Hrady a zámky

Hrad Muráň

Hrad MuráňShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: obec Muráň
Tel.: 058/488 17 30
Mobil:
Fax:
E-mail: obec.muran@mail.t-com.sk
Web: www.muran.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

celoročne voľný prístup


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

Možnosti športového vyžitia:

turistika


Možnosti wellness:

V zariadení sa možno dohovoriť:


Vzdialenosti:

Popis zariadenia:

Hrad Muráň, tretí najvyššie položený hrad na Slovensku, postavili ako kráľovský strážny hrad v 13. stor. na brale Cigánka na okraji Muránskej planiny vo výške 935 m. Názov brala je odvodený od cigánky - milej hradného kapitána, ktorej život sa skončil tragicky.
Hrad Muráň sa v prvej polovici 16. storočia dostal do rúk lúpežného rytiera Mateja Bašu, ktorého popravili v roku 1549. Najväčší rozmach zaznamenal počas života Márie Széchyovej, ktorú pre jej krásu označovali ako Muránska venuša. Hrad v tom čase prepychovo prestavali a medzi jeho múrmi sa odohrával čulý spoločenský život uhorskej šľachty. Krásna a smelá Mária hrad dokonca v roku 1666 bránila proti kráľovi Leopoldovi I., avšak ani ona nezabránila jeho obsadeniu v roku 1670. Hrad v roku 1702 vyhorel a bol iba čiastočne núdzovo obnovený. V 18. storočí hrad dvakrát vyhorel a koncom 18. storočia už nebol obývaný.
V súčasnosti je hrad Muráň zrúcaninou so zachovaným areálom a vstupnou vežou. Hradný komplex zaberá územie s rozmermi 360 a 96 m. Zachovali sa základy gotického paláca, fragmenty obvodového muriva a niektorých vedľajších stavieb. K najzachovalejším patrí vstupná brána s vežou.
Je obľúbeným cieľom vychádzok a túr, pretože za pekného počasia poskytuje nádherné výhľady do širokého okolia.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Zrúcanina hradu Muráň Výhľad z hradu Muráň Hrad Muráň 3
Liviano

Holíčsky zámokShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Turisticko-informačné centrum mesta Holíč, Bratislavská 6, Holíč 908 51
Tel.: 034 668 51 55, 668 20 11
Mobil: 0907 657 884
Fax: -
E-mail: tikholic@holic.sk
Web: www.holic.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka: počas letnej turistickej sezóny júl –august otvorené denne PO – Ne od 10,00 do 18,00 hod, mimo sezónu prehliadky pre vopred ohlásené návštevy
Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

-


Možnosti športového vyžitia:

turistika a cykloturistika


Možnosti wellness:

-


V zariadení sa možno dohovoriť:
nemecky, anglicky

Vzdialenosti:

-


Popis zariadenia:

Zámok vznikol na strategicky významnom mieste moravsko-uhorského pohraničia ako hraničná pevnosť, ktorá tu stála asi už v 11. storočí ako drevený vodný nížinný hrad, ktorý bol počas Tatárskych vpádov r. 1241 vypálený. Približne v roku 1315, keď bol jeho majiteľom Matúš Čák Trenčiansky, tu bol vybudovaný jednopodlažný gotický palác. Významným panovníkom panstva bol aj Žigmund Luxemburský, ktorý vydal tri dôležité listiny: odpustil Holíčanom platenie riadnej dane s dlhom voči kráľovi, druhá oslobodzuje obyvateľov od tridsiatkov a mýt a tretia listina povolila konať každoročné slobodné trhy.

Na udelení týchto privilégií mal záujem aj ďalší držiteľ panstva, Stibor zo Stiboríc /1390/. Rozvoj panského hospodárenia nastal najmä koncom 15. stor., keď Holíč získali Czoborovci a začali zakladať vlastné majery. Najstarší holíčsky majer sa spomína už v roku 1523. Od počiatku 17. stor. sa k miestnym sporom , ktoré nepriaznivo vplývali na život obyvateľov, pridružili priame vojenské udalosti a živelné pohromy.V roku 1600 väčšina mesta vyhorela, v roku 1609 postihla Holíč veľká povodeň. Czoborovci vládli na zámku takmer 300 rokov, posledným z nich bol Jozef Czobor, ktorý Holíč spolu s dlhmi /viedol márnivý spôsob života/ prenechal v roku 1736 Františkovi Štefanovi Lotrinskému. Novým majiteľom panstva sa tak stal manžel rakúskej panovníčky Márie Terézie a nemecký cisár. Zmena majiteľa bola pre mesto veľkým prínosom.

Vybudovala sa celá nová baroková časť mesta so širokou ústrednou ulicou, ktorá tvorila reprezentačný prístup k zámku. Nastal prudký nárast obyvateľstva, vznikali cechy – čižmári , mäsiari, krajčíri, ševci a ďalší. V roku 1770 vznikol združený cech habánskych remeselníkov. Neskorobarokový vzhľad Holíčskeho zámku je výsledkom prestavby renesančnej protitureckej pevnosti na reprezentačné letné sídlo cisárskej rodiny Habsburgovcov.

Trojpodlažná budova je riešená do tvaru písmena U a je obohnaná mohutným dvojnásobným systémom hradobného múru a priekopy. Prestavba na trojkrídlový barokový zámok bola vykonávaná pod vedením popredných rakúskych architektov a umelcov F.A. Hildebranta, J.B. Chamanta a J. N. Jadota, ktorí premenili pevnostný areál na veľkolepý park. Okolo zámku sa rozprestierajú po obvode vonkajšieho obranného systému hospodárske budovy. Podzemný systém hradných chodieb bol vybudovaný v 14. storočí. Radiálne sa rozbiehajú na všetky strany a dnes prepájajú už len zámok s hospodárskymi budovami. Časť chodieb je sprístupnená verejnosti. Vestibul a priestranné schodisko zaujmú svojou majestátnosťou.

Na 1. poschodí sa nachádza zámocká kaplnka zasvätená Nanebovzatiu Panny Márie, kde je mramorový oltár a zachovaná časť výzdoby na stenách. Jej raritou je dvojposchodový chórus. Kaplnka má výbornú akustiku. Najreprezentatívnejšou miestnosťou zámku bola tzv. Čínska sála orientovaná na západ, ktorej steny zdobili maľby na koži, zobrazujúce čínsku krajinu. Veľké dvojkrídlové dvere vedú zo sály na terasu. Zachovali sa tu maľby na drevených obkladoch okolo okien, na dverách a na spodných častiach stien, ktoré tiež zobrazujú výjavy z čínskeho prostredia. Drevená podlaha je takisto pôvodná, rovnako ako dve zásuvkové skrinky, pripomínajúce na prvý pohľad krby so zrkadlovou nadstavbou, ktorú tvoria benátske zrkadlá vo vyrezávaných rámoch. Zachované sú aj neskoroklasicistické majolikové kachle, bielo glazované, valcovitého tvaru s kruhovým nadstavcom ako aj tri benátske lustre z 19. stor. V roku 1799 mal zámok až takmer 100 miestností.

Z interiéru zámku sú dnes využívané len priestory tzv. Mestskej galérie, ktoré sú zrekonštruované a konajú sa tu výstavy obrazov a fotografií. Zrekonštruovaná je i jedna z hospodárskych budov, kde sa konávajú rôzne spoločenské podujatia. Monumentalita objektu, jeho veľkorysá architektonická koncepcia a historické danosti boli v roku 1970 príčinou vyhlásenia Holíčskeho zámku za Národnú kultúrnu pamiatku.


Oznamy:

fungovanie TICu počas letnej turistickej sezóny

Fotogaléria

Čínska sála v Holíčskom zámku Holíčsky zámok Holíčsky zámok, Mestská galéria Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Holíčskom zámku Mária Terézia a František Štefan Lotrinský, Holíčsky zámok bol ich letným sídlom Zrekonštruovaná hospodárska budova v Holíčskom zámku Mestská galéria v priestoroch Holíčskeho zámku
Hrad Beckov

Hrad BeckovShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: 913 10 Beckov
Tel.: 032/6553 921 (Združenie hradu Beckov Bludní Rytieri)
Mobil: 0905 945 244 (Združenie hradu Beckov Bludní Rytieri)
Fax: -
E-mail: bludni@bludni.sk
Web: www.bludni.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

1.5. - 15.10.


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

-


Možnosti športového vyžitia:

-


Možnosti wellness:

-


V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemeckyVzdialenosti:

Nové Mesto nad Váhom 8 km
Trenčín
Piešťany


Popis zariadenia:

V histórii dejín už od nepamäti zohrával Beckov dôležitú úlohu a patril k popredným sídelným celkom Považia. Povodie Váhu, stará diaľková cesta, brod pod vyčnievajúcim bralom, ako aj rozsiahle pastviny a lesy poskytovali všetky predpoklady pre osídlenie. Už za čias Veľkej Moravy tu uprostred súdlisk stála pevnosť, ktorú neskôr vystriedalo župné sídlo a začiatok 13. storočia hrad s podhradím a kostolom, zasväteným sv. Štefanovi.

V 14. - 15. storočí, za čias Stiborovcov, sa Beckov stal majetkom Stibora, po kráľovi prvého muža v krajine. Skutočnosť, že si práve Beckov zvolil za svoje rodinné sídlo, hoci mu na Považí patrilo až 15 hradov, poukazuje na jeho pretrvávajúcu dôležitosť. Okolo Stibora sa sústredilo veľa umelcov z Nemecka, Poľska, Čiech, Talianska a iných stredovekých centier umenia. V jeho časoch tu vzniklo jedno z mála dôležitých umeleckých centier. Z huty, ktorá vznikla pri Beckovskom hrade, sa v priebehu 15. storočia šírilo neskogotické umenie po celom území stredného a západného Slovenska. Množstvo obnovených - rozšírených hradov a kostolov zásobovala práve beckovská škola.

Na túto tradíciu sa snažili nadväzovať aj noví páni Beckovského hradu Bánffyovci, keď v priebehu 16. a 17. storočia, počas prestavby hradu, pozývali majstrov z Talianska. V 17. storočí si šľachta presúva svoje sídlo z hradu a pod ním si buduje pohodlné kaštiele a kúrie. Význam hradu sa prenáša na mestečko, opevnené hradbami (s dvoma bránami - dolnou a hornou) a vodnou priekopou, ktoré bolo v rokoch 1593 - 1603 sídlom krajinského snemu. Opevnené podhradie obývali prevažne zemianske a šľachtické rodiny. V neistých časoch tureckej expanzie a tridsaťročnej vojny sa sem poschádzali šľachtické rodiny z rôznych kútov mnohonárodnostného Uhorska. Spolu s nimi prišlo aj veľa umelcov a staviteľov, ktorí im stavali krásne kaštiele a kúrie.

V 19. storočí sa tu sústredilo množstvo vynikajúcich osobností - maliarov, vedcov, spisovateľov, ale aj priekopníkov v rôznych vedných odboroch.

Prvá písomná zmienka o hrade pochádza od Anonyma (notára kráľa Bela III.), ktorý zostavil zápisky zo spomienok svojich predchodcov na dobývanie územia starými Maďarmi. Podľa tejto kroniky (napísanej pravdepodobne na začiatku 13. storočia) si dobyvatelia podrobili všetky národy až po rieku Váh a zaujali tiež ich hrady, medzi ktorými sa menovite uvádza aj Beckov. Najstaršie listinné pramene - z rokov 1208 a 1226 však spomínajú iba osadu Blundix, ležiacu zrejme pod kráľovským hradom, na ceste do Trenčína. Hrad samotný - castrum Bolonduch, sa v písomných prameňoch vyskytuje až po roku 1264, keď už nebol kráľovským majetkom.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Hrad Beckov 1 Hrad Beckov 2 Hrad Beckov 3
Hrad Devín

Hrad Devín - Národná kultúrna pamiatkaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Múzeum mesta Bratislavy, Radničná ul. č. 1, 81518 Bratislava
Tel.: +421 2 592 051 12, +421 2 592 051 11
Mobil: -
Fax: -
E-mail: mmba@bratislava.sk
Web: www.muzeum.bratislava.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

apríl - november


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

- expozície a výstavy


Možnosti športového vyžitia:

-


Možnosti wellness:

-


V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemecky, maďarskyVzdialenosti:

Bratislava


Popis zariadenia:

Miesto na sútoku riek Dunaja a Moravy bolo osídlené od praveku. Po Keltoch od 1. – 4. storočia sa stal Devín súčasťou hraničného obranného systému Limes romanus. V 9. storočí je toto miesto spojené s menom kniežaťa Rastislava, ktorý tu nechal vybudovať mohutnú veľkomoravskú pevnosť. V 13. storočí postavili na hornom hrade pohraničnú kráľovskú pevnosť, ďalšie stavebné úpravy sa uskutočňovali v priebehu 15. – 17. storočia, kedy sa tu vystriedalo niekoľko majiteľov. V roku 1809 hrad zničili napoleonské vojská. Od 30. rokov 20. storočia sa na hrade s prestávkami realizuje archeologický výskum. V jednotlivých častiach sú vyznačené pôdorysy objavených starších stavieb, napr. ranokresťanskej kaplnky zo 4. storočia a základy veľkomoravského kostola z polovice 9. storočia. Na renesančnom paláci je umiestnená pamätná tabuľa pripomínajúca historický výlet slovenskej mládeže na Devín, ktorú organizoval v roku 1836 Ľudovít Štúr. V roku 1961 hrad Devín vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Hrad Devín 1 Hrad Devín 2 Hrad Devín 3
Trenčiansky hrad

Trenčiansky hradShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Trenčiansky hrad, 912 50 Trenčín
Tel.: 032/743 56 57, 032/743 44 31-3
Mobil: -
Fax: 032/744 07 53
E-mail: office@muzeumtn.sk
Web: www.muzeumtn.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

celoročne


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

Trenčianske múzeum má v objekte Trenčianskeho hradu nasledovné expozície:

Hradná studňa
Umiestnenie: gotická kaplnka na dolnom nádvorí.

Feudálna justícia
Umiestnenie: Hladomorňa, nazývaná “Kráľovská bašta.” Expozícia nie je v súčasnosti prístupná.

Erby majiteľov, držiteľov a kapitánov hradu
Umiestnenie: Matúšova veža

Rodová galéria Ilešháziovcov a obrazy z ilešháziovských sídiel
Umiestnenie: Palác Zápoľských, 1.-2. poschodie

Historické zbrane od 13. do 19. storočia
Umiestnenie: Ľudovítov palác, I. poschodie

Súčasná heraldická tvorba na Slovensku
Umiestnenie: Ľudovítov palác, prízemie

Dávna minulosť Skalky nad Váhom
Umiestnenie: Letná veža.


Možnosti športového vyžitia:

-


Možnosti wellness:

-


V zariadení sa možno dohovoriť:

nemecky, anglickyVzdialenosti:

Bratislava


Popis zariadenia:

Trenčiansky hrad bol od počiatku dôležitou pohraničnou pevnosťou a župným sídlom. Vlastnili ho významné kráľovské a šlachtické rody, z ktorých ho najviac preslávil Matúš Čák Trenčiansky.

Keď sa hradu zmocnil kráľ Karol Róbert, riešili sa na hrade medzinárodné politické otázky. O jeho rozvoj sa zaslúžili panovníci a veľmoži Ľudovít Veľký, Žigmund Luxemburský, Štefan a Ján Zápoľskí. Roku l600 sa majiteľmi hradu stali Ilesháziovci, neskôr sa na hrade usadila nemecká posádka. V 18. st. bol zničený požiarom.

Barborin palác a Delová bašta slúžia ako priestor pre príležitostné výstavy, v Ľudovítovom paláci je inštalovaná expozícia starých chladných a palných zbraní z l3. stor. - l9. stor. Nájdeme tu gotické meče, orientálne jatagány, jazdecké šable, palaše a halapartne. Z palných zbraní zaujmú kresadlové a perkusné pištole, lovecké zbrane, revolvery, ihlovky a zadovky. Najhonosnejšia a najucelenejšia je historicky a umelecky mimoriadne zaujímavá expozícia rodovej galérie Ilesháziovcov, ktorá sa nachádza v Paláci Zápoľských. Obsahuje takmer l00 olejomalieb z l6.-l9.storočia.

V Ľudovítovom paláci je umiestnená výstava zo súčasnej slovenskej heraldickej tvorby. Návštevníkov zvlášť zaujme hladomorňa. Na hornom hrade v priestore Letnej veže je umiestnená expozícia dávnej minulosti Skalky pri Trenčíne. K hradu sa viaže povesť o hradnej studni, ktorú podľa legendy vykopal Turek Omar pre panovníka, aby tak získal jeho dcéru Fatimu.

