Vyhľadaj primátora/starostu

Názovikona zoradenia Primátor / Starosta
Omšenie Alojz Marček
Omastiná Viliam Kusý
Olšovany František Marcin
Oľšov Karol Pinčák
Olšinkov Ján Kundrat
Oľšavka Jozef Klešč
Oľšavka Ján Biroš
Olšavica Mikuláš Demočko
Oľšavce Slavomír Havír
Olováry Jozef Vízi
Oľka Vladimír Ščerba
Olešná Štefan Cudrák
Olejníkov Imrich Drutarovský
Oľdza Ildikó Gyurcsiová
Olcnava Jaroslav Salaj
Okružná Vladimír Magač
Okrúhle Martin Jech
Okoličná na Ostrove Ing. Iveta Feketeová
Okoč Ing. Ladislav Polák
Ohradzany Andrea Kličová
Ohrady Ing. Anikó Rabay
Odorín Ing. Mária Goduľová
Očová Ján Senko
Očkov Miroslav Beňovič
Ochtiná PhDr. Július Rusnák
Ochodnica Radoslav Ďuroška
Obyce Ing. Milan Garaj, PhD.
Obručné Danka Uhrinková
Oborín Árpád Csuri
Obišovce Mária Baboľová
Obid Ing. Monika Vajda
Obeckov Miloš Koči
Nýrovce Ing. Zoltán Fekete
Nový Život JUDr. Tibor Fehér
Nový Tekov Ladislav Nagy
Nový Svet Zuzana Pavleová
Nový Salaš Ing. Andrea Michalková
Nový Ruskov Ján Borovský
Novoť Mgr. Radoslav Kozák, PhD.
Novosad Mgr. Jozef Jastrab
Nové Zámky Mgr. art. Otokar Klein
Nové Sady Silvia Halvoníková
Nové Mesto nad Váhom Ing. Jozef Trstenský
Nové Hony Alena Spodniaková
Nováky Ing. Dušan Šimka
Nováčany Ján Štrbík
Nová Vieska Valéria Geri
Nová Ves nad Žitavou Mgr. Mária Korčoková
Nová Ves nad Váhom Igor Jambor
Nová Ves Štefan Paholík
Nová Sedlica Vasiľ Dinič
Nová Polianka Ján Barvirčák
Nová Polhora Antón Šimčák
Nová Ľubovňa Ing. Júlia Boďová
Nová Lesná Peter Hritz
Nová Lehota Bohuslav Plačko
Nová Kelča Bc. Mária Telepunová
Nová Dubnica Ing. Peter Marušinec
Nová Dedinka Zuzana Árvová
Nová Dedina Mgr. Pavol Novák
Nová Bystrica Ing. Jozef Balačin
Nová Bošáca Ing. Ján Žucha
Nová Bašta Richard Molnár
Nová Baňa Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
Norovce Peter Doval
Nolčovo Vladimír Mihalik
Nižný Žipov Ing. Ján Garbár
Nižný Tvarožec Dana Karnišová
Nižný Slavkov Ing. Jozef Kamenický
Nižný Skálnik Mgr. Miroslav Bystriansky
Nižný Orlík Juraj Petný
Nižný Mirošov Anna Hrešková
Nižný Lánec Július Kovács
Nižný Kručov Ján Čaraba
Nižný Komárnik Jana Leščišinová
Nižný Klátov Ing. Gabriela Staníková
Nižný Hrušov Ján Fenčák
Nižný Hrabovec Mgr. Marcela Pčolinská
Nižný Čaj Monika Obšitošová
Nižné Ružbachy Mgr. Jozef Abrahamovský
Nižné Repaše Marta Vrabľová
Nižné Nemecké Milan Husár
Nižné Ladičkovce Ján Hudák
Nižná Voľa Ing. Marcel Kaščák
Nižná Slaná Tibor Jerga
Nižná Sitnica Ing. Stanislav Rakár
Nižná Rybnica Magdaléna Ohradzanská
Nižná Polianka Ján Cundra
Nižná Písaná Martin Močilenko
Nižná Olšava Ing. Igor Madzin
Nižná Myšľa Miroslav Sisák
Nižná Kamenica Miroslav Líška
Nižná Jedľová Mgr. Alena Džupinová
Nižná Jablonka Martina Kucerová
Nižná Hutka Iveta Vasilenková
Nižná Boca Silvia Skusilová
Nižná Kamil Mikuš
Nižná Ing. Jaroslav Rosina
Nitrica Ing. Miroslav Jemala
Nitrianske Sučany Pavol Caňo