názov obce sa začal používať po vyhubení obce Turkami.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Hubina 1 Hubina 3 Hubina 5

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Jalšové

JalšovéShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Jalšové 148, 922 31 Sokolovce
Primátor/Starosta: Marián Paulovič
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 033/733 00 65
Mobil: -
Fax: 033/733 00 66
E-mail:
Web: www.e-obce.sk/obec/jalsove/jalsove.html

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 490

Rozloha obce/mesta v ha: 933

Prvá písomná zmienka: 1352

Úradné hodiny:

Pondelok:      07:00 - 15:00

Utorok:          07:00 - 15:00

Streda:          07:00 - 16:00

Piatok:           07:00 - 14:00Prezentácia:
-

Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus knižnica reštaurácia škôlka športovisko

Fotogaléria

Jalšové 1 Jalšové 2 Jalšové 3 Jalšové 4 Jalšové 5 Jalšové 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Hvozdnica

HvozdnicaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Hvozdnica 39, 013 56
Primátor/Starosta: Martin Šimún
Prednosta/Zástupca starostu: -
Tel.: 041/500 74 81
Mobil: 0905 974 586
Fax: 041/500 74 82
E-mail:
Web: www.hvozdnica.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1140

Rozloha obce/mesta v ha: 873

Prvá písomná zmienka: 1280

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 - 15:00

Utorok: Nestránkový deň

Streda: 8:00 - 15:00

Štvrtok: Nestránkový deň

Piatok: 8:00 - 15:00

Prestávka: 12:00 - 13:00

Pracovné hodiny: 7:30 - 15:30 (každý pracovný deň)Prezentácia:

bec Hvozdnica s katastrálnym územím s rozlohou 873,44 ha (z ktorej výmera lesnej pôdy tvorí 328, 04 ha, t.j 37, 56% lesnatosti) sa rozkladá v dolnej časti rozšírenej doliny potoka Štiavník ústiaceho do vodnej nádrže Mikšová. Mimo južnej pozície obce konfigurácia terénu (povrchu) je tvorená Podjavorínckou vrchovinou v rozsahu od 310 do 600 m n. v., pričom stred obce hraničí od severovýchodu smerom k juhu s integrovanými obcami mesta Bytče, a to s Malou Bytčou, Mikšovou a Beňovom. Vo východnej časti medzi chotármi Malá Bytča a Mikšová je vklinené územie obce Predmier. Od juhu smerom na západ obce susedí Hvozdnica s obcami Podvážie, Jasenica, Stupné a Brvnište. Severnú hranicu medzi katastrom Hvozdnice a Štiavnika určuje priebeh toku Višňovky a toku Dehatníka. Obce Hvozdnica a Štiavník urbanisticky už vytvoril súvislý celok.Oznam mesta/obce:

-

Fotogaléria

Hvozdnica 1 Hvozdnica 2 Hvozdnica 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Častá

ČastáShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Hlavná 168, 900 89 Častá
Primátor/Starosta: Mgr. Robert Lederleitner
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 033/649 54 27, 033/649 51 07
Mobil: 0905 399 787
Fax: 033/649 54 27
E-mail:
Web: www.obec-casta.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 2215

Rozloha obce/mesta v ha: 3523

Prvá písomná zmienka: 1269

Úradné hodiny:
Pondelok: 08:00 – 12:00 / 13:00 – 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 – 12:00


Prezentácia:
-

Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica lekáreň pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie welness

Fotogaléria

Častá 1 Častá 2 Častá 3 Častá 4 Častá 5 Častá 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí