Súťaž "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2012" - konečné poradie miest