História Trenčianskeho hradu

Trenčiansky hrad vznikol na mieste staršieho osídlenia, ktoré tu existovalo od doby bronzovej cez Keltov a Germánov až po slovanské osídlenie. Zo staršieho veľkomoravského hradiska sa v dobe vzniku uhorského štátu stal komitátny kráľovský hrad. Najstaršou kamennou stavbou hradu je predrománska rotunda, pravdepodobne ešte z veľkomoravského obdobia. Koncom 11. storočia vznikla kamenná útočištná veža (donjon, bergfrid), po roku 1270 nadstavená a rozšírená gotickým tehlovým plášťom. Svojou kónickou zbiehavosťou smerom k vrcholu tvorí na Slovensku ojedinelý prvok hradnej architektúry. Je stredobodom hradnej akropoly a najvýraznejšou pohľadovou dominantou panorámy mesta. V jej tesnej blízkosti vznikli jednotlivé hradné paláce. Ich stavba súvisela s rozšírením funkcie hradu z predovšetkým obrannej na správnu, administratívnu a obytnú. Najstarším palácom bol zrejme Matúšov palác zo začiatku 14. storočia, z ktorého sa však zachovala iba jedna stena, ktorá dnes tvorí súčasť Barborinho paláca. Bol sídlom Matúša Čáka Trenčianskeho (okolo 1260 – 1321), ktorý z neho urobil svoj sídelný hrad a centrum rozsiahlych dŕžav, tzv. „Matúšovej zeme“ alebo aj Terra Mathei. Tento, v tom čase najmocnejší uhorský magnát, ovládol takmer celé dnešné Slovensko a značnú časť Zadunajska. Patrilo mu takmer 50 hradov a niekoľko žúp. Zaberal nielen majetky svojich slabších šľachtických protivníkov, ale raboval i kráľovské domínium. Nešetril ani cirkevný majetok, čo mu dokonca až dvakrát vynieslo cirkevnú kliatbu a vyhlásenie interdiktu (zákazu výsluhy sviatostí) nad jeho majetkami. Razil vraj v Trenčíne i vlastné mince, žiadna sa však nenašla. A tak ide asi len o ohováranie jeho premnohých nepriateľov. Matúšova smrť 18. marca 1321 znamenala nielen okamžitý rozpad jeho „kráľovstva“, ale stala sa základom viacerých legiend a povestí. Pretože jeho hrob nikdy nikto nenašiel, stal sa obľúbeným cieľom rôznych romantikov, dobrodruhov, hľadačov pokladov i serióznych historikov. Povesť hovorí, že bol pochovaný v cínovej, striebornej a zlatej truhle s obrovskými pokladmi. Akosi podozrivo to však pripomína povesť o smrti „Biča božieho“, hunského kráľa Attilu. Trenčiansky hrad sa vrátil do majetku uhorskej koruny, čiže kráľa Karola.

Anjuovskú dobu pripomína gotický Ľudovítov palác, ktorého stavba sa pripisuje synovi Karola Róberta Ľudovítovi, zvanému aj Svätý či Veľký. Trenčianske múzeum pripravilo v jeho priestoroch expozíciu chladných a palných zbraní z obdobia 13. až 19. storočia. Nájdeme tu gotické meče, šable i palaše, či súčasti neskorogotickej zbroje. Z palných zbraní zaujmú kresadlové a perkusné pušky a pištole, pruské „ihlovky“, bohato zdobené lovecké pušky, ale i orientálne zbrane, jatagány, handžáry a pušky.

Gotický sloh s rannorenesančnými prvkami reprezentuje i Barborin palác, ktorý vraj dal vystavať cisár Žigmund Luxemburský pre svoju druhú manželku Barboru Cellskú v dobe, keď trenčianske panstvo patrilo medzi Barborine venné majetky. Posledným, tretím palácom na Trenčianskom hrade je Palác Zápoľských, pochádzajúci z obdobia panstva mocnej rodiny Zápoľských. Dal ho v neskorogotickom slohu s prvkami rannej renesancie postaviť zrejme Štefan Zápoľský a jeho žena Hedviga, kňažná Tešínska. Ich syn, neskorší uhorský kráľ Ján Zápoľský o hrad prišiel zásluhou habsburského vojvodcu Johana Katzianera, ktorého vojská hrad obľahli v máji roku 1528. Po ostreľovaní delami, ktoré spôsobilo výbuch hradnej prachárne a po tom, čo bolo zrejmé, že Zápoľský hradu pomôcť nemôže, posádka dňa 15. júna hrad vzdala za osobnú bezpečnosť a čestný odchod s poctami. V Paláci Zápoľských umiestnilo Trenčianske múzeum súbor obrazov z Ilešháziovskej zbierky, ktorá sa radí k najkomplexnejším šľachtickým umeleckým kolekciám na Slovensku. Jej umelecko - historický význam však presahuje hranice Slovenska a patrí ku kultúrnemu bohatstvu zjednotenej Európy. Takmer sto vystavených obrazov reprezentuje viacero umeleckých slohov a žánrov, od neskorej renesancie, cez baroko po romantizmus. Okrem významnej portrétnej zložky zahŕňa krajinársku tvorbu, zátišia, poľovnícke motívy, maríny, batálie i sakrálne obrazy. Mená ako J. K. Hoffstedtter, Daniel Schmidelli, Jean Luicxs či Daniel Michorn patria najvýznamenším osobnostiam maliarstva svojej doby.

