Vyhľadaj primátora/starostu

Názovikona zoradenia Primátor / Starosta
Zvončín Mgr. Katarína Dudášová
Zvolenská Slatina Mária Klimentová
Zvolen Ing. Lenka Balkovičová
Župkov Ing. Ján Tomáš
Župčany Mgr. Martin Dlugoš
Zubrohlava Lukáš Remeš
Zubné Mgr. Michaela Vasilenková
Zuberec Ing. Vladimír Šiška
Zubák Pavol Gelo
Zombor Marian Galo
Zohor Bc. Martin Zálesňák
Žlkovce Jozef Daniška
Zliechov Ing. Anton Miko
Zlatno Margaréta Murínová
Zlatno Ing. Martin Zeman
Zlatníky Ing. Erik Števula
Zlatník Juraj Balog
Zlatná na Ostrove Ing. Eva Varjúová
Zlaté Moravce PaedDr. Dušan Husár
Zlaté Klasy Marek Rigó
Zlaté Adriana Popjaková
Zlatá Idka Roman Beličák
Zlatá Baňa Maroš Železník
Žitná Radiša Ing. Rudolf Botka
Žitavce MVDr. Stanislav Strieška
Žitavany Mgr. Edita Grzybová
Žirany Ing. Jozef Zsebi
Žipov Jozef Štofanko
Žíp Béla Simon
Žilina Mgr. Peter Fiabáne
Žikava Ing. Jozef Broniš
Žihárec Alajos Baranyay
Žibritov Dušan Laco
Žiar nad Hronom Peter Antal
Žiar Zoltán Csizmadia
Žiar Mgr. Ján Zvara
Zemplínsky Branč Ing. Jozef Tóth
Zemplínske Kopčany Ing. Ladislav Kohut
Zemplínske Jastrabie Miroslav Maďar
Zemplínske Hradište Ján Oláh
Zemplínske Hámre Ing. Ján Kepič, PhD.
Zemplínska Teplica Mgr. Jozefína Uhaľová
Zemplínska Široká Ing. Vladimír Mati
Zemplínska Nová Ves Ing. Kamil Bodnár
Zemplín Mikuláš Takács
Zemné Ing. János Bób
Žemliare Andrea Gubíková
Zemiansky Vrbovok RNDr. Jana Horečná Budinská
Zemianske Sady Ing. Roman Súkeník
Zemianské Podhradie Miroslav Zámečník
Zemianske Kostoľany Ing. Jana Školíková
Zemianska Olča Gustáv Magyarics
Žemberovce PhDr. Slavomír Bárczy, MBA
Želovce Štefan Rimaj
Želmanovce Anna Stašková
Želiezovce Ing. Ondrej Juhász
Železník Ing. Andrej Mitaľ
Železná Breznica Ján Dúbravský
Zeleneč Mgr. Peter Kyselica
Žehra Marián Kandrač
Žehňa Atila Géňa
Ždiar Pavol Bekeš
Ždaňa Ing. Ján Kokarda
Zbyňov Mgr. Marián Miškovský
Zbudza Matej Havrila
Zbudské Dlhé František Kopej
Zbudská Belá Milan Matuška
Zbrojníky Emöke Fillová
Zborov nad Bystricou PaedDr. Juraj Hlavatý
Zborov Mgr. Ján Šurkala, PhD.
Zbojné Anna Koščová
Zboj Ladislav Ladomirjak
Žbince Ján Jurko
Zbehy Ing. Adam Žákovič
Zbehňov Ing. Ján Ferko
Zázrivá JUDr. Matúš Mních
Závod Radomír Ševeček
Závažná Poruba Pavel Beťko
Zavar Bc. Lukáš Sochor
Závadka nad Hronom Ján Tešlár
Závadka Jana Dziaková
Závadka Renáta Bešáková
Závadka Vladimír Kišák
Závada Miluška Hlavatá
Závada Miroslav Kalmár
Závada Ján Bajzík
Zatín Mikuláš Kukó
Žaškov Milan Pavlovčík
Záskalie František Koleno
Žarnovica Kamil Danko
Žarnov Roland Szabó
Záriečie Ing. Jozef Kollár
Zámutov Stanislav Duda
Zamarovce Mgr. Peter Minárik
Zalužice Gabriel Viňanský
Žalobín Valéria Račková
Zálesie Martin Klimek
Zálesie Bc. Martina Dobrovodská
Zalaba Melinda Bögi Pathó
Žakovce Katarína Krullová