Vyhľadaj primátora/starostu

Názovikona zoradenia Primátor / Starosta
Machulince Bohumil Bielik
Macov Ľudmila Lániková
Mad Bc. Gabriel László
Madunice Mgr. Alena Jelušová
Magnezitovce Ing. Milan Pršebica
Majcichov Tibor Marek
Majere Rudolf Velička
Majerovce Mgr. Ján Sarváš
Makov Martin Pavlík
Makovce Ján Ďuk
Malá Čalomija Ján Šimko
Malá Čausa Jozef Krpelan
Malá Čierna Jaroslav Koleda
Malá Domaša PhDr. Jaroslav Makatúra
Malá Franková Bc. Milan Kalafut
Malá Hradná Mária Jandáková
Malá Ida Jana Kallová
Malá Lehota Dušan Pacalaj
Malá Lodina Ing. Adriána Fečková
Malá Mača Ing. František Hontvári
Malá nad Hronom Rita Pásztorová
Malá Poľana Anna Bandiová
Malá Tŕňa Jozef Drigan
Malachov Lucia Ferenc Gajdúšková
Malacky JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Málaš Karol Streda
Malatiná Bc. Zdenko Kubáň
Malatíny Ing. Jaroslav Podhorány
Malčice Ing. Monika Hamzová
Malcov Miroslav Cingeľ
Malé Borové Miroslav Kováč
Malé Chyndice Eva Belančíková
Malé Dvorníky Ing. Zoltán Marczell
Malé Hoste Marta Gregorová
Malé Kosihy Attila Pszár
Malé Kozmálovce Ing. Ladislav Pisch
Malé Kršteňany Eva Mešinová
Malé Lednice Ján Hamar
Malé Leváre Adrian Pernecký
Malé Ludince Beáta Csenger
Malé Ozorovce Mgr. Milan Dolák
Malé Raškovce Jolana Žeňuchová
Malé Ripňany Mgr. Pavol Gubáň
Malé Straciny Tatiana Káššayová
Malé Trakany Ing. Csilla Bálintová
Malé Uherce Jozef Balážka
Malé Vozokany Jana Ďurčeková
Malé Zálužie Veronika Kubíková
Malé Zlievce Jozef Filkus
Málinec Ing. Igor Lacko
Malinová Juraj Stiffel
Malinovo Ing. Edit Valacsai
Malužiná Ing. Břetislav Chytil
Malý Čepčín Miroslava Sumková
Malý Cetín Leonidas Charizopulos
Malý Horeš Csaba Furik
Malý Kamenec Ágnes Máté
Malý Krtíš Ing. Václav Hájevský
Malý Lapáš PaedDr. Peter Švec, Ph.D.
Malý Lipník Ing. Jozef Šesták
Malý Šariš Mgr. Stanislav Mathia
Malý Slavkov Ladislav Oravec
Malý Slivník Jozef Javorský
Malženice Miroslav Macko
Maňa Ing. Igor Sádovský
Mankovce Milan Vrábel
Marcelová Ervin Varga
Margecany Ing. Igor Petrik
Marhaň Jozef Kuziak
Marianka Zuzana Iváková
Markovce Bc. Valéria Eľková
Markuška Rastislav Hodermarský
Markušovce Marek Virág
Maršova - Rašov Ing. Andrea Butková
Martin prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
Martin nad Žitavou Slavomír Fabian
Martinček Juraj Bobek
Martinová Eugen Radič
Martovce Ing. István Keszeg
Mašková Bronislava Brablecová
Maškovce Emil Jasík
Matejovce nad Hornádom Marta Stanislavová
Matiaška Monika Husivargová
Matiašovce Mgr. Marián Štefaňák
Matovce Lukáš Suchanič
Maťovské Vojkovce Lýdia Czapová
Matúškovo Ing. Marta Mészárosová
Matysová JUDr. Pavol Pastirčák
Medovarce Pavel Plachý
Medvedie Juraj Červák
Medveďov Ing. Ladislav Kulacs
Medzany Jozef Kipikaša
Medzev Mgr. Matej Smorada
Medzianky Michal Baran
Medzibrod Ing. Pavol Svetlík
Medzibrodie nad Oravou Mgr. Michal Janota
Medzilaborce Vladislav Višňovský
Melčice-Lieskové Mgr. Katarína Remencová
Melek Mgr. Ján Ferus
Meliata Csaba Husaník