Zápoľskovci sa rozhodli vyriešiť i problém jediného zraniteľného miesta hradu, tiahleho sedla Breziny naväzujúceho na hradnú skalu z južnej strany. Všetky útoky na hradné opevnenia boli a mohli byť vedené iba odtiaľto. Nové Južné opevnenie preťalo sedlo dvoma suchými priekopami a troma hradobnými pásmi so strieľňami a smolnými nosmi. Vtedy už zastarávajúci gotický systém posilnili dve delostrelecké bašty nového renesančného rondelového typu, Jeremiášova bašta a Mlynská veža, umiestnené v stredovej osi obrany. Z architektonického hľadiska ide o unikátny fortifikačný systém, v strednej Európe ojedinelý. Nemenej unikátnou stavbou z tejto doby je i budova kasární pre hradnú posádku, vedľa druhej hradnej brány. Doba vlády Štefana Zápoľského zrodila i jednu z najstarších a najkrajších slovenských povestí o Studni lásky.

Trenčiansky hrad však nezažil iba vojnu a násilie. Hostil vo svojich múroch korunované hlavy takmer z celej Európy. Výhodná poloha v blízkosti hraníc troch kráľovstiev ho priam predurčovala za miesto diplomatických schôdzok a stretnutí. 24. augusta 1335 sa na Trenčianskom hrade stretli pri mierových rokovaniach poľský kráľ Kazimír, uhorský kráľ Karol Róbert so synom Ľudovítom a český kráľ Jan Luxemburský sprevádzaný taktiež svojím synom Karolom. Český panovník sa zriekol titulu poľského kráľa, začo si ponechal Piastovské vojvodstvo v Sliezsku. V roku 1362 tu opäť prebehli mierové rokovania medzi Ľudovítom Veľkým a rímskym cisárom Karolom IV. Obaja panovníci tu vyriešili svoje spory o Aquileu. Mier bol uzavretý o dva roky neskôr. Pri tejto príležitosti si obaja panovníci, ako bolo zvykom, vymenili honosné dary. Kráľ Ľudovít prijal od Karola pozlátenú gotickú monštranciu, ktorá je dodnes súčasťou chrámového pokladu Farského kostola v Trenčíne a sám cisárovi venoval krištáľovú kanvicu, ktorá je dnes uložená v katedrálnom chráme sv. Víta v Prahe. Podobným spôsobom využíval Trenčiansky hrad i cisár Žigmund Luxemburský a neskôr kráľ Matej Korvín. Múry Trenčianskeho hradu však vítali i hostí, ktorí ho navštívili za radostnejším účelom. Už spomínaný kráľ Matej so svojou matkou Alžbetou tu v roku 1461 očakával svoju snúbenicu, dcéru Juraja z Poděbrad, českú princeznú Katarínu (Kunhutu) a v roku 1512 sa na hrade konali zásnuby dcéry Štefana Zápoľského s poľským kráľom Žigmundom. (Diplomatické tradície Trenčianskeho hradu nezostali zabudnuté. V dňoch 24. – 25. mája 2002 sa tu konal summit premiérov a ministrov zahraničných vecí krajín Višegrádskej štvorky a Beneluxu a v roku 2004 prebehla na hrade návšteva účastníkov parlamentného stretnutia krajín NATO.)


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Trenčiansky hrad 1 Trenčiansky hrad 2 Trenčiansky hrad 3
Bratislavský hrad

Bratislavský hradShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, Bratislavský hrad, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
Tel.: +421 2 5441 1444, 5972 4201
Mobil: -
Fax: 5441 4981
E-mail: muzeum@snm-hm.sk
Web: www.bratislava-hrad.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

celoročne


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

- výstavy a expozície
- rôzne kultúrne podujatia
- reprezentačné priestory prezidenta a parlamentu SR


Možnosti športového vyžitia:

-


Možnosti wellness:

-


V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemecky, maďarskyVzdialenosti:

centrum Bratislavy 2 km


Popis zariadenia:

Mohutná obdĺžniková bloková stavba so štyrmi nárožnými vežami stojí na strategickom mieste osídlenom už v dobe keltskej a veľkomoravskej.

V 9. storočí v miestach dnešného hradného areálu stála palácová stavba a bazilika. Architektúru hradu najviac poznačili dostavby a prestavby v období gotiky, renesancie a počas panovania Márie Terézie.

Od polovice 16. storočia, kedy sa na 200. rokov stala Bratislava korunovačným mestom Uhorska, bol hrad sídlom panovníka, konali sa tu zasadnutia Uhorského snemu a v korunovačnej veži boli uložené korunovačné klenoty uhorských kráľov. Po presťahovaní kráľovského dvora do Viedne bol na hrade Generálny seminár, kde študovali mnohí významní vzdelanci tej doby.

Neskôr hrad dostalo vojsko a v roku 1811 vyhorel. Rekonštrukcia sa uskutočnila až v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. V súčasnosti sú na hrade historické expozície Slovenského národného múzea, archeologická expozícia Klenoty dávnej minulosti Slovenska a reprezentačné priestory prezidenta, parlamentu a vlády Slovenskej republiky. Hrad je prístupný verejnosti.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Bratislavský hrad 1 Bratislavský hrad 2 Bratislavský hrad 3
Smolenický zámok

Smolenický zámokShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Kongresové centrum SAV, Zámocká č. 18, 919 04 Smolenice
Tel.: 033/ 558 61 91-2
Mobil: -
Fax: 033/ 558 61 93
E-mail: kc-smolenice@savba.sk
Web: www.kcsmolenice.sav.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

Pre verejnosť prístupný len cez letné prázdniny v mesiacoch júl a august.


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

- ubytovacie
- stravovacie
- prenájom priestorov
- konferenčné služby
- prehliadka zámku s výkladom
- fotografovanie (napr. svadby)
- sobášny akt
- zapožičanie športových potrieb
- zabezpečenie ďalších služieb


Možnosti športového vyžitia:

Výborné možnosti turistiky a cykloturistiky v bližšom i širšom okolí zámku.


Možnosti wellness:

-


V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemeckyVzdialenosti:

Trnava
Bratislava
Senica
Modra


Popis zariadenia:

Pôvodne gotický hrad bol postavený v 15. storočí. Patril uhorskému kráľovi Žigmundovi Luxemburskému a plnil funkciu strážneho hradu pri obchodnej Českej ceste. Počas niekoľkých storočí Smolenický hrad prekonal ťažké obdobie. V období Napoleonských vojen vyhorel a zostalo po ňom iba torzo. Terajší Smolenický zámok sa začal budovať na rumoviskách hradu z roku 1853. Výstavbu hlavnej budovy začal až v roku 1911 nový majiteľ Jozef Pálffy starší. Z pôvodného hradu zostali len bašty. Smolenický zámok je súčasťou Kongresového centra Slovenskej akadémie vied . Konajú sa tu semináre, sympózia, konferencie, ktorých sa zúčastňujú vedeckí pracovníci z celého sveta, ale konajú sa tu aj zasadania štátnych inštitúcií. Krásna okolitá príroda a reprezentačné priestory sú ideálnym prostredím na pracovné a spoločenské stretnutia.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Smolenický zámok 1 Smolenický zámok 2 Smolenický zámok 3
Kaštieľ a zámok Topoľčianky

Zámok TopoľčiankyShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Parková 1, 951 93 Topoľčianky
Tel.: 037/7777 555, 7777 504-506
Mobil: 0905 548 027
Fax: 037/7777 556
E-mail: zamok@zamoktopolcianky.sk
Web: http://www.zamok-topolcianky.sk/

Všeobecné údaje

Prevádzka: Muzeálna časť je celoročne prístupná verejnosti.
Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

- muzeálne - ubytovacie - stravovacie - možnosť usporiadať spoločenské podujatia (napr. svadby) - prezentačné


Možnosti športového vyžitia:

-


Možnosti wellness:

-


V zariadení sa možno dohovoriť:
anglicky, nemecky

Vzdialenosti:

Zlaté Moravce Nitra


Popis zariadenia:

Pôvodne neskorogotický zámok z 15. - 16. storočia v renesančnom a barokovom slohu s klasicistickými prístavbami. V rokoch 1923 až 1951 slúžil ako letné sídlo prezidentov republiky. Od roku 1951 tri renesančné časti slúžia ako hotelová časť na prechodné ubytovanie hostí a v južnom klasicistickom krídle je umiestnené múzeum, ktoré je prístupné po celý rok početným domácim a zahraničným návštevníkom. V kaštieli je baroková kaplnka, keramika a rozsiahly knižný fond. Zámok je národnou kultúrnou pamiatkou. Majiteľom zámku je Jednotný majetkový fond odborových organizácií v SR.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Kaštieľ a zámok Topoľčianky 1 Kaštieľ a zámok Topoľčianky 2
Budatínsky zámok v Žiline

Budatínsky zámok v ŽilineShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Považské múzeum v Žiline, Topoľová 1, 010 03 Žilina
Tel.: 041/500 15 11
Mobil: -
Fax: 041/562 00 33
E-mail: muzeum@pmza.sk
Web: www.pmza.sk

Všeobecné údaje

Prevádzka:

celoročne


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

- expozícia Drotárstvo
- náučný chodník v zámockom parku


Možnosti športového vyžitia:

-


Možnosti wellness:

-


V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemeckyVzdialenosti:

-


Popis zariadenia:

Severne od centra Žiliny, nad sútokom Váhu a Kysuce, sa nachádza Budatínsky zámok, ktorý je historickou a architektonickou pamiatkou Žiliny. V minulosti patril medzi vodné hrady, chránené tokom riek a vodnými priekopami. Postavený bol v druhej polovici 13. storočia. Pôvodne sa tu vyberalo mýto od kupcov prichádzajúcich zo Sliezska.

K zámku sa viaže aj pekná povesť o krásnej Kataríne, dcére zámockého pána Szunyogha, ktorú dal otec zaživa zamurovať.

Dnešná podoba pochádza zo zač. 30-tych r. 20. stor. Sú tu inštalované expozície Považského múzea, medzi nimi unikátna expozícia drotárskych umeleckých výrobkov, údajne jediná na svete.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Budatínsky zámok 1 Budatínsky zámok 2 Budatínsky zámok 3
Kaštieľ Moravany nad Váhom

Kaštieľ Moravany nad VáhomShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa: Kaštieľska 161, 922 21 Moravany nad Váhom
Tel.: 033/7747 407
Mobil: -
Fax: 033/7625 361
E-mail:

-


Web:

-


Všeobecné údaje

Prevádzka:

Exteriér kaštieľa a park sú prístupné na požiadanie na vrátnici.


Otváracie hodiny Po-Pi:
Otváracie hodiny cez víkend:

Poloha:

Služby:

-


Možnosti športového vyžitia:

-


Možnosti wellness:

-


V zariadení sa možno dohovoriť:

anglicky, nemeckyVzdialenosti:

Piešťany 8 km


Popis zariadenia:

Renesančný kaštieľ s typickou oblúčikovou atikou je obklopený anglickým parkom s galériou plastík od umelcov z celého sveta, ktoré tu vytvorili v rámci medzinárodných sochárskych sympózií. Dlhé roky slúžil ako Domov slovenských výtvarných umelcov a architektov. V súčasnosti je kaštieľ pre verejnosť neprístupný. Vo vlastníctve súkromného majiteľa chátra. Moravany sú významnou archeologickou lokalitou, ktorú preslávil nález sošky vyrezanej z mamutoviny - neolitickej Venuše z Moravian, ktorej vek sa odhaduje na 22 800 rokov. Je to nejstarší doklad výtvarného umenia na našom území. Plastika sa nachádza v muzeálnych zbierkach na Bratislavskom hrade.


Oznamy:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Kaštieľ Moravany nad Váhom 1 Kaštieľ Moravany nad Váhom 2